Bygg, sivilingeniør - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Bachelorutdanningen alene kan ikke dekke all kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Med masterutdanning i bygg står du sterkere i møte med behov og endringer i arbeidsmarkedet. Du vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore. Industri og offentlig forvaltning etterspør sivilingeniører med denne byggfaglige bakgrunnen. Bransjekontakten vil være stor gjennom studiet. 

Hva lærer du?

Masterprogrammet i bygg gir et solid grunnlag for å analysere byggetekniske problemstillinger i større prosjektgjennomføringer. Sentrale tema i studiet er konstruksjoner i stål, kompositter og UHPC, livsløpsanalyse, utmatting, fundamentering, elementmetoder, risikostyring og kvalitetsledelse. Studiet gir grunnlag for gjennomføring av livssyklusanalyser, slik at du kan gjøre vurderinger av miljømessige og økonomiske konsekvenser i lengre tidsperspektiv. 

Jobbmuligheter

En sivilingeniør i bygg vil være godt kvalifisert for ledende tekniske stillinger. De viktigste arbeidsgiverne er rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, NODE-bedrifter og offentlig sektor som kommuner og Statens Vegvesen.

Fullført påbyggingsstudium gir graden Master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg, anlegg eller tilsvarende (maskin eller marin konstruksjon). I tillegg kreves bestått eksamen i matematikk 3. Se utfyllende regler

Kvalifiserende UiA-studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9834

Antall plasser

30

Sivilingeniør i sør

– Jeg har lært utrolig mye og er godt fornøyd med masterstudiet så langt. I tillegg til forelesninger og selvstudier har vi også fått prøvd oss ute i bedrift. I tre uker i høst jobbet vi en dag i uken hos Aker Solutions, noe som var veldig gøy og ga ganske god innsikt i hvordan bedrifter opererer i det daglig

Aslak Vebo

Masterstudent i bygg

Send studiet på mail