Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du glad i å lese god litteratur? Liker du å skrive og formidle noe til andre? Er du nysgjerrig på hva som gjør godt språk godt og gode tekster gode? Eller er du opptatt av den rollen språk og tekst har i samfunnet?

Bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur gir deg en grunnleggende innsikt i mange sammenhenger og forhold i samfunnet vårt, både i nåtid og fortid. Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den omverdenen du er en del av.

Gjennom studiet får du utviklet dine ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling, og med egeninnsats blir du i stand til å kunne skrive gode tekster og beherske korrekt norsk. Dette er vesentlige ferdigheter, til nytte for både seinere studier og i arbeidslivet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om nordisk språk og litteratur.
  • Du får en dypere forståelse av sammenhenger mellom språk, litteratur og samfunn, både i nåtid og i fortid.
  • Du får kunnskap om teorier om tekstlige, språklige og litterære uttrykk.
  • Du utvikler et personlig og kritisk forhold til norsk og nordisk språk og litteratur.
  • Du blir i stand til å utforske ei faglig problemstilling og å planlegge og gjennomføre mindre forsknings- og utviklingsarbeider.
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.
  • Du lærer å skrive godt og korrekt norsk, på begge målformer.

Jobbmuligheter

Bachelorgrad i norsk er ikke et profesjonsstudium. Det betyr at du selv må tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sy sammen dine studier. Studierådgiverne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg.

Det er behov for kompetanse i norsk i både privat og offentlig sektor. Ved å planlegge ditt studieløp nøye, er det mange dører som kan åpne seg for deg. Utdanningen kan for eksempel gi grunnlag for arbeid i kultursektoren, for arbeid i bokhandel, forlag og bibliotek, for journalistisk virksomhet og for arbeid med formidling av norsk kultur i utlandet. Studiet kan inngå i et studieløp som gir mulighet for tilsetting i skolen. Arbeidsgivere vil være opptatt av din samlede kompetanse, som inkluderer både arbeidserfaring og organisasjonsarbeid i tillegg til selve studiene.

Gjennom å engasjere deg i studentforeningens aktiviteter kan du i tillegg tilegne deg nyttig organisasjonserfaring som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Oppbygning

breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i nordisk. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Her finner du dine breddevalg

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

For å kunne gjennomføre studiet bør du forstå skriftlig og muntlig norsk på morsmålsnivå eller tilnærmet dette. Du bør mestre skriftlig bokmål og nynorsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Her har fakultetet funnet frem eksempler på studiesteder som kan være aktuelle for deg: 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at man som hovedregel må ha en mastergrad for å kvalifisere seg til PPU.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 889

Studiepoeng

180

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Yggdrasil er studentforeningen for nordiskstudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.
(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like