Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

I fremtiden vil praktisk talt alle tekniske innretninger kommunisere med mennesker eller med hverandre. Studieprogrammet i elektronikk vil gi deg et godt grunnlag for å kunne jobbe med de teknologiene som er aktuelle innenfor dette feltet.

Studieprogrammet er bygd opp rundt analog og digital elektronikk, programmering, datakommunikasjon, mikrokontrollerteknikk og sensorsystemer, og dekker dermed de mest sentrale emnene i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Ved universitetets laboratorier har du mulighet til å gjøre alle trinnene i et prosjektarbeid, fra spesifikasjon via design og kretskortutlegg til produksjon av prototype. Mye av det praktiske arbeidet foregår i grupper, og med laboratoriet som et sentralt møtested, blir man kjent både med studentene på sitt eget kull og fra andre klassetrinn.

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Hva lærer du?

Elektronikk handler om alt fra små detaljer til store systemer. Det kan være utvikling av små sensorer til bruk i omsorgsteknologi, eller å gjøre forbedringer i radio- og telekommunikasjonssystemer. Det kan handle om å utvikle kontroll- og styresystemer for e-helse, energi, industri og infrastruktur, eller det kan være å utvikle nye produkter for private husholdninger og vanlige forbrukere.

Studiet inneholder mye praktisk prosjektarbeid, som sammen med et bredt teoretisk fundament, vil gjøre deg godt rustet for å jobbe som ingeniør. Underveis vil du lære både å planlegge, utvikle, produsere og teste det du lager. 

Jobbmuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer deg for stillinger innenfor blant annet utvikling av sensor- og kommunikasjonssystemer samt produksjon og test av disse. Aktuelle bransjer kan være e-helse, medisinsk elektronikk, smarthus, styring i energisystemer, mobil- og telesystemer, automatisering i ulike næringer som jordbruk, fiskeri eller industri og innenfor ulike deler av forsvaret. 

Kombinasjonen elektronikk, mikrokontrollerteknikk og datakommunikasjon gir også et godt grunnlag for egen gründervirksomhet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.
- Bruk søkekode 201 803 og søk via Samordna opptak.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9912 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.
- Bruk søkekode 201 803 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.
- Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 803.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9970 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9970 og starte med sommerkurs i matematikk.

Opptakskravene for Y-veien vil bli oppdatert i forhold til endringer i yrkesfaglige utdanningsløp i videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 803

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med student

Andre studier du kanskje vil like