Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vigdis Guttormsen

Førstelektor

 
Kontor:
I1 013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vigdis Guttormsen er førstelektor i mat og helse. Hun er opprinnelig utdannet allmennlærer med fordypning i heimkunnskap, sosial- og spesialpedagogikk og IKT. Hun har hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Stabekk Høgskole og videreutdanning i ledelse i skolen ved Norwegian Business School, BI. Guttormsen har jobbet i høyskole- og universitetssektoren siden 2006, primært med lærerstudenter i mat og helse og innen ernæring, mat og kultur. De siste 5 årene har Guttormsen jobbet som avdelingsleder på en ungdomsskole og som rådgiver/karriereveileder på Karrieresenteret i Agder, avd. Arendal. Hennes FoU- arbeid har vært spesialkost og utviklingsarbeid med fokus på mat og måltider for ulike grupper.

Forskning

Kompetansebehov i mat og helse (KOMAH)

I forskningsprosjektet Kompetansebehov i mat og helse (KOMAH) ønsker vi å få mer systematisk kunnskap om behovet for kompetanse i mat og helse i grunnskolen over tid.

Dette er en studie som skal strekke seg over flere år. Vi ønsker å følge utviklingen i mat og helse over tid.

Det finnes i dag kun tre studiesteder (UiA, USN og HVL) som tilbyr mat og helse gjennom kompetanse for kvalitet (kfk). Alle studenter som tar mat og helse 1 gjennom etter- og videreutdanning (både EVU og kfk) har fått invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen.

Studien er bygd opp med to deler:

- I første del av studien svarer studentene på EVU/kfk på et spørreskjema mens de er studenter på UiA, USN eller HVL.

I all hovedsak går første del ut på å undersøke nærmere hvorfor lærere søker etter- og videreutdanning i mat og helse.

- I andre del av studien følger vi de samme studentene når de er tilbake i jobb.

Hvert år, i en tiårsperiode, vil lærerne få tilsendt et spørreskjema som i all hovedsak går ut på å undersøker hvordan kompetansen de har opparbeidet seg blir brukt og ivaretatt i skolen/ på egen arbeidsplass.  

 

 

 

Undervisning

Mat og helse 1 - Etter og videreutdanning

Mat og helse 2 - GLU 1.-7, og 5.-10

Mat og helse - GLU master

Entreprenørskap og tverrfaglig undervisning - Etter og videreutdanning  

 

Prosjekter

Prosjektet Mat og helse i fremtidens skole 2

I Forskningsprosjektet Mat og helse i fremtidens skole 2, som fikk LU-midler til for 2021/2022, vil vi evaluere fagdidaktiske videoer som er laget tidligere her hos oss. Filmene er tverrfaglige og handler om mat og kjemi. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan disse digitale læremidlene fungerer i praksis i mat og helse og i naturfag.

Det er fire skoler med i prosjektet; to i øst og to i vest i Agder. Elever og lærere på 6. og 9.trinn i mat og helse og naturfag er inkludert.

Tverrfaglig fokus har kommet enda tydeligere frem i den nye lærerplanen (LK20), noe som gjør filmene enda mer aktuelle. Det står blant annet i LK20 at Elevane utviklar kompetanse knytt til dei tverrfaglege temaa gjennom arbeid med problemstillingar frå ulike fag (Utdanningsdirektoratet, 2020). Det er derfor et behov for å evaluere filmene som er laget for ulike aldersgrupper, for å finne ut av erfaringer med filmene, om filmene passer, eventuelt hvilket skoletrinn filmene passer best til. Vi ønsker å evaluere nytteverdien av de egenproduserte fagdidaktiske videoene i mat og helse/naturfag på barne- og ungdomstrinnet og undersøke hvilken betydning slike tverrfaglige pedagogiske videoer har for elevers læring.

 


 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Stea, Tonje Holte; Haugen, Tommy; Berntsen, Sveinung; Guttormsen, Vigdis; Øverby, Nina Cecilie; Haraldstad, Kristin; Meland, Eivind; Abildsnes, Eirik (2016). Using the Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16:1092s 1 - 15. doi:10.1186/s12889-016-3766-6.
 • Løvik, Astrid; Gjøen, Anne; Mørkrid, Lars; Guttormsen, Vigdis; Ueland, Thor; Lundin, Knut E A (2009). Oats in a strictly gluten-free diet is associated with decreased gluten intake and increased serum bilirubin. e - SPEN: the European e-journal of clinical nutrition and metabolism. ISSN: 1751-4991. 4 (6). s 315 - 320.
 • Guttormsen, Vigdis (2008). No induction of anti-avenin IgA by oats in adult, diet-treated coeliac disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN: 0036-5521. 43doi:10.1080/00365520701832822.
 • Guttormsen, Vigdis; Løvik, Astrid; Bratlie, Jorunn; Mørkrid, Lars; Lundin, Knut E.A.; Bye, Asta (2008). No induction of anti-avenin IgA by oats in adult, diet-treated coeliac disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN: 0036-5521. 43 (2). s 161 - 165.
 • Guttormsen, Vigdis (2013). Mat og måltider i eldreomsorgen. ISBN: 978-82-999338-1-0. Arendal kommune. s 95.
 • Guttormsen, Vigdis; Bjørkkjær, Tormod (2022). Digitale hjelpemidler i mat og helse - til nytte eller besvær?.
 • Ask, Anne Merete Selvik; Guttormsen, Vigdis (2022). Profesjonsutvikling og magisk læring.
 • Guttormsen, Vigdis; Ask, Anne Merete Selvik; Aase, Andreas (2022). The Refugee Situation from my Professional Perspective.
 • Guttormsen, Vigdis (2022). Partering av kylling på undervisningsverkstedet.
 • Bjørkkjær, Tormod; Guttormsen, Vigdis (2022). Mat og måltider i skolen: Et undervisningsopplegg til lærerutdanningene.
 • Andersen, Linea Marie; Guttormsen, Vigdis; Vik, Frøydis Nordgård; Bjørkkjær, Tormod; Ruge, Dorte (2022). Nymarkskolens elever har haft internationalt besøg i skolekøkkenet: Norsk forsker er imponeret over eleverne.

Sist endret: 19.10.2021 15:10