Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tor-Inge Harbo

Professor

 
Kontor:
9I155 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

- Dobbel doktorgrad, i henholdsvis statsvitenskap (Freie Universitaet zu Berlin) og jus (European University Institute, Florence). Gjesteforsker blant annet ved University of Oxford og ved Harvard University. 

- Arbeidet i næringsdepartementet med statsstøtte, konkurranserett og offentlige anskafferser og før det vært personalsjef og seksjonsjef i Produkt- og elektrisitetsdirektoratet.

- Forskningsinteresser spenner fra EU/EØS-/internasjonal integrasjon/rett, inklusive menneskerettigheter, til norsk forvaltnings- og forfatningsrett. 

- Faglærer i Statsforfatningsrett, EU/EØS-rett, Folkerett i emnet Rettstaten som p.t. undervises på andre året av bachelorstudiet i rettsvitenskap.

- Styremedlem i Norsk Forening for Europarett

 

Forskning

Forfatningsrett, EU/EØS-rett, folkerett, forvaltningsrett, rettsteori

Undervisning

Fagansvar for NIRI (Norske og internasjonale rettslige institusjoner) som består av fagene forfatningsrett, EU/EØS-rett og folkerett

Arbeidserfaring

Seniorrådgiver/utreder i Næringsdepartementet

Personalsjef og seksjonssjef i direktorat for samfunnsikkerhet (tidligere NVE)

Faglige interesser

Harbos forskningsinteresser spenner fra EU/EØS-/internasjonal integrasjon/rett, inklusive menneskerettigheter, til norsk forvaltnings- og forfatningsrett. 

Han er faglærer for NIRI-faget (Norske og internasjonale rettslige institusjoner) som undervises på tredjeåret av bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Publiksjoner i Cristin, se her: 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=12188&la=no&action=sok

Prosjekter

 • Juss

https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/juss

 • European Integration and Transnational Governance

https://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/european-integration-and-transnational-governance

Utvalgte publikasjoner

Harbo, Tor-Inge "Forholdsmessighet", Jussens Venner nr. 5, 2021 (s. 315-368).

Harbo, Tor-Inge "Grunnlovens grenser for norsk maktbruk" i Heier et al Stortinget og den lange krigen, 1991-2021, Gyldendal 2021, kap. 4.

Harbo, Tor-Inge, "Hvordan kan Stortinget tolke folkeretten?" i Heier et al Stortinget og den lange krigen, 1991-2021, Gyldendal 2021, kap. 8.

Harbo, Tor-Inge, "Spesialnummer av Kritisk Juss" (innledning) i Kritisk juss, årg. 46, nr. 3 (2020) s. 155-164.

Harbo, Tor-Inge, "Folkerettspragmatisme" i Kritisk juss, årg. 46, nr. 3 (2020) s. 221-234.

Harbo, Tor-Inge, «Challenging the Rule of Political Liberalism: Examples form Europe and the U.S.» European Journal of Comparative Law and Governance ,7/2020 s. 231-296.

Harbo, Tor-Inge, «Grunnlovens autonomi. Om forholdet mellom nasjonale og internasjonale menneskerettigheter» i Lov og Rett, vol. 57, no. 9 2018 s 537-557

Harbo, Tor-Inge, “Grunnlovens materielle grense for anvendelsen av den norske forsvarsmakten», Nytt Norsk Tidsskrift, Vol 35 no. 2, 2018, s 151-164.

Harbo, Tor-Inge, «The reach of free movement: The function of the consistent and systematic manner-criterion in free movement law» in Andenæs, Bekkedal et al (eds.) The reach of free movement, Springer 2017 (s. 298-319)

Harbo, Tor-Inge, “Introducing procedural proportionality review in European law”, Leiden Journal of International Law (no. 1 2017) 30, (s. 1-23)

Harbo, Tor-Inge, “Forholdsmessighet i kontekst – Forholdsmessighetsvurderinger i norsk forvaltnings- og forfatningsrett”, Lov og Rett, nr. 2/2015 (s. 513-535).

Harbo, Tor-Inge, The Function of Proportionality Analysis in European Law, Brill, Leiden/Boston 2015 (331 pages).

