0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2052 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mest leste artikkel i Ibsen Studies

What Did Nora Do? Thinking Gender with A Doll's House.

Ibsen Studies, Volume 5, Issue 2, 2005

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15021860500424254#.VRQe6PmG_Ns

Artiicle views: 4082 (januar 2019)

Bøker

Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap 1970-1988 (1999).

Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk (sammen med Sigrid Bø Grønstøl, 2001).

Kroppens betydning i norsk litteratur 1800-1900 (2004).

Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968 – 2005 (2007).

Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden (2010).

Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016) 

Redaksjonelt arbeid

Nordisk kvindelitteraturhistorie, IV (1997).

Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur (1998)

Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag (2005).

Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning (2000-2002, 2003-2005).

Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4 (2010).

Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap (2011)

Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6 (2013)

Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen (2015)

Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter (2016)

Nyere artikler

"Den lille løken og verdensøkonomien. Langdiktet «Tulipan» fra Øyvind Rimbereids Herbarium (2008)» (2014)

"Sorgens bilder, sorgens språk. Fotografi og minner i Jacques Roubauds Noe svart» (2014)

«Beholde barnet? Faser i abortens litterære og juridiske historie»(2014)

"Avantgardens kamp med kjønnet. Fahlströms, Højholts og Thomsens poetiske manifester" (2015)

"Litteratur i lidelsens tid. Om Dantes oske" (2015)

"'22. juli'. Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume (2016)

"Trauma fiction and media images in two Norwegian novels" (2016)

"Det indeksikalske bildet. Erindringsspor i Tua Forsströms diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön" (2016)

"Arkivet som kunstnerisk konsept. Monica Aasprongs Soldatmarkedet" (2017)

«Literary studies and the challenge of trauma» (2017)

 

Prosjekter

Trauma Fictions in Contemporary Culture

 

Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. Fagbokforlaget, Bergen 2016

Bestill boka her: http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-1963-6

