Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

Innen 2050 har EU satt som mål at Europa skal være tilnærmet utslippsfritt. Veien mot lavutslippssamfunnet vil gi mange arbeidsplasser. Det stilles nye krav til energieffektive bygninger og til utvikling i kraftindustri og transportnæring. For å løse disse utfordringene, trenger samfunnet flere ingeniører innenfor fornybar energi. Du kan være med å forme en fornybar fremtid. 

En bachelor i fornybar energi gir deg en ingeniørutdannelse med breddekompetanse og et helhetsperspektiv innenfor energiproduksjon og energibruk. Du kan følge spesialiseringer innen batteriteknologi, elkraftteknikk eller energiteknikk. 

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Hva lærer du?

Studiet gir en dyp forståelse av fornybar energi og miljøproblematikk, men også en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier. Studieretningen i batteriteknologi dekker hele batteriverdikjeden fra materialteknologi til resirkulering og bærekraft. 

Les mer om UiAs batterisatsing her. 

Du kan også lære hvordan man konstruerer smarte elkraftsystemer og nye energieffektive bygg som passivhus og plussenergihus. 

Norge har et enormt potensial for energiøkonomisering i industrien og i bygningsmassen. Bachelorstudiet i fornybar energi er et teknologitungt studium som gir deg god breddekompetanse og et helhetsperspektiv innenfor både energiproduksjon og energibruk.

På UiA Campus Grimstad er det mye praktisk arbeid i laboratorier for elkraftteknikk, hydrogen og brenselceller, solfangere og klimateknikk, solcellestrøm, bioenergi og forbrenningsteknikk.

Jobbmuligheter

UiA har tett samarbeid med næringslivet på Sørlandet. Fremtidens arbeidsplasser er innen fornybar energi. 

Arbeidsgivere finnes innenfor batteriproduksjon, energiverk, energidistributører, kraftintensiv industri, prosessindustri, elektro- og automatiseringsbedrifter, konsulent- og rådgivning, offshorevirksomheter, transportselskaper og offentlige virksomheter. 

Oppbygning

Spesialiseringen i batteriteknologi er ny studieåret 2023-2024:

1. semester

 • ING101 Teknologi, miljø og bærekraft (5 sp)
 • ELE113 Kretsteknikk (5 sp)
 • ENE109 Energilab (7,5 sp)
 • ING100 Programmering og IKT-sikkerhet (5 sp)
 • MA-178 Matematikk 1 (7,5 sp)
 • ORG001 HMS-kurs (0 sp)

2. semester

 • ELE114 Elektroniske kretser (5 sp)
 • ENE111 Fornybar energi (5 sp)
 • ENE113 Termodynamikk (5 sp)
 • FYS128 Fysikk (7,5 sp)
 • MA-179 Matematikk 2 (7,5 sp)

3. semester

 • MA-223 Statistikk (7,5 sp)
 • MA-222 Matematikk 3 (5 sp)
 • ENEXXX Batterier 
 • ENEXXX Innsikt i batteriindustrien
 • Valgfag

4. semester

 • ENE238 Moderne instrumenteringssystemer (7,5 sp)
 • ENE237 Materialer og korrosjon (7,5 sp)
 • ENEXXX Batterilaboratorie
 • ENE114 Teknisk tegning (5 sp)

5. semester

 • Valgfag

6. semester

 • ENE304 Bacheloroppgave, Fornybar energi (20 sp)
 • ING200 Teknologi, bærekraft og samfunn i et systemperspektiv (5 sp)
 • ING201 Økonomi og innovasjon (5 sp)

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.
- Bruk søkekode 201 006 og søk via Samordna opptak.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9913 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.
- Bruk søkekode 201 006 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.
- Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 006.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9913 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9980 og starte med sommerkurs i matematikk.

Anbefalte forkunnskaper

Ingeniørstudier forutsetter gode forkunnskaper i matematikk og fysikk. Studenter med dårligere karakter enn 4 fra videregående eller C fra forkurset i matematikk og fysikk anbefales å følge kursene MA-007 Matematikk oppgradering 2 og FYS002 Fysikk oppgradering i tillegg til ordinære emner 1. studieår.

Søkekode

201 006 via Samordna opptak
TRES: 9913 via Lokalt opptak
Y-vei: 9980 via Lokalt opptak

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 006

Studiepoeng

180

Antall plasser

70

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like