Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Torunn Skåltveit Olsen

Førstelektor

Merittert underviser

 
Kontor:
A164 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )
Kontortid:
08.00-15.30

Torunn Skåltveit Olsen er førstelektor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun har en bachelor- og mastergrad i økonomi fra London School of Economics and Political Science med spesialisering i arbeidslivsrelasjoner (Industrial Relations).

Olsen har forsket på problemstillinger knyttet til unge uføre, deltidsarbeid, sykefravær og virksomheters samfunnsansvar. I dag forsker Olsen primært på undervisning i høyere utdanning.

Gjennom en lang karriere har Olsen ledet og deltatt i mer enn 40 forskningsprosjekter, hvorav flere internasjonale prosjekter. Resultatene av arbeidet er publisert i en rekke nasjonale og internasjonale tidsskrifter, som for eksempel Tidsskrift for samfunnsforskning, Søkelys påarbeidslivet, International Review of Psychiatry, Tidsskrift for forskning i sygdom & samfund, Qualitative Social Work, og Assessment & Evaluation in Higher Education.

Olsen er studieprogramleder ved årsstudiet i HR i norsk arbeidsliv ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere vært mangeårig forsker i Agderforskning og forskningsstiftelsen Fafo. Olsen har deltatt i flere internasjonale nettverk for arbeidslivsforskning, og hun har tatt initiativ til og ledet regionale fagforum for arbeidsliv på Sørlandet.

Olsen har vært en mye brukt foredragsholder på konferanser og seminarer i inn- og utland, og har vært en aktiv skribent av kronikker og debattinnlegg.

I 2018 mottok Olsen utdanningsprisen ved UiA og i 2022 ble hun tildelt tittelen merittert underviser. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hunnes, John Arngrim; Olsen, Torunn Skåltveit (2023). Ethics and Sustainability in Undergraduate Business Studies. Practicing responsibility in business schools : Implications for teaching, research, and innovation. ISBN: 9781035313167. Edward Elgar Publishing. Kapittel 12. s 239 - 260.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Hunnes, John Arngrim (2023). Improving students’ learning—the role of formative feedback: experiences from a crash course for business students in academic writing. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN: 0260-2938. doi:10.1080/02602938.2023.2187744.
 • Jaganjac, Berina; Abrahamsen, Line M.; Olsen, Torunn Skåltveit; Hunnes, John Arngrim (2023). Is It Time to Reclaim the ‘Ethics’ in Business Ethics Education?. Journal of Business Ethics. ISSN: 0167-4544. 190s 1 - 22. doi:10.1007/s10551-023-05400-5.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Five Years Into Blended Learning: What Have We Learned? A Retrospective Look. ICERI Proceedings. ISSN: 2340-1095. s 1018 - 1026. doi:10.21125/iceri.2019.0316.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Verdier og økonomi. Universitetskamp. ISBN: 978-82-304-0247-4. Scandinavian Academic Press. 17. s 384 - 413.
 • Hunnes, Arngrim; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). How to engage students in ethics and CSR? Evidence from blended learning. INTED Proceedings. ISSN: 2340-1079. s 4885 - 4894. doi:10.21125/inted.2018.0954.
 • Ask, Torunn Alise; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Utsatte Barn. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 44.
 • Jentoft, Nina; Olsen, Torunn Skåltveit (2017). Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data.. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. 18 (2). s 179 - 193. doi:10.1177/1473325017712581.
 • Amundsen, Ivar; Kalsaas, Bo Terje; Knudsen, Jon Paschen; Olsen, Torunn Skåltveit (2014). Lean og den norske modellen - møte eller konflikt?. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 1. s 27 - 43.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Amble, Nina; Magnussen, May-Linda (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Del 2 Likestilling på Agder: forskning og utvikling. s 73 - 92.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Jentoft, Nina (2013). Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager. Søkelys på arbeidslivet. ISSN: 1504-8004. 30 (1-2). s 91 - 106.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Fleten, Nils (2012). Må sykefravær legitimeres med legemelding?. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. ISSN: 1604-3405. (16). s 105 - 126. doi:10.7146/tfss.v9i16.7001.
 • Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina (2010). Et liv jeg ikke valgte :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN: 1504-8004. 27 (3). s 206 - 216.
 • Olsen, Torunn Skåltveit (2010). Unge uføre - ofte utsatt for omsorgssvikt som barn. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 3 (4).
 • Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina; Kvåle, Gro (2006). Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede. Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet. faglig_bok_institusjon. s 34 - 43.
 • Olsen, Torunn S; Svendal, Atle; Amundsen, Ivar (2005). More inclusive workplaces: Fact or fiction? The case of Norway. International Review of Psychiatry. ISSN: 0954-0261. 17 (5). s 375 - 384.
 • Hunnes, John Arngrim; Olsen, Torunn Skåltveit (2022). Ethics and Sustainability in Undergraduate Business Studies.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2020). Etikk – fra periferien til kjernen i økonomiutdanningen?.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Five Years Into Blended Learning: What Have We Learned? A Retrospective Look.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Akademisk skriving i økonomiutdanningen.
 • Hunnes, John A.; Olsen, Torunn Skåltveit (2019). Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid i store studentkull.

Sist endret: 13.03.2023 08:03