Vitenskapelige publikasjoner

 • Langås, Unni (2018). Intermedialitet i det postmoderne. Bilder og kulturelle referanser i Madame Nielsens roman Invasionen. En fremmed i flygtningestrømmen (2016). Schriftfest / Festschrift. Für Annegret Heitmann. ISBN: 978-3-8316-4689-0. Herbert Utz Verlag. Artikkel. s 221 - 236.
 • Langås, Unni (2018). Urban Space and Gender Performativity in Knut Hamsun's Hunger and Cora Sandel's Alberta and Freedom.. Humanities. ISSN: 2076-0787. 7 (4). doi:10.3390/h7040128.
 • Langås, Unni (2017). Arkivet som kunstnerisk konsept. Monica Aasprongs Soldatmarkedet.. Nordisk samtidslyrik. ISBN: 978-87-7112-629-7. Aalborg Universitetsforlag. Artikkel. s 125 - 152.
 • Langås, Unni (2017). Literary Studies and the Challenge of Trauma. The Future of Literary Studies. ISBN: 978-82-7099-900-2. Novus Forlag. Artikkel. s 149 - 160.
 • Langås, Unni (2017). Nærhed på afstand hos Hanne Ørstavik. Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990-2015. ISBN: 9788740830422. Syddansk Universitetsforlag. Kapittel 3. s 31 - 40.
 • Langås, Unni (2016). "22. juli." Litterære konstruksjoner av et nasjonalt traume.. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 46 (1). s 81 - 101. doi:10.1515/ejss-2016-0006.
 • Langås, Unni (2016). Det indeksikalske bildet. Erindringsspor i Tua Forsströms diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön.. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. ISSN: 2464-4137. 1 (1). s 38 - 50. doi:10.18261/issn.2464-4137-2016-01-04.
 • Langås, Unni (2016). Trauma fiction and media images in two Norwegian novels.. Studia Universitas Babes Bolyai. Philologia. ISSN: 1220-0484. (LXI). s 93 - 106.
 • Langås, Unni (2015). Avantgardens kamp med kjønnet. Fahlströms, Højholts og Thomsens poetiske manifester.. Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift. ISBN: 978-82-90359-92-3. Alvheim og Eide akademisk forlag. Kapittel 1. s 17 - 33.
 • Langås, Unni (2015). Litteratur i lidelsens tid. Om Dantes oske.. Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. ISBN: 978-82-02-44862-2. Cappelen Damm AS. kapittel. s 153 - 171.
 • Langås, Unni (2014). Beholde barnet? Faser i abortens litterære og juridiske historie. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. «LITERATŪRA un LIKUMS»: Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā. ISBN: 978-9984-45-860-1. University of Latvia Press. Kapittel. s 140 - 148.
 • Langås, Unni (2014). Den lille løken og verdensøkonomien. Langdiktet "Tulipan" fra Øyvind Rimbereids Herbarium (2008). Nordisk samtidspoesi : særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-218-8. Oplandske Bokforlag. Artikkel. s 220 - 247.
 • Langås, Unni (2014). Nærhed på avstand hos Hanne Ørstavik. Nordisk Kvindelitteraturhistorie. ISBN: 0000000000. Munksgaard Forlag. artikkel. s - - -.
 • Langås, Unni (2014). Sorgens bilder, sorgens språk. Fotografi og minner i Jacques Roubauds Noe svart. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. ISBN: 978-82-321-0244-0. Akademika forlag. artikkel. s 85 - 100.
 • Langås, Unni (2013). Dikt på utstilling. Ute og inne. Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. ISBN: 978-82-90359-88-6. Alvheim og Eide akademisk forlag. Vitenskapelig artikkel. s 207 - 233.
 • Langås, Unni (2013). Fanget av fortid. Tre traumefortellinger av Jon Fosse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 100 (3). s 217 - 234.
 • Langås, Unni (2013). Fragment av et nakent liv. Kunst, kropp og kjønn i Cora Sandels Paris. Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. ISBN: 978-87-7674-775-6. Syddansk Universitetsforlag. artikkel. s 137 - 144.
 • Langås, Unni (2013). Immer schuldig. Herta Müllers Roman Atemschaukel - ein Bericht von Trauma. Dichtung und Diktatur ̶ Die Schriftstellerin Herta Müller. ISBN: 978-3-8260-5246-0. Verlag Königshausen & Neumann. Artikkel. s 149 - 170.
 • Langås, Unni (2013). Litterært begjær. Momenter til en psykoanalytisk tolkning av Tarjei Vesaas' novelle "Vesle-Trask". Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN: 0806-8623. 25 (1). s 26 - 37.
 • Langås, Unni (2012). 'Du torkar pannan med en ros och rekommenderar dess törnen.' Nordisk blomsterdiktning på 2000-tallet. Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). ISBN: 978-82-90359-86-2. Alvheim og Eide akademisk forlag. Kapittel 8. s 163 - 188.
