Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er en hovedutfordring for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Nye arbeidsmetoder utvikles hele tiden, og medarbeiderne må stadig lære noe nytt. Pedagoger er utdannet til å lede slike endrings- og opplæringsprosesser.

Vårt masterprogram gir deg en teoretisk og praktisk spesialkompetanse om opplæring, læring, undervisning og kompetanseutvikling. Vi legger vekt på at du får en bred innføring i pedagogisk historie og ulike opplæringsmetoder. Du velger hvilke teorier og praksiser du vil fordype deg i når du skriver masteroppgave. Masterstudiet skal gi deg innsikt i mange ulike kunnskapstradisjoner og metoder. Målet er at du skal ha mye å velge mellom når du som utdannet pedagog skal organisere og legge til rette for opplæring.  

Hva lærer du?

  • Å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster
  • beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres anvendelse innenfor pedagogisk forskning
  • utarbeide relevante forskningsdesign, gjennomføre dette og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder
  • kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning og praksis
  • formidle pedagogikkfagets ulike teoretiske og empiriske tilfang
  • anvende fagområdets ulike kunnskapstilfang for å løse komplekse pedagogiske problemstillinger

Jobbmuligheter

Med mastergrad i pedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning, formidling – eller ledelse av slik virksomhet – kompetanseutvikling, utrednings- og evalueringsarbeid, vurdering, pedagogisk-administrativt arbeid, samt forsknings- og utviklingsarbeid i private bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Du kan lese mer om karrieremuligheter for pedagogikk her.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

  • Enten: Fordypningsenhet (minst 80 studiepoeng) i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Minst 20 sp. i fordypningsenhet må være fra 200-nivå.
  • Eller: Integrert studium (minst 120 studiepoeng) i pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • Eller: Lærerutdanning (grunnskolelærer/allmennlærer, barnehagelærer/førskolelærer, praktisk-pedagogisk utdanning som bygger på universitets- og høyskoleutdanning av minst 180 studiepoengs omfang).
  • Eller: Fullført tre år av en grunnskolelærerutdanning.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført masterstudium i pedagogikk kan også være et springbrett til videre forskning, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i pedagogikk. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8471

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like