Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Lindesnes, Tvedestrand, Grimstad, Kristiansand

Distriktsvennlig videreutdanning for helsepersonell ansatt i en kommune på Agder.

Dette er del 3 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng. Del 1 og del 2 har vært tilbudt tidligere. Del 1 tilbys også høsten 2023.

Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger i Lindesnes, Tvedestrand, Grimstad og Kristiansand. Du velger undervisningssted når du søker opptak.

Formålet med denne videreutdanningen er at du skal tilegne deg kompetanse som setter deg i stand til å utøve omsorg av høy kvalitet overfor personer med demens. Det er ikke krav om at du må ha tatt del 1 eller del 2.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du:

 • ha inngående kunnskap om innovasjon og tjenesteutvikling innen demensomsorgen
 • kunne analysere faglige problemstillinger innen demensomsorgen
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i demensomsorg på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Innhold

 • Innovasjon og innovasjonsarbeid i helse- og sosialsektoren
 • Systematiske metoder for kartlegging og utvikling av demensomsorg på individ- og gruppenivå:
  • Dementia care mapping (DCM)
  • Marte Meo-metoden
  • Vips praksismodell (VPM)
 • Systematisk litteratursøk

Du skal identifisere et mulig forbedringspotensial/utviklingsbehov relatert til innhold i studiet og utarbeide en plan for gjennomføring av et mulig innovasjonsprosjekt på egen arbeidsplass.

Opptakskrav

Søker må være ansatt i en kommune på Agder. Treårig helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på bachelornivå. Dette omfatter sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer. 

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.

Oppbygning

Dette er del 3 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng.

Del 1 ble gjennomført høsten 2022 og vil bli tilbudt høsten 2023.
Del 2 blir tilbudt våren 2023.

Arbeidsformer

 • Forelesninger.
 • Seminarer/gruppesamlinger.
 • Selvstudier.
 • Veiledning på oppgaveskriving.

Det er obligatorisk undervisning i emnet (minimum 80 % tilstedeværelse). Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er uten studieavgift. Semesteravgift (pt. kr 710 per semester) dekkes av prosjektet. Utgifter til pensumlitteratur dekkes av prosjektet. 

Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger i Lindesnes og Tvedestrand, på campus Grimstad og på campus Kristiansand. Du velger studiested når du søker.

Undervisningsdager

Det vil være 2 fysiske samlinger à 2 sammenhengende dager.

 • Samling 1:
  • Lindesnes og Tvedestrand: 10. og 11. oktober
  • Kristiansand og Grimstad: 2. og 3. november
 • Samling 2:
  • Lindesnes og Tvedestrand: 7. og 8. november
  • Kristiansand og Grimstad: 9. og 10. november

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Godkjent prosjektbeskrivelse
 • Deltatt på obligatorisk undervisning

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en skriftlig oppgave der temaet er et mulig innovasjonsprosjekt på egen arbeidsplass. Arbeidet med oppgaven gjennomføres i løpet av semesteret. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter. Det gis felles karakter ved gjennomføring i gruppe. Gradert karakter.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist 15. august

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no