Folkehelsearbeid - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel i befolkningen? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid. I løpet av studiet vil du få en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og hvordan grunnlaget for god helse først og fremst legges utenfor helsetjenesten.

Hva lærer du?

Studiet gir deg kunnskap om sentrale folkehelseutfordringer og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Du lærer om tiltak for å fremme en aktiv livsstil, et helsemessig godt kosthold og god psykisk helse og hvilke faktorer som er med på å legge til rette for god helseatferd i samfunnet. Viktige arenaer for folkehelsearbeid i samfunnet vektlegges. Du vil få kompetanse innen kommunikasjon og hvordan du kan motivere til endring av helseatferd. I tillegg gir studiet deg kompetanse i planarbeid og prosjektarbeid, og du tilegner deg erfaringer med helsefremmende arbeid gjennom praksisstudier. I løpet av studiet vil du opparbeide deg metodiske og analytiske ferdigheter. Du vil også lære å utarbeide og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid i form av en bacheloroppgave.

I studiet inngår også ett breddefag. Du kan velge mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, ernæring, mat og kultur eller utviklingsstudiet. Du kan velge andre årsstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. Du har også mulighet til å dra på internasjonal utveksling.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir deg bachelorgrad i folkehelsearbeid. Utdanningen kvalifiserer deg for arbeid innen folkehelse på ulike arenaer hvor helsefremming og forebygging av sykdom står sentralt. Offentlig sektor, for eksempel kommune og fylkeskommune, er mulige arbeidssteder (f.eks. frisklivssentraler). Du er også kvalifisert for å arbeide innen bedriftshelsetjeneste, HMS-arbeid, lærings- og mestringssentre, frivillige organisasjoner, internasjonalt helsearbeid og lignende.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Andre opplysninger:
Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Dersom du velger utviklingsstudiet som breddefag, inngår ikke studieturen.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,9

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

39,6

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre utdanning (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 203

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Video

Relaterte saker

Min jobb: Idrettsrådgiver i Vest-Agder idrettskrets

Jeg har jo to bachelorutdanninger, som er nokså ulike – men kombinasjonen har gitt meg bakgrunn både innen det jeg jobber med faglig (folkehelse/idrett) og administrativt (IT og informasjonssystemer).

Ann Kristin Eide

Folkehelsearbeid, bachelor, IT og informasjonssystemer, bachelor, Idrett, årsstudium

Send studiet på mail