0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Grimstad

Så lenge mennesket har behov for konstruksjoner og infrastruktur, vil det også være behov for byggingeniører. Som byggingeniør vil du kunne bruke dine kunnskaper på en skapende måte, til å tenke nye tanker og utnytte moderne teknologi. Du vil kunne være med å forme fremtiden. 

Hva lærer du?

Studiet i byggdesign skal utdanne kandidater med bred kompetanse innenfor byggfag. Du vil få et bredt grunnlag i formgiving, konstruksjonsteknikk, arealplanlegging og bruk av relevant dataprogramvare. Bygningsingeniøren samarbeider tett med andre faggrupper, særlig med arkitekter. Ofte utfører også bygningsingeniøren oppgaver som overlapper med arkitektens. Derfor gis alle studenter på byggdesign opplæring i arkitekters språk og arbeidsmetode.

Jobbmuligheter

Byggingeniører har et bredt jobbmarked. En rådgivende ingeniør kan jobbe med prosjektledelse, byggeplassledelse, kalkulasjon, prosjektering/ anbudsutarbeidelse og byggledelse. Dette innebærer en variert arbeidsdag med både kontorarbeid og arbeid på byggeplass. Innenfor offshore jobber byggingeniøren for det meste med større konstruksjoner som f.eks. beregning av borretårn, kraner etc. Statens vegvesen er en stor arbeidsgiver for byggingeniører. Det er stort behov for ingeniører innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. 

Oppbygning

Studiet har to fordypningsretninger:

- Konstruksjonsteknikk gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen prosjektering, materiallære og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

- Teknisk planlegging gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen prosjektledelse, arkitektur og vegbygging.

Dersom du ønsker å ta et utvekslingssemester ved et annet universitet i inn eller utland, kan dette tilpasses i femte semester.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.
- Bruk søkekode 201 003 og søk via Samordna opptak.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9910 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.
- Bruk søkekode 201 003 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.
- Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 003.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9935 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fag- eller svennebrev i betongfaget, murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, tømrerfaget eller veg- og anleggsfaget. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9935 og starte med sommerkurs i matematikk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

33,4

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

39,6

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 003

Antall plasser

60

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like