0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Informasjon og formidling av informasjon har alltid vært viktig for samfunnet. Dagens moderne kommunikasjonsløsninger krever en ny type formidlere og kommunikasjonsmedarbeidere som behersker den teknologien og de verktøyene som er nødvendige i den digitale verdenen.

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag innen teknologifag slik at du skal kunne utvikle fullstendige multimedieprodukter. Dette kan være produkter innen grafisk design, 3D-visualisering og animasjon, video- og lydproduksjon, bildebehandling, opprettelse av internettsider og interaktiv mediedesign.

En viktig del av programmet er gruppearbeid og tilhørende prosjekter som ofte gjennomføres i våre moderne lyd- og videostudioer.

Jobbmuligheter

Med fullført bachelorgrad i multimedieteknologi og -design er du kvalifisert for stillinger innen mediebransjen, reklamebransjen, 3D-visualisering, markedsføring/salg og IKT-sektoren. Et konkret eksempel kan være å arbeide som webutvikler der ny webdesign og nye webløsninger utarbeides i samarbeid med en kunde. Et annet eksempel kan være å utvikle opplæringsmateriell for personell i ulike bransjer. Gjennom studiet skaffer du deg en solid IKT-kompetanse som kan danne grunnlag for en stilling som IKT-konsulent eller IKT-medarbeider i et firma.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

39,1

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

33,1

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 149

Antall plasser

60

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Linjeforeningen Pixel. Logo

Pixel er studentforeningen for multimediestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Relaterte saker

Min jobb: Universitetslektor ved Universitetet i Agder

Jeg har under hele studiet vært engasjert i faglig og sosialt arbeid både i og utenfor studiene. Sammen med interessen for å bygge relasjoner samt å praktisere utøvelsen av mitt fag har nok dette vært en betydelig faktor for at jeg ble spurt om å jobbe for nåværende arbeidsgiver.

Haakon Sundbø

Multimedieteknologi og – design, bachelor og Multimedia and Educational Technology, master

Send studiet på mail