Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

masterstudiet i kunstfag kan du bygge videre på praktisk og teoretisk kompetanse innenfor fagområder som teater, dans, musikk, billedkunst og film/video. Du arbeider i et flerkunstnerisk miljø, der du får kunnskap om og impulser fra forskjellige kunstformer og -fag. Du vil øve deg i å tenke disse i sammenheng og forbinde dem praktisk, slik at du utvider kompetansen din i et tverrfaglig perspektiv. Studiet legger særlig vekt på samtidens kunstneriske praksiser, og utviklingen av ditt eget kunstfaglige virke står sentralt. Dette kan være kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstvitenskapelig forskning, kunstrelatert formidlingsarbeid, eller kombinasjoner av disse. Muligheter for faglig fordypning eller spesialisering tilbys både i form av individuelt prosjektarbeid med fagspesifikk veiledning, og som tilbud om utveksling til fagspesifikke studieprogrammer.

Masterstudiet passer godt for deg som ønsker å skape, produsere, forske på eller med, formidle eller undervise kunst. Studiet vektlegger måten kunst inngår i ulike samfunnsmessige sammenhenger, samt utviklingen av evnen til kritisk refleksjon og samarbeid på tvers av disiplinene.

I studiet veksler du mellom gruppearbeid, seminarer, forelesninger, prosjektarbeid og eget kunstnerisk arbeid. Selve masteroppgaven kan realiseres enten som praksisbasert prosjekt med skriftlig refleksjonsdel, eller som skriftlig avhandling.

Det er mulig å ta et semester i utlandet. 

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg kunnskap om samtidskunstens teori og historie, med særlig fokus på tverrfaglige aspekter og utviklinger.
  • Du samler erfaring med forskjellige former for samarbeid i kunst- og kulturfeltet.
  • Du tilegner deg ferdigheter i å arbeide kunstnerisk både i grupper og i individuelle prosjekter.
  • Du får kunnskap om og utvikler ferdigheter i kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstvitenskapelig forskning og kunstrelatert formidlingsarbeid.
  • Du får kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstfaglige prosjekter i en samfunnsmessig kontekst.
  • Du blir kjent med mangfoldet av kunstens og kunstfagenes samfunnsmessige roller og funksjoner.
  • Fullført studium gir deg graden master i kunstfag.

Jobbmuligheter

Programmet gir kompetanse som danner grunnlag for mange ulike yrker, for eksempel innen: Kunst- og kulturinstitusjoner (f. eks. teater, museer, kulturhus, festivaler), universiteter og kunstakademier, det frie kunstfeltet (f. eks. selvstendig kunstnerisk virke, gallerier, kunstproduksjon og -management), forvaltningsorganer (f. eks. Norsk Kulturråd, Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken, kommunale kulturavdelinger), kulturskole, skoleverket, skolefritidsordninger osv.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal ett av følgende kriterier inngå

  • fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i musikk, teater, dans, billedkunst, film eller tilsvarende. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2
  • allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, PPU, faglærerutdanning eller førskolelærerutdanning med 60 studiepoeng i ett av fagene drama, kunst og håndverk eller musikk
  • barnehagelærerutdanning med fordypning i kunstfag

Det stilles krav til vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i Kunstfag i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 2. semester. Mer om utveksling i Master Kunstfag

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8641

Studiepoeng

120

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Master i kunstfag på sosiale medier

Instagram ikon

Andre studier du kanskje vil like