 • Langås, Unni (2012). Om å bære dødens tyngde. Fotografier og visuelle fortellestrategier i Gaute Heivolls roman Himmelarkivet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 112 (2). s 66 - 85.
 • Langås, Unni (2012). Tausheten og traumene. Herta Müllers Pustegynge. Diktning og diktatur: Herta Müllers forfatterskap. ISBN: 978-82-10-05228-6. Tiden. Kapittel. s 133 - 158.
 • Langås, Unni (2011). A Portrait of the Author as an Old Man: Knut Hamsun's On Overgrown Paths. Knut Hamsun: Transgression and Worlding. ISBN: 9788251927284. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 85 - 101.
 • Langås, Unni (2011). Eldrid Lunden: Dialogues in Poetry. IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. ISBN: 978-91-7473-839-1. Lund University Open Access. artikkel.
 • Langås, Unni (2011). I bruddets tegn. Ronja rövardotter som kritikk av kjønnsnormer. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. Kapittel. s 226 - 236.
 • Langås, Unni (2011). Litteraturens materialitet. Estetisk refleksjon og poetisk praksis hos Paal-Helge Haugen. Norsk avantgarde. ISBN: 978-82-7099-649-0. Novus Forlag. Kapittel 34.. s 477 - 492.
 • Langås, Unni (2011). Trusselretorikk og framtidsscenarier i debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov. Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. artikkel. s 88 - 104.
 • Langås, Unni (2010). Plastiske ord. Skulpturdikt i norsk og dansk etterkrigslyrikk. Samspill mellom kunstarter. Modernisme i nordisk lyrikk 4. ISBN: 9789521067433. Finsk, finskugriska och nordiska Intistutionen. faglig_bok_forlag. s 79 - 102.
 • Langås, Unni (2010). Samspill mellom kunstartene. Innledning. Samspill mellom kunstarter. Modernisme i nordisk lyrikk 4. ISBN: 9789521067433. Finsk, finskugriska och nordiska Intistutionen. faglig_bok_forlag. s 5 - 11.
 • Langås, Unni (2009). Between Experience and Representation. Intimacy and Identity in Texts by Vita Andersen and Marion Hagen. Scandinavian Studies. ISSN: 0036-5637. 81 (2). s 141 - 156.
 • Langås, Unni (2009). Fra Japan til Norden. Om nordiske gjendiktninger av haikudikt. Nordisk lyrikktrafikk. Modernisme i nordisk lyrikk 3. ISBN: 978-952-10-6003-8. Helsinki University Press. s 120 - 142.
 • Langås, Unni (2008). Gravstedet i nyere nordisk lyrikk. Stedet. Modernisme i nordisk lyrikk 2. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors u. faglig_bok_forlag. s 13 - 31.
 • Langås, Unni (2008). Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. (4). s 5 - 22.
 • Langås, Unni (2008). Perceptual interaction. Synaesthetic explorations in Eldrid Lunden's modernist poetry. Krysninger. Nye perspektiver på moderne nordisk lyrikk. Unipub forlag. s 133 - 150.
 • Langås, Unni (2008). Vennskap, intimitet og erotiske relasjoner mellom kvinner. Om "Jenny" av Sigrid Undset og "Det hendte ingenting" av Ebba Haslund. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. s 119 - 135.
 • Langås, Unni (2007). City Seductions: Consumer Culture and New Designs of Desire in the 1880s. Urban Preoccupations. Mental and Material Landscapes. Fabrizio Serra Editore. s 217 - 228.
 • Langås, Unni (2007). Eldrid Lunden's Poetry 1968-2000. An Introduction. Tuula Hökkä (ed.): Toiset ambivalentit äänet. Essays in Feminine Poetics in Nordic Countries. ntamo. faglig_bok_forlag. s 9 - 41.
 • Langås, Unni (2006). Anne Birgitte Richard: Køn og kultur. 1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster. Doktordisputas, Roskilde Universitetscenter 27. mai 2005. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (2). s 166 - 180.
 • Langås, Unni (2006). Birgitta Johansson, "Befrielsen är nära." Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater. Samlaren : tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. ISSN: 0348-6133. 127s 521 - 529.
 • Langås, Unni (2006). Kunsten å røpe alt. Kroppens språk i Garman & Worse. " - ut i det ukjente." Festskrift til Erik Østerud på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. s 115 - 126.
 • Langås, Unni (2005). Den litterære kroppen. Hamsuns Sult og en moderne sensibilitet. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2004. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 101 - 115.
