Pedagogikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Pedagogikk handler om oppdragelse, danning, opplæring, undervisning og kompetanseutvikling, og berører store deler av menneskets liv. Det gjelder barn og unge på ulike oppdragelses- og læringsarenaer og voksne i arbeidsliv og på andre samfunnsarenaer. Vi lever med stadig større mangfold i en globalisert og medieteknologisk verden. Kunnskap blir en viktig forutsetning og bidrar til behov for pedagogisk kompetanse på høyere nivå. Det å ha innsikt i kunnskaps- og læringsprosesser, kunne utforme nye spørsmål og analysere, håndtere og bidra til pedagogiske løsninger blir ettertraktet.

Studiet er ikke en lærerutdanning.

Hva lærer du?

 • Å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster
 • beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres anvendelse innenfor pedagogisk forskning
 • utarbeide relevante forskningsdesign, gjennomføre dette og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning og praksis
 • formidle pedagogikkfagets ulike teoretiske og empiriske tilfang
 • anvende fagområdets ulike kunnskapstilfang for å løse komplekse pedagogiske problemstillinger

Jobbmuligheter

Med mastergrad i pedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning, formidling – eller ledelse av slik virksomhet – kompetanseutvikling, utrednings- og evalueringsarbeid, vurdering, pedagogisk-administrativt arbeid, samt forsknings- og utviklingsarbeid i private bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Oppbygging

 Første semester

 • Pedagogikk og utdanning i et samfunnsperspektiv (15 sp)
 • Barndom, oppvekst og institusjonskulturer (15 sp)

Andre semester

 • Didaktikk, danning og læring (15 sp)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp)

Tredje semester

 • Pedagogikk og profesjonsteori (15 sp)
 • Pedagogikk og ledelse (15 sp) eller
 • Praksis (15 sp)
 • Utveksling

Fjerde semester

 • Masteroppgave (30 sp) / Utveksling

Se hele studieplanen

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Fullført masterstudium i pedagogikk kan også være et springbrett til videre forskning, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i pedagogikk. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8471

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

- Relevant både i jobb og hverdag

Pedagogikk handler jo om de prosessene vi opplever i hverdagen, så jeg tror de fleste vil få mye ut av studiet enten det er på årsstudium-, bachelor-, eller masternivå.

Erik Solaas Gundersen.

Pedagogikk, master (og bachelor)

Send studiet på mail