Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år/4 år
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Bachelorutdanningen alene kan ikke dekke all kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Med masterutdanning i bygg står du sterkere i møte med behov og endringer i arbeidsmarkedet. Studiet utdanner kandidater med høy kompetanse innenfor byggfag, med valgbar spesialisering innenfor konstruksjonsteknikk eller teknisk planlegging. Det legges vekt på kunnskaper om nye materialer og løsninger, og undervisningen reflekterer det brede spekteret av fagmiljø som du kan arbeide i: alt fra tradisjonelle bygge- og anleggsvirksomheter til utstyrsindustri for offshorevirksomhet, samt prosjektledelse, arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. 

Programmet fokuserer på bærekraftig utvikling. Du skal forstå miljøkonsekvenser av valg av løsninger, systemer og materialer, gjennom bevisst planlegging av systemer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Hva lærer du?

På masterutdanningen i bygg kan du velge mellom å spesialisere deg innen Konstruksjonsteknikk eller Teknisk planlegging.  

Masterprogrammet i bygg gir et solid grunnlag for å analysere byggetekniske problemstillinger i større prosjektgjennomføringer. Sentrale tema i studiet er konstruksjoner i stål, tre, betong og UHPC, livsløpsanalyse, utmatting, fundamentering, elementmetoder, risikostyring og kvalitetsledelse.

Utdanningen kan også gi kompetanse innen arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. Industri og offentlig forvaltning etterspør sivilingeniører med denne byggfaglige bakgrunnen. Bransjekontakten vil være stor gjennom studiet. 

Du vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore.

Jobbmuligheter

En sivilingeniør i bygg vil være godt kvalifisert for ledende tekniske stillinger. Kandidatene kan arbeide i alt fra tradisjonelle bygge- og anleggsvirksomheter til utstyrsindustri for offshore-virksomhet, samt prosjektledelse, arealplanlegging, veg-, vann- og avløpsteknikk. De viktigste arbeidsgiverne er rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, NODE-bedrifter og offentlig sektor som kommuner og Statens Vegvesen.

Fullført påbyggingsstudium gir graden Master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen fagområdene bygg og anlegg, maskin eller marin konstruksjon.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

  • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
  • Minst 5 studiepoeng i statistikk
  • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9834

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Undervises på engelsk ved behov

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like