 

Harbo, Tor-Inge, ”Menneskerettighetenes ideologiske fangenskap” i Ingeborg Mongstad-Kvammen og Espen Ottosen, Gud i Grunnloven, Frekk forlag 2014 (s. 137-154).

Harbo, Tor-Inge, ”Domstolsmakt - Rettslig overprøving av det anskaffelsesfaglige skjønnet”, Lov og Rett nr. 2/2014 (s. 77-88).

Harbo, Tor-Inge, “Religionsfrihet i Europa etter storkammerets krusifiks dom”, Lov og Rett, 05/2012 (s. 272-284)

Harbo, Tor-Inge, “Taking pluralism seriously: Response to Fossum and Menendes’ The Constitution’s Gift in Fossum Menendez (eds.) A multitude of constitutions? European constitutional pluralism in question, chapter 3, ARENA Report Series, May 2012, (pp. 33-38)

Harbo, Tor-Inge, “Legal integration through judicial dialogue” in Fauchald and Nollkaemper, The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law , Cambridge University Press (15 pages)

Harbo, Tor-Inge, "The Proportionality Principle in EEA Law: The Role of the EFTA Court" in Festschrift fuer Professor Dr. Helmut Wagner, Otto Suhr Institute fuer Politikwissenschaft, FU Berlin, 15 pp.

Harbo, Tor-Inge, “Social rights in Scandinavia: In Search for the Optimal Equilibrium between Law and Politics; Rights and Duties,; Revue international de droit comparè, no. 2/2011. (15 pages)

Harbo, Tor-Inge, “The Function of the Proportionality Principle in EU Law” in European Law Journal, 2010 Vol 2, March, p. 158-185.

Harbo, Tor-Inge, “The European Economic Area Agreement: A Case of Legal Pluralism?” Nordic Journal of International Law, Vol. 78, nr. 2, 2009, pp 201-223.

Harbo, Tor-Inge, “The EEA and Norway: A Case of Constitutional Pluralism” in Maiani, Ptrov, Mouliarova (eds.) European Integration without EU Membership: Models, Experiences, Perspectives, EUI Working Paper, Max Weber Program 2009/10, Florence.

Harbo, Tor-Inge, Legitimising a European Constitution, NOMOS Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2007, 290 pages.
 
Harbo, Tor-Inge, “The Function of a European Basic Law: a Question of Legitimacy” ConWEB No. 2/2007, 32 pages.

Harbo, Tor-Inge, ”Eiendomsrettens grense: Rådighetsinnskrenking, reelle hensyn og norsk Høyesteretts rolle”, Retfærd nr. 2/ 117, 2007, s 32-61

Harbo, Tor-Inge, “Designing Eurarchy: The Democratic Implications of the Constitutional Treaty”, Working Paper, FU Berlin 2004.

Harbo, Tor-Inge, « Démocratie représentative et participative dans l’UE. Commentaires sur les articles I-45 et I-46 du projet de Traité instituant une Constitution pour l’Europe. » in Les Cahiers de la PESC/ PESD, La Revue Européenne de la Politique Etrangère, de Sécurité et de Défense Commune, numéro special « Consitution Européenne et Sécurité Internationale » Décembre 2003, pp 109-117

Allmenn formidling

Kommentator og « round table chair » på seminar med tittelen: «Comparative law in domestic courts », Law faculty, University of Oslo, Aud. 4, urbygningen. 0930-1600. med bla Mads Andenæs, Tarjei Bekkedal og Mathias Siems (EUI).

«Venstresidens politikk utfordrer det liberale demokratiet !», kronikk i Fedrelandsvennen torsdag 27. Oktober 2022.

Paneldeltaker i NRK Dagsnytt 18 som folkerettsekspert om den siste utviklingen i Ukraina-krigen (panel sammen med Gro Holm, Geir Håken Karlsen, Jan Egeland og Åsmund Aukrust).

Paper presentert i faglunsj 29. Sept. 2022 ved institutt for rettsvitenskap, UiA med tittel : Kan norske domstoler bruke `samme metode` som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen?»

