Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vil du samarbeide med oss?

Har din virksomhet behov for ny kunnskap og nye perspektiver? Vi hjelper samfunnet med å forske frem ny kunnskap og utdanne studenter som bringer verden videre. Derfor samarbeider vi tett med ulike aktører i regionen, forskningsinstitutter og offentlig og privat sektor. UiA har et utstrakt internasjonalt samarbeid og er 1 av 9 partnere i den europeiske universitetsalliansen FORTHEM

Kontakt oss om samarbeid med UiA

Se eksempler på våre samarbeid