Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Forskning og tilsyn viser at det er et sterkt behov for økt juridisk kompetanse blant ledere i utdanningssektoren.

Kurset fokuserer på leders ansvar knyttet til utdannings- og arbeidsrettslige problemstillinger, hvor du lærer om administrativt lederansvar i ulike deler av sektoren.

Målgruppe for tilbudet er ledere og ansatte i skole og barnehage, og andre ansatte i utdanningssektoren som arbeider med juridiske problemstillinger. Tilbudet er også svært aktuelt for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, og andre med ambisjoner om en lederstilling i utdanningssektoren. 

Kurset tar utgangspunkt i tverrfaglig forskning ved UiA. Forskergruppen Pedagogikk og utdanningsrett i samspill samarbeider med flere forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og består av medlemmer med spisskompetanse blant annet på det juridiske fagfeltet. 

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne beskrive og forstå utdannings- og arbeidsrettslige problemstillinger med henblikk på å kunne ta administrativt lederansvar i utdanningssektoren.

Innen utdanningsrett skal du kunne:

  • anvende juridisk metode og kunne gjøre bruk av lovdata i saksbehandlingen
  • anvende prinsippet om barnets-/elevens beste i saksbehandlingen
  • anvende sentrale saksbehandlingsregler og regler knyttet til behandling av informasjon og dokumentasjon
  • beskrive og forstå skolelederes ansvar for realisering av rettigheter og plikter
  • analysere etiske utfordringer ved ledelsesansvar i skolen
  • beskrive og forstå rettsregler knyttet til tverrfaglig samarbeid og bruk av tvang i skolen

Innen arbeidsrett skal du kunne:

  • anvende de viktigste rettsreglene knyttet til arbeidsrett i praksis, herunder ansettelse, lønn, permisjon og ferie, stillingsvern, og oppsigelse
  • anvende de viktigste rettsreglene knyttet til arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers lojalitetsplikt, samt medbestemmelse og arbeidstakers representasjon i virksomhetens samarbeids- og beslutningsorganer

Oppbygning

Kurset gjennomføres på deltid med fire samlinger a to dager over to semester.

Samlingene gjennomføres med undervisning og gruppearbeid. I tillegg kommer selvstudium mellom samlingene, samt arbeid med oppgaver i grupper.

Nettstøttet undervisning i Canvas.

Totalt arbeidsomfang er ca. 400 timer (fordelt med omlag 2/3 på utdanningsretten og 1/3 på arbeidsretten).

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales god kjennskap til praktisk anvendelse av utdanningsrett i sektoren, eventuelt gjennomført PED-970 Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett i skolen eller tilsvarende kunnskap.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring parallelt med jobb

Kurset gjennomføres normalt med fire samlinger a to dager over to semester.

Fagansvarlig for emnet er Marianne K. Bahus, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiA.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker