0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel i befolkningen? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Visste du at helseforskjellene faktisk øker i Norge, men at vi kan gjøre noe med dette? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel på en arena eller til en målgruppe. I løpet av studiet vil du få en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og hvordan grunnlaget for god helse først og fremst legges utenfor helsetjenesten. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør i hverdagen, som igjen påvirker helsen vår. Eksempelvis kan tilrettelegging for fysisk aktivitet på en arbeidsplass eller sosiale møteplasser i et lokalsamfunn bidra til å styrke helsen og trivselen din.

Hva lærer du?

Studieprogrammet gir deg kunnskap om sentrale folkehelseutfordringer og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Du lærer om tiltak for å fremme en aktiv livsstil, et helsemessig godt kosthold og god psykisk helse og hvilke faktorer som er med på å legge til rette for god helseatferd i samfunnet. Viktige arenaer for folkehelsearbeid i samfunnet vektlegges. Du vil få kompetanse innenfor kommunikasjon og hvordan du kan motivere til endring av helseatferd. I tillegg gir studiet deg kompetanse i plan- og prosjektarbeid, og du tilegner deg erfaringer med helsefremmende arbeid gjennom praksisstudier. I løpet av studiet vil du opparbeide deg metodiske og analytiske ferdigheter. Du vil også lære å utarbeide og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid i form av en bacheloroppgave.

I studiet inngår også et breddefag. Du kan velge mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, ernæring, mat og kultur, pedagogikk, sosiologi, kommunikasjon og medier, samfunnsplanlegging og kommunikasjon eller utviklingsstudiet. Du kan velge andre årsstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. Du har også mulighet til å dra på internasjonal utveksling.

Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer deg for arbeid der du fremmer helse og forebygger sykdom. Målgruppene er på ulike arenaer i offentlig, frivillig og privat sektor. Når du er ferdig med utdanningen, kan du arbeide innen ulike fagsektorer i offentlig sektor. Eksempler er rådgiver- eller veilederstillinger i kommune og fylkeskommune. Du kan også arbeide i lærings- og mestringssentre i helseforetak, frivillige organisasjoner, private bedrifter og lignende. I andre studieår velger du et årsstudium som gjør utdanningen faglig bredere. Det kan styrke sjansene dine til å få ulike stillinger. Dette kan gjelde arbeid i NAV, frisklivsarbeid, i idretts- og friluftslivsorganisasjoner, samt stillinger som miljøarbeider. Flere av våre studenter har også etablert egne bedrifter.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger:
Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Dersom du velger utviklingsstudiet som breddefag, inngår ikke studieturen.

Andre krav i løpet av studiet

Det er krav om at det legges frem politiattest.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

47,4

Praksis

I femte semester vil du ha HEL203 Praksis i helsefremmende arbeid. Her vil du være utplassert i praksis i 15 arbeidsdager, primært i uke 40-43. Praksisperioden kan etter avtale mellom UiA og praksissted organiseres ulikt, for eksempel tre sammenhengende uker, 15 enkeltdager eller 30 halve dager.

Du kan søke på en eller flere av praksisplassene som UiA har avtale med eller du kan finne egen relevant praksisplasser som må godkjennes av UiA. Det er begrenset antall plasser tilgjengelig på de ulike praksisstedene. Eksempler på UiA sine praksisplasser er DNT Sør, Frisklivssentraler, Kristiansand sanitetsforening, Gimletroll idrettsfritidsordning, skolefritidsordninger, Trafoen, Geitmyra Matkultursenter for barn og Beitostølen Helsesportssenter.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i folkehelsearbeid kan du reise på utveksling i breddeenheten i 2. studieår i ett eller to semestre. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til folkehelsearbeid eller emner som er knyttet til breddeåret. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, New Zealand, Australia og USA.

Mer informasjon om utveksling i bachelorprogrammet i folkehelsearbeid, kan du lese her.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Bachelor i folkehelsearbeid sammen med minst to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning kvalifiserer for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y).

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 203

Antall plasser

36

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

Følg også folkehelsestudentene på Instagram:

Instagram ikon

 /uiafolkehelsestudent

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like