Byggdesign, ingeniørfag - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Så lenge mennesket har behov for konstruksjoner og infrastruktur, vil det også være behov for byggingeniører. Som byggingeniør vil du kunne bruke dine kunnskaper på en skapende måte, til å tenke nye tanker og utnytte moderne teknologi. Du vil kunne være med å forme fremtiden. 

Hva lærer du?

Studiet i byggdesign skal utdanne kandidater med bred kompetanse innen byggfag. Du vil få et bredt grunnlag i formgiving, konstruksjonsteknikk, arealplanlegging og bruk av relevant dataprogramvare. Bygningsingeniøren samarbeider tett med andre faggrupper, særlig med arkitekter. Ofte utfører også bygningsingeniøren oppgaver som overlapper med arkitektens. Derfor gis alle studenter på byggdesign opplæring i arkitekters språk og arbeidsmetode.

Jobbmuligheter

Byggingeniører har et bredt jobbmarked. En rådgivende ingeniør kan jobbe med prosjektledelse, byggeplassledelse, kalkulasjon, prosjektering/ anbudsutarbeidelse og byggledelse. Dette innebærer en variert arbeidsdag med både kontorarbeid og arbeid på byggeplass. Innen offshore jobber byggingeniøren for det meste med større konstruksjoner som f.eks. beregning av borretårn, kraner etc. Statens vegvesen er en stor arbeidsgiver for byggingeniører. Det er stort behov for ingeniører innen forvaltning, drift og vedlikehold. 

Oppbygging

Studiet har to fordypningsretninger:

- Konstruksjonsteknikk gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen prosjektering, materiallære og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

- Teknisk planlegging gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen prosjektledelse, arkitektur og vegbygging.

Dersom du ønsker å ta et utvekslingssemester ved et annet universitet i inn eller utland, kan dette tilpasses i femte semester.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.
- Bruk søkekode 201 003 og søk via Samordna opptak.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9910 og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.
- Bruk søkekode 201 003 via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.
- Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak med søkerkode 201 003.
- Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak med søkekode 9934 og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fag- eller svennebrev i betongfaget, murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, tømrerfaget eller veg- og anleggsfaget. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei med søkekode 9935 og starte med sommerkurs i matematikk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

42,8

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 003

Antall plasser

60

Spørsmål om opptak til studiet?

Min jobb: Kontrollingeniør ved Statens vegvesen

Jeg ønsket å ta et et studium som gjorde at jeg kunne jobbe med noe som har en praktisk tilnærming, kunne være med på å skape noe, og muligheten til å varier mellom å være på kontor og anlegg. Det å da bli byggingeniør er noe som har gitt meg disse mulighetene.

Brede Høygilt

Byggdesign, bachelor

Min jobb: Gruppeleiar på Bygg og Konstruksjoner hos Sweco Norge AS

Eg har lært å vere strukturert og å takle oppgåver som ein ikkje har svaret på, eller har forstått med ein gong oppgåva kjem. Ein må kunne bruke sin kunnskap til å jobbe seg gjennom problemstillingar ved hjelp av støttemateriell og standardar for å kunne kome fram til ei fornuftig løysning på ein strukturert og fornuftig vis.

Bendik Nesland

Byggdesign, bachelor

Min jobb: Byggingeniør i Rambøll Norge AS

Jeg ønsket å være med på å skape store bygg og konstruksjoner. Valget stod mellom arkitekt og byggingeniør, og da jeg er forholdsvis teoretisk av natur falt valget naturlig på byggeteknikkfaget.

Jostein Bjerga

Byggdesign, bachelor

Vil utvikle Sørlandet

– Universitetet har et tett samarbeid med relevante bedrifter på Sørlandet. Dette er en styrke for UiA og studentene får et godt innblikk i hva deres utdanning kan brukes til i det virkelige liv.

Karina Bueklev

Byggdesign-student

Send studiet på mail