0
Hopp til hovedinnhold

Tor-Inge Harbo

Professor

 
Kontor:
9I155 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Tor-Inge Harbo har dobbel doktorgrad, i henholdsvis statsvitenskap (Freie Universitaet zu Berlin) og jus (European University Institute, Florence). Han har videre vært gjesteforsker blant annet ved University of Oxford og ved Harvard University. 

Han har arbeidet i næringsdepartementet med statsstøtte, konkurranserett og offentlige anskafferser og vært personalsjef og seksjonsjef i Produkt- og elektrisitetsdirektoratet.

Forskning

Forfatningsrett, EU/EØS-rett, folkerett, forvaltningsrett, rettsteori

Undervisning

Fagansvar for NIRI (Norske og internasjonale rettslige institusjoner) som består av fagene forfatningsrett, EU/EØS-rett og folkerett

Arbeidserfaring

Seniorrådgiver/utreder i Næringsdepartementet

Personalsjef og seksjonssjef i direktorat for samfunnsikkerhet (tidligere NVE)

Faglige interesser

Harbos forskningsinteresser spenner fra EU/EØS-/internasjonal integrasjon/rett, inklusive menneskerettigheter, til norsk forvaltnings- og forfatningsrett. 

Han er faglærer for NIRI-faget (Norske og internasjonale rettslige institusjoner) som undervises på tredjeåret av bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Publiksjoner i Cristin, se her: 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=12188&la=no&action=sok

Prosjekter

 • Juss

https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/juss

 • European Integration and Transnational Governance

https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/european-integration-and-transnational-governance

Vitenskapelige publikasjoner

 • Harbo, Tor-Inge (2020). Challenging the rule of political liberalism. Examples from Europe and the U.S.. European Journal of Comparative Law and Governance. ISSN: 2213-4506. 7 (3). s 231 - 296. doi:10.1163/22134514-bja10006.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Folkerettspragmatisme. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 46 (3). s 222 - 235. doi:10.18261/issn.2387-4546-2020-03-0.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Spesialnummer av Kritisk juss - introduksjon. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 46 (3). s 155 - 165. doi:10.18261/issn.2387-4546-2020-03-01.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Grunnlovens autonomi: om forholdet mellom nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 57 (9). s 537 - 557. doi:10.18261/issn.1504-3061-2018-09-03.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Grunnlovens grense for anvendelse av den norske forsvarsmakten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 35 (2). s 151 - 164. doi:10.18261/issn.1504-3053-2018-02-05.
 • Harbo, Tor-Inge (2017). The Criterion of “Consistent and Systematic Manner” in Free Movement Law. The Reach of Free Movement. ISBN: 978-94-6265-195-1. T.M.C. Asser Press. chapter. s 205 - 226.
 • Harbo, Tor-Inge (2015). Forholdsmessighet i kontekst – Forholdsmessighetsvurderinger i norsk forvaltnings- og forfatningsrett. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 54 (9). s 513 - 535.
 • Harbo, Tor-Inge (2014). Domstolsmakt - Rettslig overprøving av det anskaffelsesfaglige skjønnet. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (2). s 77 - 88.
 • Harbo, Tor-Inge (2014). Menneskerettighetenes ideologiske fangenskap. Gud i Grunnloven. ISBN: 9788293097143. Frekk forlag. Kapittel. s 137 - 154.
 • Harbo, Tor-Inge (2012). Legal integration through judicial dialogue. The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law. ISBN: 9781849462471. Hart Publishing Ltd. Kapittel 8. s 167 - 184.
 • Harbo, Tor-Inge (2012). Religionsfrihet i Europa etter storkammerets krusifiks dom. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (5). s 272 - 284.
 • Harbo, Tor-Inge (2010). The Function of the Proportionality Principle in EU Law. European Law Journal. ISSN: 1351-5993. 16 (2). s 158 - 185. doi:10.1111/j.1468-0386.2009.00502.x.
 • Harbo, Tor-Inge (2009). The European Economic Area Agreement: A Case of Legal Pluralism?. Nordic Journal of International Law. ISSN: 0902-7351. 78 (2). s 201 - 223. doi:10.1163/157181009X431758.
 • Harbo, Tor-Inge (2007). Ejendomsrettens grense rådighetsinnskrenking, reelle hensyn og norsk Høyesteretts rolle. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 30 (2 = 117). s 32 - 61.
 • Harbo, Tor-Inge (2007). The Function of a European Basic Law: a Question of Legitimacy. ConWeb. ISSN: 1756-7556. (2).
 • Harbo, Tor-Inge (2007). Legitimising a European Constitution. A Limited, Pluralistic and Efficient Democratic Model for the European Union. ISBN: 978-3-8329-2702-8. Nomos Verlagsgesellschaft. s 290.
 • Harbo, Tor-Inge (2015). The Function of Proportionality Analysis in European Law. ISBN: 9789004277885. Brill Nijhoff. s 331.
 • Harbo, Tor-Inge (2021). Mener Wizz Air kan ha en god sak mot fylkeskommunen.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Folkerettspragmatisme.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Prelansering av spesialnummer i Kritisk juss om rettspragmatisme.
 • Harbo, Tor-Inge (2019). Forholdsmessighetsbegrensning i Grunnloven.
 • Harbo, Tor-Inge (2019). Konflikten mellom Stortinget og Høyesterett.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Et kritisk blikk på internasjonaliseringen av retten.

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.09.2020 06:09