Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2028 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Underviser i lærerutdanning og i BA og MA-program i emner som inkluderer hellige tekster i jødedom, kristendom og islam, urkristendommens historie og nytestamentlig bibelvitenskap.

Forskning innen: utdanning og dannelse i antikken, litterær og moralsk dannelse i Det nye testamentet, og autoritative tekster og hellige tekster

Publikasjoner

Link til Cristin

Prosjekter

Sacred Meal

I samarbeid med Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo og Teologisk Fakultet, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: “Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship, and the Eucharist – Late Antiquity, Early Judaism and Early Christianity”. Et internasjonalt forskningsprosjekt om måltider i seintantikken. Det er 77 deltakere i prosjektet som representerer ulike fagområder og flere universitet i USA, Europa og Australia. Den første konferansen ble holdt i Kiel i August 2012 og den andre finner sted på Metochi, Lesbos i september 2013.

 

EDRIS

Courant Forschungszentrum "Bildung und Religion" EDRIS, Georg-August-Universität Göttingen: "Bildung und Religion von der frühen römischen Kaiserzeit bis zur klassischen Epoche des Islam" (Education and Religion From Early Imperial Roman Times To the Classical Period of Islam [EDRIS])(www.uni-goettingen.de/de/109214.html). Jeg er medlem av wissenschaftlicher Beirat ved prosjektet. 

"LIVES"