 • Langås, Unni (2005). Ettermælets funksjon i Per Sivles liv og forfatterskap. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Adam Mickiewicz Universitet. faglig_bok_institusjon. s 18.
 • Langås, Unni (2005). Kroppen i tro og tanke. En historisk-filosofisk introduksjon. Unni Langås (red.): Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 14 - 42.
 • Langås, Unni (2005). Kunstig liv. Simulasjon og sykdom i Et dukkehjem. I skriftas lys og teatersalens mørke. Ein antologi om Ibsen og Fosse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 51 - 79.
 • Langås, Unni (2005). Könets dilemma. Feminism och litteraturforskning. Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. Studentlitteratur AB. s 127 - 147.
 • Langås, Unni (2005). Modernismens klippe - belyst ved fire nordiske lyrikere. Modernisme i nordisk lyrikk 1. Nordica Helsingiensia. faglig_bok_forlag. s 41 - 61.
 • Langås, Unni (2005). Uten nåde. Begjær og besettelse i Amalie Skrams Forraadt. Unni Langås (red.): Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 104 - 120.
 • Langås, Unni (2005). What did Nora do? thinking gender with A doll's house. Ibsen Studies. ISSN: 1502-1866. V (Vol. 5, no. 2). s 148 - 171.
 • Langås, Unni (2004). Fins Gud? Religion og retorikk i Jon Fosses drama Barnet. Drude von der Fehr og Jorunn Hareide (red.): Tendensar i moderne norsk dramatikk. Det Norske Samlaget. s 227 - 248.
 • Langås, Unni (2004). Gender, Power, Poetry: The Example of Eldrid Lunden. Gender - Power - Text. Nordic Culture in the Twentieth Century. Norvik Press. s 185 - 200.
 • Langås, Unni (2004). Punktromanens poetikk. Paal-Helge Haugens 'Anne' i et tekst-bilde-perspektiv. Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag. s 58 - 73.
 • Langås, Unni (2004). The Impact of Nora: Performing Gender with Butler and Ibsen. The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Genderin Twentieth-Century Texts. Södertörn Academic Studies. s 51 - 66.
 • Langås, Unni (2003). Litterære tårer. Et aspekt ved Bjørnsons bondefortellinger. ?. 6 (2). s 137 - 152.
 • Langås, Unni (2003). Romantikkens kropp. Henrik Wergeland i et kjønnsperspektiv. ?. (2). s 162 - 180.
 • Langås, Unni (2003). Svar til Lombnæs. ?. (4). s 378 - 380.
 • Langås, Unni (2003). The Struggle for the Body. Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novel Professor Hieronimus. ?. 75 (1). s 55 - 88.
 • Langås, Unni (2002). Bryllup eller begravelse? Den parodiske slutten på Amtmandens Døtre. Janet Garton and Michael Robinson (eds.): On the Threshold. New Studies in Nordic Literature. Norvik Press. s 129 - 135.
 • Langås, Unni (2002). Fascinasjon og uhygge. Kunsten og døden som kvinne i Henrik Ibsens Når vi døde vågner. ?. (1). s 28 - 50.
 • Langås, Unni (2002). Forførelsens former. Et litterært motivs møte med det moderne. Kvinneforskning. ISSN: 0806-6256. (03.feb). s 38 - 55.
 • Langås, Unni (2002). Orfisk inspirasjon i Gunvor Hofmos poesi. Ole Karlsen (red.): En vei som skumrer mine bilder frem. Om Gunvor Hofmos forfatterskap. Unipub forlag. s 53 - 64.
 • Langås, Unni (2001). Kjønnets dilemma. Feminisme og litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (1). s 95 - 106.
 • Langås, Unni (2001). Orfinen inspiraatio Gunvor Hofmon runoudessa. Romanttinen moderni. Kirjoituksia runouskäsityksistä. Toimittanut Tuula Hökkä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. s 206 - 218.
 • Langås, Unni (2000). "I dette Brev skal jeg lægge al min Kunst og mit hele Hjerte." Welhavens kjærlighetsbrev til Ida Kjerulf. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. ISSN: 0809-2044. (2). s 106 - 121.
 • Langås, Unni; Marnersdottir, Malan; Cramer, Jens (2000). Marmorkvinnen. Forsteningsbilder hos Camilla Collett og Amalie Skram. Nordisk litteratur og mentalitet. Foredrag fra den 22. studiekongres i International Association for Scandinavian Studies (IASS) arrangert af Føroyamalsdeild,. Føroya Frodskaparfelag, Annales Societatis Scientiarum Færoensis.. s 309 - 317.
 • Grønstøl, Sigrid Bø; Langås, Unni (2000). Naturen, kjærleiken og diktinga. Eit ord - ein stein.Studiar i nynorsk skriftliv. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 91 - 108.
