0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 dager
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Dette forkurset tilbys alle nåværende og fremtidige studenter på  Executive MBA-studiet.

Tilbudet gis som et valgfritt og anbefalt forkurs til deg som mangler- eller har begrenset kunnskap om bedriftsøkonomiske- og finansielle emner fra din bachelorgrad og/eller arbeidserfaring. Kurset vil også være nyttig for deg som ønsker en oppfrisking av tidligere utdanning. Kurset har tre hovedtema:

  • Bedriftens kostnader og inntekter
  • Enkle regnskapsanalyser, nøkkeltall og budsjetter
  • Enkle produkt- og tjenestekalkyler samt investeringskalkyler

Temaene som inngår i forkurset tilsvarer anbefalte forkunnskapskrav til EMBA-studiets obligatoriske emnet BE-905 Økonomisk styring i beslutningsprosesser. Målet er bedre læringsutbytte både av det obligatoriske emnet og EMBA-studiet samlet.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha generelle basiskunnskaper om bedriftsøkonomiske problemstillinger
  • kjenne til og forstå sentrale begreper knyttet til driftsregnskap, finansregnskap og budsjettering

Opptakskrav

Opptakskrav til kurset tilsvarer kravet til Executive MBA-studiet: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 

Løpende opptak
Kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Studenter som allerede er tatt opp til EMBA-studiet vil få informasjon om påmelding til- og plass på forkurset via det digitale klasserommet (Canvas). Nye EMBA-studenter og andre interesserte må søke opptak til kurset innen søknadsfristen.

Svar på opptak/tildelt plass sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du som ny søker laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Forkurset undervises over to dager (totalt 15 timer), med forelesning og diskusjon i plenum. Det er ingen eksamen i kurset, men obligatorisk deltakelse på undervisningsdagene.

Nettstøttet undervisning i Canvas. Forventet arbeidsomfang er ca. 40 timer.

Obligatorisk undervisning gjennomføres følgende dager:

  1. samling: 26. oktober 2021
  2. samling: 9. november 2021

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Fagansvarlig og foreleser i kurset er førstelektor Andrè Tofteland ved institutt for økonomi ved Handelshøyskolen, UiA. Tofteland har bred erfaring fra forskning og undervisning, bla. på anvendelse av teori i utviklingen av regnskapsstandarder for private virksomheter og offentlig sektor. Han har også flere års ledererfaring bla. som tidligere fakultetsdirektør på Handelshøyskolen ved UiA.

Forkurset har en kursavgift på kr. 2.500.

Videre studier
Tilbudet inngår i Executive MBA-studiet som valgfritt forkurs.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode: 1. mars – 1. september 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 2.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Andre studier du kanskje vil like