Participant at the the workshop «Nordic jurists and legal internationalism, 1980s-1970s » med paperet «International Legal Pragmatism », Copenhagen, 12-14 September 2022.

Chair for panel with title « Security policy » at The Interdisiplinary Trans-Nordic Conference on European Differentiated Integration, Kristiansand 1 – 2 june 2022

Paper with title «Rolling back the European Court of Human Rights » presentation in panel with title : « Legal and political Challenges to differentiated integratoin in Europe » at The Interdisiplinary Trans-Nordic Conference on European Differentiated Integration, Kristiansand 1 – 2 june 2022.

"Utredning" om forfatningsrettslige sider ved tilleggsavtale med am. Forsvar (militærbase) for partiet Rødt, 19. Mai 2022.

Foredrag for Kristiansand Rotary med tittel: "Om Putin, Russland og hvorfor situasjonen er blitt som den er i Ukraina nå", 3. Mai 2022

Bedømmelse Post. Doc. søknad for Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS Appel/Call "Bourses et Mandats/Grants and Fellowships" 2022 Postdoctoral Researcher [CR] - KLOZA Dariusz, prosjekttittel: “The concept of proportionality and the fundamental right to the protection of personal data in the European Union”. 3. April 2022.

"Folkerettens språk gir et visst håp", Kronikk i Fedrelandsvennen, lør. 26. Mars 2022.

Intervju om de folkerettslige sider (krigsforbrytelser) av Ukraina-krigen i NRK P4 -nyhetene 17. mars 2022 kl 08:00.

Kompetansevurdering av fagmiljøet ved Kulturakademiet v/ rektor Are Lervik (del II) Komite bestående av Sverre Blandhol UiO (leder), Håvard Løkke (UiA) Tor-Inge Harbo (UiA) ferdigstilt februar 2022.

Peer-review for Leiden Journal of International Law. Manuscript title: "The ECtHR’s Suitability Test in National Security Cases: Two Models for Balancing Human Rights and National Security" (2. Des. 2021).

Kommentar til kapittel av Carl Fredrik Bergström med tittelen "EU:s motståndskraft inom den inre marknaden efter finanskrisen: ett samspel mellan politik och juridik" i et webinar avholdt 28. Sept. 20201 i forbindelse med lanseringen av årboken Europaperspektiv i 2021.

"Presentasjon av boken, Stortinget og den lange krigen" i Sekretariatet for Utenriks og forsvarsdepartementet, Stortinget, 20. Sept. 2021

"Vi bør avstå fra flere kriger i humanismens navn", Kronikk i Fedrelandsvennen, 20. Sept. 2021.

Gjesteforelesning og seminar: Folkerett, UiS 25. Okt. - 3. Sept. 2021

"EFTA-domstolens forholdsmessighetsvurdering i E-8/20 NAV" Innlegg konferanse Forening for Europarett, 26. Mai 2021.

"lansering av spesialnummer om rettspragmatiske", innlegg Rettspolitisk forening seminar 4. Mars 2021

"Mener Wiss Air kan ha en god sak mot fylkeskommunen" Intervju med Fedrelandsvennen, 7. Januar 2021.

"pre-lansering av spesialnummer om rettspragmatisme i Kritisk Juss", Innlegg Faglunsj, UiA, 24. Sept. 2020.

"Rettspragmatisme" Konferanse (arrangert av meg) 3. Mars 2020 avholdt ved det juridiske fakultet, UiO, med Harbo, Blandhol, Bekkedal, Fauchald, Gjems-Onstad, Schmitt, Lando, Norden,

"kampen mellom Høyesterett og Storting", innlegg forskningsdagene USN, 16 sept. 2019.

"Forholdsmessighetsbegrensning i Grunnloven", innlegg faglunsj UiA, 12. juni 2019.

"Debattklima i Israel v. Norge", innlegg Fedrelandsvennen, april 2019.

"make law not war" innlegg åpen dag UiA, 27. Okt. 2018-

« Nasjonalstatens rolle i det nye Europa ». Konferanse arrangert av meg avholdt 20. april 2018 ved UiA med Harbo, Graver, Bull, Arnesen, Gjems-Onstad, Emberland deltok.

