Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier/samlinger

Vil du forstå verden bedre i en tid preget av raske endringer og en rekke komplekse kriser?

Vil du utforske hvordan vi kan møte og håndtere kriser i samfunnet som fattigdom, ulikhet, pandemi, klimaendringer og miljøødeleggelser?

Ønsker du å lære mer om hvordan forhold innenfor miljø, samfunn, økonomi og politikk enten fremmer eller hindrer utvikling?

På dette studieprogrammet studerer du utvikling og sosial endring gjennom å se på samtidige kriser som utspiller seg i verden. Du vil lære om underliggende årsaker til ulike kriser, og om de ulike sosiale og økonomiske endringene de kan føre til. Programmet gir innsikt i hvordan kriser blir forstått, kommunisert og håndtert i ulike sammenhenger, og hvordan de ulike krisene henger sammen. Du lærer om hvordan kriser påvirker mennesker ulikt på grunn av sosial ulikhet innenfor og på tvers av kulturelt komplekse kontekster.

Dette programmet er et fulltidsstudium hvor undervisningen er en blanding av digital undervisning på nett og fysiske samlinger (én i Kristiansand og én på Sri Lanka). Programmet er engelskspråklig.

Hva lærer du?

På dette studieprogrammet vil du lære om teorier og forskning knyttet til utvikling, kriser og sosial endring. Du vil lære om hvordan teoretisk kunnskap gir innsikt for å løse praktiske problemer, men samtidig hvordan praksis kan påvirke teorier og politikk. Programmet er tverrfaglig, og du vil bli introdusert til ulike disipliner, deriblant statsvitenskap, kommunikasjon og mediefag og geografi. I tillegg vil du få kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon og samarbeid.

Samarbeid er et grunnleggende prinsipp i programmet. Pedagogikken er studentorientert, og inkluderer gruppearbeid, diskusjoner og felles oppgaver. Undervisningen og veiledningen foregår i virtuelle klasserom. Programmet er et fulltidsstudium, og vi forventer at studentene deltar aktivt og tar ansvar for egen læring, og bidrar til utviklingen av et best mulig læringsmiljø.

I begynnelsen av første semester vil du delta på en obligatorisk face-to-face-samling ved UiA. Her vil du tilbringe to uker sammen med dine medstudenter, forelesere og instruktører. Denne samlingen gir en introduksjon til læringsressurser, IT-verktøy, læringsopplegg og oppstart av kursene. Den andre face-to-face-samlingen finner sted i andre semester, og består av fire uker ved vår samarbeidsinstitusjon på Sri Lanka (i mai/juni).

Halve tredje (15 sp) og hele fjerde semester (30 sp) er avsatt til å skrive en masteroppgave, som skal bygges på arbeid med kursene og din egen personlige interesse og erfaring. Du vil bli oppfordret til å dra på feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med masteroppgaven. Vi anser denne erfaringen som spesielt viktig for forskning på miljø og utviklingsspørsmål.

Jobbmuligheter

Kandidater fra programmet kan være aktuelle for jobb innenfor:

  • utviklingsprosesser i både offentlig og privat sektor
  • administrasjon og ledelse av utviklingsprosjekter og humanitært arbeid
  • offentlig administrasjon
  • frivillige organisasjoner, andre humanitære aktører og bedrifter
  • næringslivet med for eksempel CSR (Corporate Social Responsibility)
  • arbeid med flyktninger og immigranter
  • diplomatiet og multilaterale organisasjoner
  • bærekraft- og klimaspørsmål på lokale og globale arenaer

Oppbygning

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå

1. Enten: fordypningsenhet innen samfunnsvitenskap på minst 80 studiepoeng

Eller: integrert studium av to års varighet innen samfunnsvitenskap

2. Minst 7,5 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Fire ukers obligatorisk face-to-face-samling på Sri Lanka. De fleste studenter gjennomfører i tillegg et feltarbeid som varierer fra seks uker til tre måneders varighet.

I tillegg er det lagt til rette for utveksling i 3. semester. 

Videre studier

Masterprogrammet kan kvalifisere for opptak til Fakultet for samfunnsvitenskaps ph.d.-program eller andre relevante ph.d.-program. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like