Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

Operasjonssykepleie retter seg mot de som ønsker å være en nøkkelaktør i det kirurgiske teamet. Gjennom utdanningen blir du en reflektert og kvalifisert operasjonssykepleier, forberedt på å møte samfunnets og helsevesenets behov gjennom kunnskapsbasert praksis. Utdanningen styrker din evne til å ivareta både kvalitet og pasientsikkerhet, og gir deg kompetansen som trengs for å håndtere pasienter i planlagte, akutte og potensielt livstruende situasjoner.

Som operasjonssykepleier blir du en sentral brikke ved både elektive kirurgiske inngrep og i traumeteamet, klar til utfordringene i møtet med den akutt eller kritisk syke pasienten.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie. Noen av emnene og undervisningen på studiet er felles for alle spesialiseringene.

Hva lærer du?

Som operasjonssykepleier må du utføre kliniske vurderinger og utøve operasjonssykepleie i både den sterilt utøvende og koordinerende rollefunksjon. Du må ha gode samarbeidsevner og situasjonsforståelse, praktiske og tekniske ferdigheter og evne til å analysere og håndtere situasjoner med komplekse arbeidsoppgaver i et høyt tempo.

Du må kunne ivareta operasjonspasienter i alle aldre som har behov for avansert kirurgisk behandling i en høyteknologisk kontekst. Videre kunne samhandle og kommunisere i tverrprofesjonelle team og ivareta og sikre steriliteten og forebygge infeksjoner. Du må kunne leire pasienten og forebygge skader på nerver, muskler og skjelett.

Jobbmuligheter

Spesialsykepleiere med spesialisering i operasjonssykepleie er kvalifisert for arbeid i sykehusenes operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter, kirurgisk poliklinikk, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral og i katastrofe- og krigsområder. Spesialsykepleieren arbeider selvstendig og samarbeider nært med annet helsepersonell som kirurg, anestesisykepleier og anestesilege.

Operasjonssykepleiere er kvalifisert for internasjonalt arbeid, arbeid med bistandshjelp ved humanitære kriser av ulik art globalt og helsearbeid i næringsvirksomhet/offshoreindustri. Operasjonssykepleie inkluderer moderne teknologi og muligheter for spesialisering som i robotkirurgi.

Mulig utvidet funksjonsområde for samtlige spesialiseringsretninger er undervisning, forskning, fagutvikling i sykehus eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler, samt lederstillinger. Ifølge samhandlingsreformen vil det bli behov for spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten. Spesialsykepleiere er kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Utveksling

Du kan ta deler av studiet ved andre internasjonale universiteter som tilbyr studier i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie, som kan godkjennes som en del av programmet ved UiA.  

Alt du trenger å vite om utveksling

Undervisningssted

Teoriundervisningen er fordelt mellom Campus Kristiansand og Grimstad. De kliniske studiene avholdes hovedsakelig på Sørlandet sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.   

Praksis

Kliniske praksisstudier utgjør 45 studiepoeng og har et samlet omfang på 30 uker.

Praksisstudier gjennomføres ved de ulike sykehus tilknyttet Sørlandet sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand og ved andre sykehus etter avtale. Studentene blir fordelt på de ulike stedene etter at opptak til studiet er foretatt.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som operasjonssykepleier. 

Oppbygning

Velg spesialiseringen "Operasjonssykepleie" i oversikten under for å se emnesammensetningen. Velg først "For studenter som startet høst 2022".

NB! Med forbehold om endringer i studiet. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års dokumentert erfaring som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling.

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Andre krav i løpet av studiene:

Studiet har krav om politiattest, du får informasjon om dette på studiestart.

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. 

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9907

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like