Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Bachelorgraden i Globale utviklingsstudier undervises på engelsk og har et internasjonalt studiemiljø.

Studiet passer for deg som har engasjement og interesse for fattigdomsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser sett i en global sammenheng. Studiet ser kritisk på globalisering, urbanisering, migrasjon og internasjonale økonomiske og politiske forhold, og på sammenhenger mellom bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Det vil være fokus på hvorfor ulikheter, konflikter og maktforhold oppstår og opprettholdes, både innad i land i det globale sør og mellom land og regioner.

Gjennom studiet får du kunnskap om og erfaring med internasjonale forhold, samt praksisnær kunnskap. Det får du blant annet gjennom et fire ukers feltkurs til et utviklingsland i andre semester og gjennom gode utvekslingsmuligheter ved anerkjente universiteter i fjerde semester. I siste semester er det lagt opp til et tre måneders feltarbeid i samarbeid med våre partneruniversiteter i Uganda, Indonesia eller Sri Lanka. Feltarbeidet kan også utføres i Norge.

Hva lærer du?

Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen er fattige, og hva som kan fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i utviklingsarbeidet i fattige land, og hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt. I feltarbeidet lærer du å samle inn data som vil danne grunnlaget for bacheloroppgaven din.

I andre studieår kan du velge blant ulike studier som bredde. Et av tilbudene er breddepakken «Sustainable Transformation», som handler om betydningen av bærekraft og hvordan vi kan få til bærekraftig utvikling på tvers i samfunnet. 
Under ‘Oppbygning’ finner du flere mulige breddevalg.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i globale utviklingsstudier får du et godt grunnlag for å søke jobb innenfor administrasjon og planlegging av bistandsarbeid, humanitært arbeid, i frivillige organisasjoner som driver utviklingsprosjekter eller internasjonalt samarbeid og informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner. Du vil også kunne arbeide med innvandrere og flyktninger eller med saksbehandling og forvaltning i offentlig sektor. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

41,7

Utveksling

Studenter oppfordres til å dra på utveksling i 4. semester som er breddeenheten i studiet. Du kan reise til et anerkjent universitet fakultetet har avtale med som tilbyr spennende fagområder innen for eksempel miljøstudier, bærekraftig utvikling, sosialantropologi, områdestudier med fokus på Asia, Latin-Amerika eller Afrika, internasjonal politikk, religion eller språkfag. Vi har utvekslingsavtaler i alle verdensdeler i dette programmet, blant annet School of Oriental and African Studies (SOAS) og University of Exeter i England, Berkeley (University of California) i USA, Universidad de Rosario i Colombia, ULACIT i Costa Rica eller University of New South Wales i Australia.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 484

Studiepoeng

180

Antall plasser

45

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like