0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Ønsker du å bli ekspert i å anvende dataverktøy og ulike løsninger for e-læring? Vil du lære å utvikle nye verktøy og metoder for formidling av læremateriell? Da er masterprogrammet i multimedia og læringsteknologi noe for deg. 

Måten vi lærer på, og verktøyene vi bruker for å lære, er under endring på grunn av den teknologiske revolusjonen. Både i privat og offentlig virksomhet er det et økende behov for gode og fleksible løsninger for formidling ved bruk av moderne læringsteknologi.

Masterutdanningen i multimedia og læringsteknologi vil stort sett foregå i nye lokaler som har fått navnene “Future classroom” og ”Future Interaction lab”. Dette er universitetets mest avanserte rom for undervisning innen multimedia og fremtidens teknologi. Klasserommet vil ha en 9 meter lang interaktiv vegg, og laben vil ha tilgang til teknisk utstyr som VR, AR, Hologram og 3D-printer med mer.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i multimedia og læringsteknologi fokuserer på hvordan man i utviklingen av e-læringsmateriell kan integrere teori og teknologi og praktisk anvende dette innenfor ulike fagområder. Dette omfatter opplæring i interaksjonsdesign, 3D-visualisering, grunnleggende kunnskap om utvikling av e-læringskurs, bruk av moderne internettjenester, utvikling av spill for opplæring og undervisning, samt bruk av smarttelefoner, nettbrett og lignende for formidling av innhold. En viktig del av programmet er store prosjektemner som gir deg mulighet for å utvikle teknologiske løsninger og digitalt innhold for informasjon, formidling og opplæring. Undervisningen foregår på engelsk.

Jobbmuligheter

Med fullført mastergrad kan du søke på jobber i multimedieindustrien og i alle typer virksomheter hvor informasjonsformidling står sentralt. Sentrale arbeidsområder vil være utarbeidelse av digitale opplæringssystemer for både offentlig og privat sektor. Eksempler kan være utdanningssektoren, offshoreindustri, arkitekt- og anleggsbransjen (visualisering), museer/gallerier, reklamebyråer, aviser, film, TV eller annen medieindustri.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad i multimedieteknologi og -design eller tilsvarende utdanning på totalt 180 studiepoeng. Se utfyllende regler her.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Mastergradsstudiet gir også grunnlag for å fortsette innenfor undervisnings- og forskningssektoren i Norge eller utlandet, for eksempel ved fakultetets eget doktorgradsprogram i teknologi og realfag.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9836

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Linjeforeningen Pixel. Logo

Pixel er studentforeningen for multimediestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Min jobb: Universitetslektor ved Universitetet i Agder

Jeg har under hele studiet vært engasjert i faglig og sosialt arbeid både i og utenfor studiene. Sammen med interessen for å bygge relasjoner samt å praktisere utøvelsen av mitt fag har nok dette vært en betydelig faktor for at jeg ble spurt om å jobbe for nåværende arbeidsgiver.

Haakon Sundbø

Multimedieteknologi og – design, bachelor og Multimedia and Educational Technology, master

Send studiet på mail