Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tor Geir Kvinen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, studieprogramleder Lederprogrammet ved Handelshøyskolen Executive

 
Kontor:
9I170 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis og studieprogramleder på Lederprogrammet på Handelshøyskolen Executive ved Universitetet i Agder. Han har en PhD (doktorgrad) fra Aalborg Universitet, master i ledelse fra BI Senter for lederutdanning, samt en cand.mag. fra Universitetet i Stavanger. PhD-avhandlingen var på samskaping i opplevelsesparker med undertittelen hvordan kan menneskelige ressurser benyttes i samskaping av opplevelser. 

Kvinen har vært seniorforsker ved Agderforskning, samt høyskolelektor i over 15 år ved Handelshøyskolen BI, hvor han har forelest i over 25 fag fra grunnleggende nivå til masternivå. Han har også vært tilknyttet Universitetet i Tromsø og NTNU.

Kvinen har fått Handelshøyskolen BI´s nasjonale foreleserpris. I begrunnelsen for foreleserprisen skrives: «Tor Geir har en frisk og involverende foreleserform. Han klarer på en ypperlig måte å kombinere teori og praksis». 

Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor gjennom eget firma Kvinen Consult AS. Han praktiserer tre-språklighet gjennom en kombinasjon av praktisk orientert teori forankret i forskning.

Kvinen har erfaring fra en rekke styreverv fra private bedrifter, offentlige selskap samt frivillige lag og foreninger. Han er associert partner i Storform som utvikler bedre ledere.

Undervisning

ORG109 Organisasjonsteori

ORG969 HR i organisasjoner, Executive MBA

ORG976 Endringsledelse og organisasjonsendring

ORG978 Prosjektledelse

ORG977 Lederrollen i teori og praksis

ORG979 Selvledelse og coaching

ORG989 Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

ORG993 Endringsagent - et praktisk lederprogram i endringsledelse

ORG999 Samskapende organisasjoner

Veiledning bachelor- og masterstudenter

Emner forelest ved andre universitet og høyskoler: HR, endringsledelse, prosjektledelse, coaching, samskaping/co-creation, opplevelsesøkonomi samt flere fag innen strategi, organisasjon og ledelse

Faglige interesser

HR, endringsledelse, prosjektledelse, coaching, samskaping/co-creation, opplevelsesøkonomi samt innen strategi, organisasjon og ledelse.

Utvalgte publikasjoner

Kvinen, T.G; Nyhus, E.K; Wallevik, K.; og Kyllingstad, N. (2016). Sørlandets ukjente verdensmestere. Hvem er de og hva kjennetegner dem. FoU-rapport nr. 1/2016. Agderforskning AS. 

Kvinen, T.G. (2015). Samskaping i opplevelsesparker. Hvordan kan menneskelige ressurser benyttes i samskaping av opplevelser. PhD-avhandling,  Aalborg Universitetsforlag. ISBN: 978-87-7112-180-3

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wallevik, Kristin; Nyhus, Ellen K.; Kvinen, Tor Geir (2017). Sørlandet eier en hemmelighet.

Sist endret: 7.12.2023 12:12