Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

Master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) gir bred kunnskap og vurderingskompetanse samt avanserte kliniske ferdigheter for å kunne vurdere pasienters komplekse behov for helsetjenester. Sykepleiere som tar mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie vil kunne søke om offentlig spesialistgodkjenning.

Fremtidens helsetjenester står overfor utfordrende oppgaver og må utvikles i forhold til de ulike pasient- og brukergruppenes behov.

Kommuner, bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie. Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten. Få ytterligere informasjon om tilskudd her.

Det åpnes for søknad om tilskudd primo mars.

NB! Med forbehold om endringer i studiet. 

Hva lærer du?

Masterprogrammet i AKS utdanner sykepleiere med avansert klinisk spesialistkompetanse som kan yte helhetlig helsehjelp til pasienter med somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer.

Fagområdet dekker helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende perspektiv. En avansert klinisk allmennsykepleier utdannes til å ha omfattende klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse.

Jobbmuligheter

Aktuelle arbeidssteder vil være hjemmetjenesten, kommunal akutt døgnenhet, sykehjem og andre kommunale institusjoner, ulike team i kommunen (innsatsteam, spesialiserte team som for eksempel palliative- og demensteam), legevakttjenester, etc. Annet aktuelt arbeid er undervisning, forskning, fagutvikling i helsetjenestene eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler, samt lederstillinger. 

Praksis

Avansert klinisk allmennsykepleie har 12 uker praksis. I tillegg kommer seks uker ferdighetstrening og simulering.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som avansert klinisk allmennsykepleier.

Oppbygning

1. sem.

SY-431-1
Sykepleie, helse og samfunn (10 sp)

SY-429-1 (1/2)
Sykdomslære og farmakologi (5 sp)

2. sem.

SY-429-1 (2/2)
Sykdomslære og farmakologi (15 sp)

3. sem.

SY-428-1
Kartlegging (5 sp)

SY-432-1
Systematisk-klinisk helsevurdering (10 sp)

4. sem.

SY-500-1
Komplekse pasientsituasjoner og forløp (15 sp)

5. sem.

SY-501-1
Faglig lederskap og innovasjon (15 sp)

ME-XXX (1/2)
Vitenskapsteori og metode (5 sp)

6. sem.

ME-XXX (2/2)
Vitenskapsteori og metode (10 sp)

7. sem.

SY-502-1 (1/2)
Masteroppgave (15 sp)

8. sem.

SY-502-1 (2/2)
Masteroppgave (15 sp)

Det inngår praksisstudier i følgende emner:

SY-428-1 Kartlegging

  • 1 uke ferdighetstrening og simulering

SY-432-1 Systematisk-klinisk helsevurdering

  • 1 uker ferdighetstrening og simulering
  • 4 uker praksisstudier

SY-500-1 Komplekse pasientsituasjoner og forløp

  • 2 uker ferdighetstrening og simulering
  • 5 uker praksisstudier

SY-501-1 Kompleksitet og faglig lederskap

  • 2 uker ferdighetstrening og simulering
  • 3 uker praksisstudier

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) og minimum tilsvarende to års dokumentert erfaring som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling i løpet av de siste seks årene. Yrkeserfaring må dokumenteres når du søker opptak.  

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Andre krav i løpet av studiene: 

Studiet har krav om politiattest, du får informasjon om dette på studiestart. 

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Sykepleiefaget og sykepleievitenskapen er i stor grad internasjonal, noe som gjenspeiles i kunnskapsgrunnlaget i utdanningen. Tema av internasjonal karakter tas opp i alle studieår. I noen av emnene kan deler av undervisningen foregå på engelsk og litteratur på engelsk inngår.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap legger til rette for studentutveksling gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus, men også gjennom bilaterale avtaler med universiteter i land utenom EU, for eksempel i Afrika, Australia og USA. Det er lagt opp til at studentene kan søke om å skrive masteroppgaven i forbindelse med utveksling. Det åpnes for innreisende studenter med studieprogram med tilsvarende innhold og nivå.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april 2024

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9244

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like