« Bare politikk ?» innlegg i forskergruppe juss UiA 13. des. 2017.

«Er menneskerettighetene udemokratiske?» paneldeltaker debatt i regi av Norsk institusjon for menneskerettigheter, 8. des. 2017

«En grunnlovstridig krig» innlegg i Forskergruppe Juss 15. nov. 2017

«En grunnlovsstridig krig» Kronikk i Klassekampen 7. november 2017

«Bare Politikk?» Debatten om menneskerettighetsjussen i Dagens Næringsliv sommer 2017 (mitt innlegg 14. juli).

"Aftenposten: En liberalkonservativ avis?" Aftenposten, 16. okt. 2016.

Peer review for Leiden Journal of International law Manuscript ID LJIL-2016-0014: ”Intertwinement of legal spaces in the transnational legal sphere”, due: 28. April 2016

«Tysklands interesser» Fedrelandsvennen 16. sept. 2015

Deltager rundebordskonferanse “tro og ytringsfrihet” arrangert av Fritt Ord og Skaperkraft  28. Januar 2015.

"En nødvendig klargjøring av RLE-faget", Dagen 3. april 2014 (med Espen Ottesen)

"En liberalkonservativ regjering?", Minerva 13. des. 2013

“Rettigheter og rettigheter – hvilken prinsipiell rolle skal menneskerettighetene spille i det fremtidige Norge?” speaker at a conference at Litteraturhuset in Oslo 6 May 2013 organised by the thinktank Skaperkraft.

Peer-review for Scandinavian Political Studies. Title manuscript: “Does EFTA still have a future?” Due: October 25, 2011.

”The Proportionality Principle: Looking forward”, paper held within the frames of the EU law conference: The Proportionality Principle: Vice or Virtue in the Quest for a Social Europe?, Oslo 13 October 2011.

“Political (Democratic) Legitimacy through Legal (Practical) Reasoning”, paper to be held at the 6th ECPR Conference in Reykjavik 24-27 August 2011,

Panel: Political legitimacy, political obligations and international institutions

“Political (Democratic) Legitimacy through Legal (Practical) Reasoning”, paper held at German-Norwegian interdisciplinary workshop “Authority beyond states”, Oslo 26-27 May 2011

“Introducing Procedural Proportionality Review in European Law” paper to be held at conference : Proportionality and post-national constitutionalism, University of Antwerpen 17-18 February 2011

«Taking pluralism seriously » paper held at Workshop : A Multitude of Constitutions ? European Constitutional Pluralism in Question in the framework of the 2nd International Conference on Democracy as Idea and Practice, Oslo, 13-14 January 2011

« Proportionality analysis in a theoretical perspective » presentation held together with Professor Mads Andenæs in the framework of the research group International relations, Institute of Public Law, Faculty of Law, University of Oslo 17 November 2010

Lecturer/leader at North American European Summer Academy, Schlosshofen: « The headscarf debates in Europe «  and « Democracy in Europe and USA : challenges in times of economic straints » (organizer : CIFE, Nice) Juli 2010

"Die Entwicklung einer neuen Rationalitaet des Sozialstaats Norwegens", Paper held inworking group "Rechtliche Grundlage der Politik" Otto Suhr Institut fuer Politikwissenschaft, Freie Universitaet, Berlin, January 2010

Advanced Course in European Constitutional Law, EUI Autumn 2009, section: “Free movements” held together with Professor Miguel Maduro (EUI).

"The German Federal Court's decision on the Lisbon Treaty"; WG "International Relations" IOR, Oslo 4 Nov 2009

"Forholdsmessighetsprinsippet i norsk forvaltningsrett (utover EØS og EMK retten)", paper presented within the frames of the working group Konstitusjonelle studier, Faculty of Law, Oslo, 31. aug. 2009.

