0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er en hovedutfordring for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Nye arbeidsmetoder utvikles hele tiden, og medarbeiderne må stadig lære noe nytt. Pedagoger er utdannet til å lede slike endrings- og opplæringsprosesser.

Vårt masterprogram gir deg en teoretisk og praktisk spesialkompetanse om opplæring, læring, undervisning og kompetanseutvikling. Vi legger vekt på at du får en bred innføring i pedagogisk historie og ulike opplæringsmetoder. Du velger hvilke teorier og praksiser du vil fordype deg i når du skriver masteroppgave. Masterstudiet skal gi deg innsikt i mange ulike kunnskapstradisjoner og metoder. Målet er at du skal ha mye å velge mellom når du som utdannet pedagog skal organisere og legge til rette for opplæring.  

Hva lærer du?

  • Å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster
  • beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres anvendelse innenfor pedagogisk forskning
  • utarbeide relevante forskningsdesign, gjennomføre dette og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder
  • kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning og praksis
  • formidle pedagogikkfagets ulike teoretiske og empiriske tilfang
  • anvende fagområdets ulike kunnskapstilfang for å løse komplekse pedagogiske problemstillinger

Jobbmuligheter

Med mastergrad i pedagogikk kan du arbeide med opplæring, utdanning, formidling – eller ledelse av slik virksomhet – kompetanseutvikling, utrednings- og evalueringsarbeid, vurdering, pedagogisk-administrativt arbeid, samt forsknings- og utviklingsarbeid i private bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført masterstudium i pedagogikk kan også være et springbrett til videre forskning, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i pedagogikk. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8471

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like