0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

På masterstudiet i kunstfag kan du tilegne deg utvidet kunstfaglig kompetanse på tvers av disiplinene som for eksempel visuelle kunst, scenekunst, musikk, og film – eller kombinasjoner av disse. Samtidig tilbyr studiet forskjellige muligheter til å fordype deg videre i fagområdet ditt - i form av både egen kunstnerisk utviklingsarbeid og utveksling til fagspesifikke studieprogrammer.

Masterstudiet passer godt for deg som ønsker å drive egen utøvende kunstnerisk virksomhet eller å arbeide med undervisning og kunstformidling. Studiet legger særlig vekt på samtidens kunstpraksiser, kunstdidaktikk og på hvilke måter kunst inngår i ulike samfunnsmessige sammenhenger.

I studiet veksler du mellom gruppearbeid, seminarer, forelesninger, prosjektarbeid og eget kunstneriske arbeid. Selve masteroppgaven kan være en kunstnerisk undersøkelse, et kunstdidaktisk utviklingsprosjekt, en vitenskapelig avhandling eller kombinasjoner av disse.

Det er mulig å ta et semester i utlandet. 

NB. Studieprogrammet er under revisjon. 

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg ferdigheter i å uttrykke dine kunstfaglige intensjoner innenfor ditt spesialområde.
  • Du utvikler høy bevissthet om kunstfaglig formidling.
  • Du får kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstfaglige utviklings- og forskningsoppgaver i en samfunnsmessig kontekst.
  • Du får kjennskap til kunstartenes og kunstfagenes rolle og funksjon i skole, kultur og samfunn, både historisk og i et samtidsperspektiv.
  • Du får kjennskap til et bredt spekter av uttrykksformer og virkemidler og gjennomfører kunstfaglige prosjekter.
  • Du tilegner deg forståelse av kunstfagene i et globalt, tverrkulturelt og tverrfaglig perspektiv.
  • Du får kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og reflekterer over ulike tilnærmingsmåter i kunstfaglig forskning og formidling.
  • Fullført studium gir deg graden master i kunstfag.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å arbeide i undervisnings-, formidlings- og veilederfunksjoner på kunst- og kulturfeltet. Utdanningen gir deg også et godt grunnlag for eget kunstnerisk virke.

Oppbygning

Studiet er under revisjon og endringer vil komme.

Se hele studieplanen

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i Kunstfag i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 2. semester. Mer om utveksling i Master Kunstfag

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8641

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like