Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

Er du klar for en masterutdanning som setter pasientens trygghet og velvære i fokus? Vår utdanning i anestesisykepleie gir deg den kunnskapen og ekspertisen du trenger for å gi kvalitetssikret anestesisykepleie til pasienter i alle aldre, på tvers av ulike helsetjenestenivåer. Utdanning legger stor vekt på utøvelse av yrket, både innenfor og utenfor operasjonsavdelinger.

Som anestesisykepleier vil du ha muligheten til selvstendig å utføre anestesi på funksjonsfriske pasienter klassifisert som ASA I og II. Du vil jobbe tett sammen med anestesileger og andre helseprofesjoner for å håndtere mer komplekse pasienttilfeller og prosedyrer.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie. Noen av emnene og undervisningen på studiet er felles for alle spesialiseringene.

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg kompetanse i preanestetiske vurderinger, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av generell anestesi, regional anestesi og ikke-våken sedasjon samt observasjon med anestesiberedskap og overvåkning. Videre gir utdanningen kompetanse i ivaretakelse av akutt og kritisk syke pasienter i ulike kontekster som for eksempel i tverrfaglige team som hjertestans- og traumeteam, i beredskapssituasjoner og ved katastrofer. 

Se hva student Preben sier om studiet

Jobbmuligheter

Kvalifiserer for arbeid på sykehus i anestesiavdeling, intensivavdeling og i akuttmottak, samt har en plass i prehospitalt arbeid samt ved transport av akutt og/eller kritisk syke pasienter.

Mulig utvidet funksjonsområde for samtlige spesialiseringsretninger er undervisning, forskning, fagutvikling i sykehus eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler, samt lederstillinger. Ifølge samhandlingsreformen vil det bli behov for spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten. Spesialsykepleiere er kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Spesialsykepleiere er også kvalifisert for internasjonalt arbeid, arbeid med bistandshjelp ved humanitære kriser av ulik art globalt og helsearbeid i næringsvirksomhet/offshoreindustri.

Mulig utvidet funksjonsområde for samtlige spesialiseringsretninger er undervisning, forskning, fagutvikling i sykehus eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler, samt lederstillinger. Ifølge samhandlingsreformen vil det bli behov for spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten. Spesialsykepleiere er kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Utveksling

Du kan ta deler av studiet ved andre internasjonale universiteter som gir studier i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie, som kan godkjennes som en del av programmet ved UiA.  

Alt du trenger å vite om utveksling

Undervisningssted

Teoriundervisningen er fordelt mellom Kristiansand og Grimstad. De kliniske studiene avholdes på Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand. 

Praksis

Kliniske praksisstudier utgjør 45 studiepoeng og har et samlet omfang på 30 uker.

Praksisstudier gjennomføres ved de ulike sykehus tilknyttet Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand og ved andre sykehus etter avtale. Studentene blir fordelt på de ulike stedene etter at opptak til studiet er foretatt.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som anestesisykepleier. 

Oppbygning

Velg spesialiseringen "Anestesisykepleie" i oversikten under for å se emnesammensetningen. Velg først "For studenter som startet høst 2022".

NB. Med forbehold om endringer i studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års dokumentert erfaring som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling.  

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Andre krav i løpet av studiene: 

Studiet har krav om politiattest, du får informasjon om dette på studiestart. 

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. 

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9905

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like