Torunn Skåltveit Olsen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Torunn Skåltveit Olsen

Førstelektor

Førstelektor

E-post:
torunn.s.olsen@uia.no
Telefon:
37 23 31 62
Kontor:
A164 ( Jon Lilletunsvei 3, Grimstad )
Kontortid:
08.00-15.30
Avdeling:
Institutt for arbeidsliv og innovasjon

Bakgrunn

Torunn Skåltveit Olsen er førstelektor ved Institutt for Arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun har en mastergrad i økonomi fra London School of Economics and Political Science med spesialisering i arbeidslivsrelasjoner (Industrial Relations).

 

Olsens forsker i dag primært på problemstillinger knyttet til unge uføre, deltidsarbeid, sykefravær og virksomhetenes samfunnsansvar.

 

Gjennom en lang karriere har Olsen ledet og deltatt i mer enn 40 forskningsprosjekter, hvorav flere internasjonale prosjekter. Resultatene av arbeidet er publisert i en rekke nasjonale og internasjonale tidsskrifter, som for eksempelTidsskrift for samfunnsforskning, Søkelys påarbeidslivet, International Review of Psychiatry, Tidsskrift for forskning i sygdom & samfund, og Qualitative Social Work.

 

Olsen er studieprogramleder ved bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder. Hun har tidligerevært mangeårig forsker i Agderforskning og forskningsstiftelsen Fafo. Olsen har deltatt i flere internasjonale nettverk for arbeidslivsforskning, og hun har tatt initiativ til og ledet regionale fagforum for arbeidsliv på Sørlandet.

 

Olsen er en mye brukt foredragsholder på konferanser og seminarer i inn- og utland, og en aktiv skribent av kronikker og debattinnlegg.

 

Last changed: 2017-12-08 18:38:58

Fagområder

Publikasjoner

 • Jentoft Nina, Olsen Torunn Skåltveit, Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data. (2017). Qualitative Social Work . ISSN 1473-3250. s 1 - 15 doi: 10.1177/1473325017712581
 • Amundsen Ivar, Kalsaas Bo Terje, Knudsen Jon Paschen, Olsen Torunn Skåltveit, Lean og den norske modellen - møte eller konflikt? (2014).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Amble Nina, Magnussen May-Linda, Kvinners deltid og likestilling på Agder (2013).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Jentoft Nina, Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager (2013). Søkelys på arbeidslivet . ISSN 1504-8004. 30 (1-2), s 91 - 106
 • Olsen Torunn Skåltveit, Fleten Nils, Må sykefravær legitimeres med legemelding? (2012). Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund . ISSN 1604-3405. (16), s 105 - 126
 • Olsen Torunn S, Jentoft Nina, Et liv jeg ikke valgte : (2010). Søkelys på arbeidslivet . ISSN 1504-8004. 27 (3), s 206 - 216
 • Olsen Torunn Skåltveit Unge uføre - ofte utsatt for omsorgssvikt som barn (2010). Tidsskrift for velferdsforskning . ISSN 0809-2052. 3 (4),
 • Olsen Torunn S, Jentoft Nina, Kvåle Gro, Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede (2006).
 • Olsen Torunn S, Svendal Atle, Amundsen Ivar, More inclusive workplaces: Fact or fiction? The case of Norway (2005). International Review of Psychiatry . ISSN 0954-0261. 17 (5), s 375 - 384
 • Olsen Torunn Skåltveit Tillitens betydning i den norske modellen (2017).
 • Jentoft Nina, Olsen Torunn Skåltveit, Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a "slow" interview technique enriches data. (2017). Qualitative Social Work . ISSN 1473-3250. s 1 - 15 doi: 10.1177/1473325017712581
 • Strand Marit Elisabeth, Olsen Torunn Skåltveit, - Ikke tving Sørlandet til å utvikle seg (2017).
 • Olsen Torunn Skåltveit Ulikhet på Sørlandet (2017).
 • Hunnes Arngrim, Olsen Torunn Skåltveit, Økonomiutdanningens samfunnsansvar. Verdivalg i globaliseringens tidsalder. (2015).
 • Olsen Torunn Skåltveit Et arbeidsliv i endring - hvilke trender og utviklingstrekk kjennetegner det nye arbeidslivet vi står overfor? (2015).
 • Amundsen Ivar, Kalsaas Bo Terje, Knudsen Jon Paschen, Olsen Torunn Skåltveit, Lean og den norske modellen - møte eller konflikt? (2014).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Jentoft Nina, Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager (2013). Søkelys på arbeidslivet . ISSN 1504-8004. 30 (1-2), s 91 - 106
 • Olsen Torunn Skåltveit, Amble Nina, Magnussen May-Linda, Kvinners deltid og likestilling på Agder (2013).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Jentoft Nina, En vanskelig start. Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet (2013).

Send studiet på mail