“Social Rights in Scandinavia”, paper at conference: Variety of Social Rights in Europe: At the Intersection of Legal Orders, organised jointly by University Paris X and EUI, Florence 26. June 2009

“Das Verhaeltnismaessigkeitsprinzip in EG Verwaltungsrecht”, lecture held within the framework of the French-German master program: Master of European Governance and Administration (MEGA), EUI Florence,  25 June 2009

“Judicial dialogue between the ECtHR and UK and Norwegian courts” paper presented at conference Unity or fragmentation of international law: the role of international and national tribunals Oslo 14-15 May 2009

"The relationship between the European Court of Human Rights and the ECJ/ EFTA Court - convertion and fragmantation?" presentation within the frames International Relations Working Group, Faculty of Law, University of Oslo, 28. Jan. 2009

"The Proportionality Principle as a General Principle of EU Law", paper presented within the frames of International Relations Working Group, Faculty of Law, University of Oslo, 14. May 2008

“The relations between the EU and the EEA-countries - from market integration to ‘shadow membership’?” paper held at Max Weber Conference Integration without EU membership in Europe: models, experiences, perspectives at the EUI, Florence 23-24 May 2008

“The EU and human rights”, guest lecture held at the Queen Mary University by invitation from Professor of International and Environmental Law Magliosa Fitzmauritz, London, 2 November 2009

“The Function of a European Basic Law: a Question of Legitimacy”, paper presented at the Max Weber post-doctoral programme: Constitutions and Markets held 14 and 15 June 2007 at EUI, Florence

“The Function of a European Constitution: a Question of Legitimacy”, paper presented at the New International Law Conference, Oslo, 15-18 March 2007.

“Fundamental Rights in the European Union”, lecture at the Annual Conference of European Law Students Association, Oslo, 5 December 2006.

„Sozialstaatsreform in Norwegen“, paper presented for Berliner Arbeidskreis Rechtswirklichkeit, Berlin 31. June 2006 (www.rechtswirklichkeit.de).

“Justifying redistribution in the EU: An alternative perception”, paper presented at the Conference Changing Europe: Justice as a societal and political matter, Berlin 24-30 July 2006, published: www.changing-europe.de .

”Forfatningssuverenitet”, Paper at conference Norsk suverenitet i det 21 århundre – spenning mellom rett og politikk, Oslo, 15 June 2006.

”Suverenitet: et relativt begrep”, paper presented within the frames of the working group Konstitusjonelle studier at the Faculty of Law, University of Oslo, 8 May 2006.

”Eiendomsretten i et komparativt perspektiv”, paper held within the frames of the working group Konstitusjonelle studier at the Faculty of Law, University of Oslo 1 December 2005.

”Constitutionalising the EU: Democratic conditions and implications”, paper presented within the frames of the International Relations working group, Faculty of Law, University of Oslo, 7 December 2005.

“Individuelle Rettigheter”, paper presented within the frame of working group Konstitusjonelle studier, Faculty of Law, University of Oslo, 10 October 2005.

“Democracy and constitutionalism: harmony or disharmony?” Paper presented at Berliner Arbeidskreis Rechtswirklichkeit, Berlin 12 January 2004 (www.rechtswirklichkeit.de).

“On the constitutionalisation of the European Union”, Paper presented at Conference Rencontre des jeunes chercheurs, Centre International de Formation Europeenne, Nice, 14 - 18 October 2003.

