Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
J2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00 - 14:30

Ansatt i fakultetsadministrasjonen og jobber primært med administrative oppgaver knyttet vårt ph.d.-program, samt etter- og videreutdanning (drift og utvikling).

Medlem i Ansettelsesrådet for tekninsk-administrative stillinger (ansatt representant), plasstillitsvalgt og stryremeldem i NTL UiA.

Tjenesteutviklingsfasilitator (TU-fasilitator) og er med i fasilitatorteamet på fakultetet.

Faglige interesser

  • konflikthåndtering, gjennopprettende og forebyggende prosesser
  • kommunikasjon
  • individuell og organisasjons-/relasjonscoaching, fasilitering av prosesser
  • likestillingsarbeid
  • fagbevegelsen

Sist endret: 19.07.2023 13:07