Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Bachelorstudiet i rettsvitenskap gir deg juridisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Samfunnet vi lever og arbeider i blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak.

Dette må vi forholde oss til enten vi skal kjøpe ny bil, søke opptak på et studieprogram, inngå en arbeidsavtale eller klage på et gebyr. Reguleringene har også betydning for statens og kommuners virksomhet, for eksempel plikten for kommunen til å brøyte gang- og sykkelveier etter snøfall, eller plikten til å yte helse- og sosialhjelp.

Vi tilbyr også en toårig master i rettsvitenskap.

 

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innenfor både privat og offentlig sektor. Det innebærer blant annet forbrukerrettigheter, regler for forvaltningens oppbygging, kompetanse og saksbehandling. Du lærer å anvende regler som i økende grad styrer vår hverdag. Gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning lærer du å forstå og løse teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger. 

Jobbmuligheter

Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap kvalifiserer for en rekke stillinger i det private næringsliv samt lokal- og sentralforvaltningen. Næringsvirksomheter har behov for juridisk kompetanse enten de driver med industri, handel eller service. Avtalerett, obligasjonsrett og arbeidsrett er viktige rettsområder både for bedriftsinterne og kunderettede oppgaver. Programmet kvalifiserer også for stillinger i kommunal og fylkeskommunal forvaltning og i statlig sektor, for eksempel Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og for saksbehandlerstillinger i politi og domstol. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

58,5

Utveksling

Det er mulig å reise på utveksling til utvalgte samarbeidspartnere i fjerde semester i programmet. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder med karakter C i snitt kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA). Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap fra UiA med karakter C i snitt kvalifiserer også til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Bergen (UiB). Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB. Dette forutsetter at du har fått opptak til det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap. Opptak til dette programmet går via Samordna opptak og gjøres på grunnlag av karakterene fra videregående skole, pluss eventuelle tilleggspoeng. Endringer kan forekomme.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 526

Studiepoeng

180

Antall plasser

90

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Justitius er linjeforeningen for jusstudentene ved Universitetet i Agder. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Handelshøgskolen ved UiA er medlem av European Law Faculties Association (ELFA)

Andre studier du kanskje vil like