0
Hopp til hovedinnhold

Tor Geir Kvinen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
9I170 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en PhD (doktorgrad) fra Aalborg Universitet, master i ledelse fra BI Senter for lederutdanning, samt en cand.mag. fra Universitetet i Stavanger. PhD-avhandlingen fra 2015 var på samskaping i opplevelsesparker med undertittelen hvordan kan menneskelige ressurser benyttes i samskaping av opplevelser. 

Kvinen har vært seniorforsker ved Agderforskning, samt høyskolelektor i over 15 år ved Handelshøyskolen BI, hvor han har forelest i over 25 fag fra grunnleggende nivå til masternivå. Han har også vært tilknyttet Universitetet i Tromsø og NTNU.

Kvinen har fått Handelshøyskolen BI´s nasjonale foreleserpris. I begrunnelsen for foreleserprisen skrives: «Tor Geir har en frisk og involverende foreleserform. Han klarer på en ypperlig måte å kombinere teori og praksis». 

Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon og lederutvikling for privat og offentlig sektor gjennom eget firma Kvinen Consult AS. Han praktiserer tre-språklighet gjennom en kombinasjon av praktisk orientert teori forankret i forskning.

Kvinen har erfaring fra en rekke styreverv fra private bedrifter, offentlige selskap samt frivillige lag og foreninger.

Faglige interesser

ORG109 Organisasjonsteori

ORG308 Personalledelse

ORG216 Organisasjon og ledelse II

ORG218 Foreleser Bemanning i praksis

ORG969 HRM Executive MBA

ORG976 Endringsledelse og organisasjonsendring

ORG976 Prosjektledelse

ME-302 Veiledning bachelorstudenter

Emner forelest ved andre universitet og høyskoler: HRM, endringsledelse, prosjektledelse, coaching, co-creation, opplevelsesøkonomi samt flere fag innen strategi, organisasjon og ledelse

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wallevik, Kristin; Nyhus, Ellen K.; Kvinen, Tor Geir (2017). Sørlandet eier en hemmelighet.

Sist endret: 6.01.2020 10:01