Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år/4 år
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Ønsker du å bli ekspert i å anvende dataverktøy og ulike løsninger for e-læring? Vil du lære å utvikle nye verktøy og metoder for formidling av læremateriell? Da er masterprogrammet i multimedia og læringsteknologi noe for deg. 

Måten vi lærer på, og verktøyene vi bruker for å lære, er under endring på grunn av den teknologiske revolusjonen. Både i privat og offentlig virksomhet er det et økende behov for gode og fleksible løsninger for formidling ved bruk av moderne læringsteknologi.

Masterutdanningen i multimedia og læringsteknologi foregår i nye lokaler som har fått navnene “Future classroom” og ”Future Interaction lab”. Dette er universitetets mest avanserte rom for undervisning innenfor multimedia og fremtidens teknologi. Klasserommet har en 9 meter lang interaktiv vegg, og laben vil ha tilgang til teknisk utstyr som VR, AR, hologram, 3D-printer med mer.

Som student i Grimstad får du et spennende og arbeidslivsrelevant masterstudium. De fleste studentene skriver sin masteroppgave i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Hva lærer du?

Masterprogrammet fokuserer på hvordan man i utviklingen av e-læringsmateriell kan integrere teori og teknologi, og praktisk anvende dette innenfor ulike fagområder.

Dette omfatter opplæring i interaksjonsdesign, 3D-visualisering, grunnleggende kunnskap om utvikling av digitale kurs, spillifisering, hvordan programmere og anvende «Virtual Reality» og «Augmented Reality», utvikling av spill for opplæring og undervisning, samt bruk av smarttelefoner, nettbrett og lignende for formidling av innhold.

En viktig del av programmet er masteroppgaven som gir deg mulighet for å utvikle og forske på teknologiske løsninger og digitalt innhold for informasjon, formidling og opplæring. Undervisningen foregår på engelsk.

Jobbmuligheter

Med fullført mastergrad kan du søke på jobber i multimedieindustrien og i alle typer virksomheter hvor informasjonsformidling står sentralt.

Sentrale arbeidsområder vil være utarbeidelse av digitale opplæringssystemer for både offentlig og privat sektor. Eksempler kan være utdanningssektoren, offshoreindustri, arkitekt- og anleggsbransjen (visualisering), museer/gallerier, reklamebyråer, aviser, film, TV eller annen medieindustri.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskravet er:

  • fullført og bestått bachelorstudium i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning eller
  • fullført og bestått bachelorstudium i ingeniørfag eller annen teknisk utdanning, der det inngår grunnleggende objektorientert programmering og 3D-modellering eller teknisk tegning eller
  • fullført og bestått lærerutdanning med 60 studiepoeng multimediefag, grunnleggende objektorientert programmering og 3D-modellering eller teknisk tegning.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Mastergradsstudiet gir også grunnlag for å fortsette innenfor undervisnings- og forskningssektoren i Norge eller utlandet, for eksempel ved fakultetets eget doktorgradsprogram i teknologi og realfag.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9836

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Linjeforeningen Pixel. Logo

Pixel er studentforeningen for multimediestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like