Folkehelsearbeid - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel, samt forebygger sykdom, skade og lidelser? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på helsefremmende tiltak, fysisk aktivitet, ernæring og helsepedagogikk. Dette er et tverrfaglig studium som tar utgangspunkt i helse som humankapital. Folkehelse blir sett som et viktig grunnlag for bærekraftig utvikling.

Hva lærer du?

I starten av studiet blir du introdusert for folkehelsearbeid som fagområde. Aktuelle tema i det videre studieløpet er blant annet pedagogikk, kommunikasjon og psykologi, idrettsfag, ernæring, folkehelserettet planleggings- og utviklingsarbeid, folkehelse i et samfunnsperspektiv, folkehelseforvaltning og politikk, samt statistikk og metode. I løpet av studiet skal du også skrive en bacheloroppgave, som er et selvstendig skriftlig arbeid.

I studiet inngår også ett breddefag. Du kan velge mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, ernæring, mat og kultur eller utviklingsstudiet. Du kan velge andre årstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. Du har også mulighet til å dra på internasjonal utveksling.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir deg bachelorgrad i folkehelsearbeid. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeid innen folkehelse på ulike arenaer hvor helsefremming og forebygging av sykdom står sentralt. Offentlig sektor, for eksempel kommune og fylkeskommune, er mulige arbeidssteder (f.eks. frisklivssentraler). Du er også kvalifisert for å arbeide innen bedriftshelsetjeneste, HMS-arbeid, lærings- og mestringssentre, frivillige organisasjoner, internasjonalt helsearbeid og lignende.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Andre opplysninger:
Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Dersom du velger utviklingsstudiet som breddefag, inngår ikke studieturen.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,6

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

39,8

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre utdanning (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 203

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Video

Relaterte saker

Min jobb: Idrettsrådgiver i Vest-Agder idrettskrets

Jeg har jo to bachelorutdanninger, som er nokså ulike – men kombinasjonen har gitt meg bakgrunn både innen det jeg jobber med faglig (folkehelse/idrett) og administrativt (IT og informasjonssystemer).

Ann Kristin Eide

Folkehelsearbeid, bachelor, IT og informasjonssystemer, bachelor, Idrett, årsstudium

Send studiet på mail