“The European Union and the quest for democratic legitimacy”, paper held at norsk forum for Europaforskning konferanse: Fra konvent til konstitusjon: Europas utvikling og norsk forskning, Center for European Studies, HiA, Kristiansand, 28 - 29 August 2003. 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Harbo, Tor-Inge (2023). Kan norske domstoler bruke "samme metode" som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen?. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. 58 (3). s 208 - 235.
 • Harbo, Tor-Inge (2021). Forholdsmessighet. Jussens venner. ISSN: 0022-6971. 56 (5). s 315 - 368.
 • Harbo, Tor-Inge (2021). Grunnlovens grenser for norsk maktbruk. Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. ISBN: 9788205543362. Gyldendal Akademisk.
 • Harbo, Tor-Inge (2021). Hvordan kan Stortinget tolke folkeretten?. Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. ISBN: 9788205543362. Gyldendal Akademisk.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Challenging the rule of political liberalism. Examples from Europe and the U.S.. European Journal of Comparative Law and Governance. ISSN: 2213-4506. 7 (3). s 231 - 296. doi:10.1163/22134514-bja10006.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Folkerettspragmatisme. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 46 (3). s 222 - 235. doi:10.18261/issn.2387-4546-2020-03-0.
 • Harbo, Tor-Inge (2020). Spesialnummer av Kritisk juss - introduksjon. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 46 (3). s 155 - 165. doi:10.18261/issn.2387-4546-2020-03-01.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Grunnlovens autonomi: om forholdet mellom nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 57 (9). s 537 - 557. doi:10.18261/issn.1504-3061-2018-09-03.
 • Harbo, Tor-Inge (2018). Grunnlovens grense for anvendelse av den norske forsvarsmakten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. 35 (2). s 151 - 164. doi:10.18261/issn.1504-3053-2018-02-05.
 • Harbo, Tor-Inge (2017). The Criterion of “Consistent and Systematic Manner” in Free Movement Law. The Reach of Free Movement. ISBN: 978-94-6265-195-1. T.M.C. Asser Press. chapter. s 205 - 226.
 • Harbo, Tor-Inge (2015). Forholdsmessighet i kontekst – Forholdsmessighetsvurderinger i norsk forvaltnings- og forfatningsrett. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 54 (9). s 513 - 535.
 • Harbo, Tor-Inge (2014). Domstolsmakt - Rettslig overprøving av det anskaffelsesfaglige skjønnet. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (2). s 77 - 88.
 • Harbo, Tor-Inge (2014). Menneskerettighetenes ideologiske fangenskap. Gud i Grunnloven. ISBN: 9788293097143. Frekk forlag. Kapittel. s 137 - 154.
 • Harbo, Tor-Inge (2012). Legal integration through judicial dialogue. The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law. ISBN: 9781849462471. Hart Publishing Ltd. Kapittel 8. s 167 - 184.
 • Harbo, Tor-Inge (2012). Religionsfrihet i Europa etter storkammerets krusifiks dom. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (5). s 272 - 284.
 • Harbo, Tor-Inge (2010). The Function of the Proportionality Principle in EU Law. European Law Journal. ISSN: 1351-5993. 16 (2). s 158 - 185. doi:10.1111/j.1468-0386.2009.00502.x.
 • Harbo, Tor-Inge (2009). The European Economic Area Agreement: A Case of Legal Pluralism?. Nordic Journal of International Law. ISSN: 0902-7351. 78 (2). s 201 - 223. doi:10.1163/157181009X431758.
 • Harbo, Tor-Inge (2007). Ejendomsrettens grense rådighetsinnskrenking, reelle hensyn og norsk Høyesteretts rolle. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 30 (2 = 117). s 32 - 61.
 • Harbo, Tor-Inge (2007). The Function of a European Basic Law: a Question of Legitimacy. ConWeb. ISSN: 1756-7556. (2).
 • Harbo, Tor-Inge (2007). Legitimising a European Constitution. A Limited, Pluralistic and Efficient Democratic Model for the European Union. ISBN: 978-3-8329-2702-8. Nomos Verlagsgesellschaft. s 290.
 • Harbo, Tor-Inge (2015). The Function of Proportionality Analysis in European Law. ISBN: 9789004277885. Brill Nijhoff. s 331.
 • Harbo, Tor-Inge (2023). «The EEA-Agreement: A Vehicle for Differentiated Integration.».
 • Harbo, Tor-Inge (2023). "Klage på NRKs dekning av Gasa-krigen".
 • Harbo, Tor-Inge (2023). Forfatningsreformen i Israel.
 • Harbo, Tor-Inge (2022). Intervju om de folkerettslige sider (krigsforbrytelser) av Ukraina-krigen.
 • Harbo, Tor-Inge (2022). "Om Putin, Russland og hvorfor situasjonen er blitt som den er i Ukraina nå".
 • Harbo, Tor-Inge (2022). «Rolling back the European Court of Human Rights » paper.

Sist endret: 11.04.2023 15:04