Et prosjekt basert på Universitetet i Agder (og som et samarbeid mellom ulike institutt). Prosjektet har tittelen “Lives: Biography, Hagiography, and Fictional Lives”. Det startet høsten 2012 med et seminar ved Det norske instituttet i Roma.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vegge, Tor (2021). Heilige Texte und Monotheismus. Bibel – Didaktik – Unterricht. Exegetische und Religionspädagogische Perspektiven. ISBN: 978-3-7376-0958-6. Kassel University Press GmbH. 6. s 71 - 82.
 • Vegge, Tor (2021). Jesus der Lehrer – Leser als Lernende. Bildung aus neutestamentlicher Perspektive. Bildung. ISBN: 978-3-8252-5749-1. Mohr Siebeck. Kapittel. s 41 - 64.
 • Vegge, Tor (2021). Relations of Love in Texts read by Early Christians. Love - Ancient Perspectives. ISBN: 978-82-02-72690-4. Cappelen Damm Akademisk. 3. s 49 - 66.
 • Vegge, Tor (2020). Conversion and Education: Paul of Tarsos on his Course of Life. The Mimesis of Change. Conversion and Periphery in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. Kapittel. s 17 - 33.
 • Lie, Sissel; Vegge, Tor; Sandhaug, Christina (2020). Mimesis of Change. The Mimesis of Change: Conversion and Peripety in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. Introduction. s 9 - 14.
 • Vegge, Tor; Justnes, Årstein (2019). Forhandlinger med «grunnteksten»: Bibelselskapets nyere oversettelser av Det nye testamentet. Gjenoversettelse av hellige tekster. ISBN: 978-82-8034-204-1. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. Kapittel 3. s 41 - 53.
 • Vegge, Tor; Forsgren, Frida (2018). Introduction: The Role of a Life in Life-Writing. Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. Introduction. s 9 - 24.
 • Vegge, Tor (2018). Paul and Josephus. Two First Century Jews and their Self-Presentations. Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. Artikkel. s 167 - 193.
 • Vegge, Tor (2017). Different Beliefs in the Rhetoric of the New Testament Letter to the Ephesians. Interreligious relations: Biblical perspectives: Proceedings from the second Norwegian Summer Academy of Biblical Studies (NSABS), Ansgar University College, Kristiansand, Norway, August 2015. ISBN: 9780567674241. T&T Clark. Artikkel. s 180 - 200.
 • Vegge, Tor (2017). Meals in the Context of the Deutero-Pauline Letters, and the Letter of Jude. The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. ISBN: 978-3-16-153918-3. Mohr Siebeck. Kapittel. s 645 - 671.
 • Vegge, Tor (2016). Ethik für das Wartezimmer. Eschatologie und Bildung bei Paulus. Gottesgedanken. Erkenntnis, Eschatologie und Ethik in Religionen der Spätantike und des frühen Mittelalters. ISBN: 978-3-16-154607-5. Mohr Siebeck. Artikkel. s 83 - 89.
 • Vegge, Tor (2014). Gud og hans forfatterskap. Norske prekener og estetikk. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Kapittel. s 181 - 199.
 • Vegge, Tor (2014). The Library of the Apostle Paul and his Followers. Approaches to the Text: From Pre-Gospel to Post-Baroque. ISBN: 978-88-6227-695-5. Fabrizio Serra Editore. 2. s 33 - 61.
 • Vegge, Tor (2013). Hva betyr egentlig «Skriften» i Skriften?. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. s 16 - 35.
 • Justnes, Årstein; Vegge, Tor (2013). Ny vin i skinninnbinding. Bruken av senere håndskrifter i Bibelselskapets oversettelser av Det nye testamentet. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 12. s 173 - 194.
 • Vegge, Tor (2012). Ein Blick von außen: Paulus in Lehrplänen und im Unterrichtsalltag in Norwegen. Paulus in der Schule. Grundlagen. Didaktik. Bausteine für den Unterricht. ISBN: 978-3-17-022347-9. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 112 - 124.
 • Vegge, Tor (2012). Vielfalt von Lernen und Lehren im Neuen Testament. Glaube und Lernen. Theologie interdisziplinär und praktisch. ISSN: 0179-3551. 27 (2). s 125 - 138.
 • Vegge, Tor (2011). Baptismal Phrases in the Deuteropauline Epistles. Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. ISBN: 978-3-11-024751-0. Walter de Gruyter. Kapittel. s 497 - 556.
 • Vegge, Tor (2011). Hadde urkristendommen hellige tekster?. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. kapittel. s 126 - 139.
 • Vegge, Tor (2011). Sakral tekst og homofilidebatt i Norge. Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. Kap 3. s 44 - 65.
 • Justnes, Årstein; Vegge, Tor (2010). Den historiske Jesus på norsk. Jesusbilder i offentlig debatt 1950-1999. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 243 - 277.
 • Vegge, Tor (2010). Polemic in the Epistle to the Colossians. Polemik in der frühchristlichen Literatur : Texte und Kontexte. ISBN: 9783110223545. Walter de Gruyter. kap. s 255 - 293.
 • Vegge, Tor (2009). Barn og opplæring i gresk-romerske miljø. Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. ISBN: 978-82-519-2448-1. Tapir Akademisk Forlag. -. s 45 - 59.
 • Vegge, Tor (2009). Bibelvitenskap og Den norske kirkes lære en kommentar til forholdet mellom bibelvitenskap og kirkens lære med utgangspunkt i uttalelsen "Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken". Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 80 (3). s 199 - 219.
 • Vegge, Tor; Omdal, Helge (2007). Retorikk og stil i det greske nytestamentet og i nyare norske bibelomsetjingar. Bibelspråk og nasjonalspråk. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 89 - 102.
 • Vegge, Tor (2005). The literacy of Jesus the carpenter's son on the literary style in the words of Jesus. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. (Vol. 59, no. 1). s 19 - 37.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål; Vegge, Tor (2002). Fagteologi på sørlandske prekestoler. Bløde konsonanter Hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion forlag. s 106 - 118.
 • Lie, Sissel; Vegge, Tor; Sandhaug, Christina (2020). The Mimesis of Change: Conversions and Peripety in Life Stories. ISBN: 9788833152318. Fabrizio Serra Editore. s 168.
 • Lie, Sissel; Vegge, Tor; Sandhaug, Christina (2020). The Mimesis of Change: Conversion and Peripety in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. s 167.
 • Forsgren, Frida; Vegge, Tor (2018). Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. s 193.
 • Justnes, Årstein; Hagelia, Hallvard; Vegge, Tor (2013). Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. s 199.
 • Hellholm, David; Vegge, Tor; Norderval, Øyvind; Hellholm, Christer (2011). Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. ISBN: 978-3-11-024751-0. Walter de Gruyter. s 2024.
 • Vegge, Tor (2006). Paulus und das antike Schulwesen: Schule und Bildung des Paulus. ISBN: 9783110183450. Walter de Gruyter. s 575.
 • Smith-Gahrsen, Carl; Vegge, Tor (1999). Innføring i boka om Evas ætt. Bibelkunnskap. ISBN: 82-7634-107-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 339.
 • Vegge, Tor (2021). Kommentar: Oversettelse av apollymi i revidert bibeloversettelse.
 • Vegge, Tor (2021). Oversettelse av Christos i revidert bibeloversettelse: Kristus eller «den salvede».

Sist endret: 22.11.2018 07:11