 • Langås, Unni; Gronstøl, Sigrid Bø (2000). Naturen, kjærleiken og diktinga. Eit ord - ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. Alvheim & Eide. s 91 - 107.
 • Langås, Unni; Mai, Anne-Marie; Borup, Anne (1999). Perspektiver på norsk 60-tallspoesi. Historier om nyere nordisk litteratur og kunst. Gads Forlag. s 52 - 90.
 • Langås, Unni (1998). Intet er hans stoff. Om Jon Fosses dramatikk. ?. (3). s 197 - 211.
 • Wiland, Signe Mari; Langås, Unni (1998). Religion, seksualitet og frigjøring i Berit Rickhard og Reidun Nortvedts forfatterskap. Kvinnelitteraturhistorier - Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 245 - 255.
 • Langås, Unni (1997). Den produktive vegring. En lesning av Liv Køltzows novelle "Nå". ?. (2). s 221 - 230.
 • von der Fehr, Drude; Jensen, Elisabeth Møller; Langås, Unni; Larsson, Lisbeth; Mai, Anne-Marie; Richard, Anne Birgitte; Schottenius, Maria (1997). Fra vision til version. Postmoderne fortællere. Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind fire. På jorden. 1960-1990. Munksgaard-Rosinante. s 493 - 503.
 • Granaas, Rakel Christina; Øverland, Janneken; Jensen, Elisabeth Møller; Langås, Unni; Larsson, Lisbeth; Mai, Anne-Marie; Richard, Anne Birgitte; Schottenius, Maria (1997). Ond tid. Om Kim Småge, Elin Brodin og Mari Osmundsen. Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind fire. På jorden. 1960-1990. Munksgaard-Rosinante. s 404 - 411.
 • Langås, Unni (1996). Lyrikeren Inger Elisabeth Hansen. ?. (12). s 69 - 86.
 • Langås, Unni; Sanders, Karin (2016). Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. ISBN: 978-82-8314-071-2. Portal forlag. s 428.
 • Langås, Unni (2016). Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. ISBN: 978-82-450-1963-6. Fagbokforlaget. s 193.
 • Langås, Unni (2015). Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. ISBN: 978-82-02-44862-2. Cappelen Damm AS. s 282.
 • Langås, Unni; Kjerkegaard, Stefan (2013). Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. ISBN: 978-82-90359-88-6. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 236.
 • Langås, Unni; Leer-Salvesen, Paul (2011). Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. s 205.
 • Møller Jensen, Elisabeth; Langås, Unni; Larsson, Lisbeth; Mai, Anne-Marie; Richard, Anne Birgitte; Schottenius, Maria (1997). Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind fire. På jorden. 1960-1990. ISBN: 87-16-14661-1. Munksgaard-Rosinante. s 597.
 • Langås, Unni (1999). Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap 1970-1988. ISBN: 8203181988. Aschehoug & Co. s 376.
 • Langås, Unni (2010). Samspill mellom kunstarter. Modernisme i nordisk lyrikk 4. ISBN: 9789521067433. Finsk, finskugriska och nordiska Intistutionen. s 161.
 • Langås, Unni (2010). Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden. ISBN: 8290359829. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 260.
 • Langås, Unni (2007). Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968-2005. ISBN: 9788274773028. Unipub forlag. s 227.
 • Langås, Unni (2005). Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. ISBN: 8276346936. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 266.
 • Langås, Unni (2004). Kroppens betydning i norsk litteratur 1800-1900. ISBN: 8245002631. Fagbokforlaget. s 311.
 • Grønstøl, Sigrid Bø; Langås, Unni (2001). Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk. ISBN: 8202196558. Cappelen Damm Akademisk. s 303.
 • Langås, Unni (2019). Doktorgradsopposisjon over Ingrid Skjerdal: "Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck.".
 • Langås, Unni (2019). Hun tror ikke på absolutte sannheter.
 • Langås, Unni (2019). Tekst og foto i Alix Cleo Roubauds Alix's Journal.
 • Langås, Unni (2018). Opposisjon i doktordisputas. Kjersti Aarstein: Vold og visjoner i sjette bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp..
 • Langås, Unni (2018). Litteratur etter 22. juli.
 • Langås, Unni (2018). Den fatale misforståelsen i Camilla Colletts Amtmandens Døtre..
 • Langås, Unni (2018). Holocaust references in contemporary Scandinavian literature.

Sist endret: 16.01.2019 18:01

Send studiet på mail