0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel i befolkningen? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid. I løpet av studiet vil du få en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og hvordan grunnlaget for god helse først og fremst legges utenfor helsetjenesten.

Hva lærer du?

Studiet gir deg kunnskap om sentrale folkehelseutfordringer og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Du lærer om tiltak for å fremme en aktiv livsstil, et helsemessig godt kosthold og god psykisk helse og hvilke faktorer som er med på å legge til rette for god helseatferd i samfunnet. Viktige arenaer for folkehelsearbeid i samfunnet vektlegges. Du vil få kompetanse innenfor kommunikasjon og hvordan du kan motivere til endring av helseatferd. I tillegg gir studiet deg kompetanse i plan- og prosjektarbeid, og du tilegner deg erfaringer med helsefremmende arbeid gjennom praksisstudier. I løpet av studiet vil du opparbeide deg metodiske og analytiske ferdigheter. Du vil også lære å utarbeide og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid i form av en bacheloroppgave.

I studiet inngår også et breddefag. Du kan velge mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, ernæring, mat og kultur eller utviklingsstudiet. Du kan velge andre årsstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. Du har også mulighet til å dra på internasjonal utveksling.

Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer deg for arbeid innenfor folkehelse på ulike arenaer hvor helsefremming og forebygging av sykdom står sentralt. Offentlig sektor, for eksempel kommune og fylkeskommune, er mulige arbeidssteder (f.eks. frisklivssentraler). Du er også kvalifisert for å arbeide innenfor lærings- og mestringssentre, frivillige organisasjoner, internasjonalt helsearbeid og lignende.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger:
Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Dersom du velger utviklingsstudiet som breddefag, inngår ikke studieturen.

Andre krav i løpet av studiet

Det er krav om at det legges frem politiattest.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,9

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

37,9

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i folkehelsearbeid kan du reise på utveksling i breddeenheten i 2. studieår i ett eller to semestre. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til folkehelsearbeid eller emner som er knyttet til breddeåret. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, New Zealand, Australia og USA.

Mer informasjon om utveksling i bachelorprogrammet i folkehelsearbeid, kan du lese her.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre utdanning

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 203

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Video

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker

Send studiet på mail