Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Farsund, Froland

Distriktsvennlig videreutdanning for helsepersonell ansatt i en kommune på Agder.

Dette er del 3 av en videreutdanning i demensomsorg på totalt 30 studiepoeng. Demensomsorg del 1 og Demensomsorg del 2 har vært tilbudt tidligere. Del 1 tilbys også høsten 2024.

Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som to parallelle samlinger i Farsund og Froland.

Formålet med denne videreutdanningen er at du skal tilegne deg kompetanse som setter deg i stand til å utøve omsorg av høy kvalitet overfor personer med demens. Det er ikke krav om at du må ha tatt del 1 eller del 2.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du:

 • ha inngående kunnskap om innovasjon og tjenesteutvikling innen demensomsorgen
 • kunne analysere faglige problemstillinger innen demensomsorgen
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i demensomsorg på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Innhold

 • Innovasjon og innovasjonsarbeid i helse- og sosialsektoren
 • Systematiske metoder for kartlegging og utvikling av demensomsorg på individ- og gruppenivå:
  • Dementia care mapping (DCM)
  • Marte Meo-metoden
  • Vips praksismodell (VPM)
 • Systematisk litteratursøk

Du skal identifisere et mulig forbedringspotensial/utviklingsbehov relatert til innhold i studiet og utarbeide en plan for gjennomføring av et mulig innovasjonsprosjekt på egen arbeidsplass.

Opptakskrav

Søker må være ansatt i en kommune på Agder. Treårig helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på bachelornivå. Dette omfatter sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer. 

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.

Oppbygning

Dette er del 3 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng.

Del 1 blir gjennomført høsten 2024.
Del 2 ble tilbudt våren 2024. Det er ikke sikkert den vil bli tilbudt igjen.

Arbeidsformer

 • Forelesninger.
 • Seminarer/gruppesamlinger.
 • Selvstudier.
 • Veiledning på oppgaveskriving.

Det er obligatorisk undervisning i emnet (minimum 80 % tilstedeværelse). Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er uten studieavgift. Semesteravgift (pt. kr 710 per semester) dekkes av prosjektet. Utgifter til pensumlitteratur dekkes av prosjektet. 

Undervisningsdager

Det vil være 2 fysiske samlinger à 2 sammenhengende dager.

Datoer for samlinger kommer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Godkjent prosjektbeskrivelse
 • Deltatt på obligatorisk undervisning

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en skriftlig oppgave der temaet er et mulig innovasjonsprosjekt på egen arbeidsplass. Arbeidet med oppgaven gjennomføres i løpet av semesteret. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter. Det gis felles karakter ved gjennomføring i gruppe. Gradert karakter.

Med forbehold om endringer.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


Du finner studiet under "Etter- og videreutdanning, oppdrags- og andre kurs".

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no