0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Bachelorutdanningen alene kan ikke dekke all kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Med masterutdanning i bygg står du sterkere i møte med behov og endringer i arbeidsmarkedet. Du vil være i stand til å finne nye miljøbesparende løsninger, og til å anvende nye materialer for å effektivisere byggevirksomheten, både landbasert og offshore. Industri og offentlig forvaltning etterspør sivilingeniører med denne byggfaglige bakgrunnen. Bransjekontakten vil være stor gjennom studiet. 

Hva lærer du?

Masterprogrammet i bygg gir et solid grunnlag for å analysere byggetekniske problemstillinger i større prosjektgjennomføringer. Sentrale tema i studiet er konstruksjoner i stål, kompositter og UHPC, livsløpsanalyse, utmatting, fundamentering, elementmetoder, risikostyring og kvalitetsledelse. Studiet gir grunnlag for gjennomføring av livssyklusanalyser, slik at du kan gjøre vurderinger av miljømessige og økonomiske konsekvenser i lengre tidsperspektiv. 

Jobbmuligheter

En sivilingeniør i bygg vil være godt kvalifisert for ledende tekniske stillinger. De viktigste arbeidsgiverne er rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, NODE-bedrifter og offentlig sektor som kommuner og Statens Vegvesen.

Fullført påbyggingsstudium gir graden Master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

2,56

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9834

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Undervises på engelsk ved behov

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail