0
Hopp til hovedinnhold

Tommy Haugen

Førsteamanuensis

PhD idrettsvitenskap

 
Kontor:
I2083 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannelse

PhD Sport Science, Norwegian School of Sport Sciences, 2013 

Mastergrad idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2005                                                                                                                       

Faglig interessefelt

 

Barn og unges læring og utvikling, motivasjon, gruppedynamikk, fysisk aktivitet og psykososial helse, idrettspsykologi, idrettslig prestasjon, idrettspedagogikk, kroppsøving, kvantitativ forskningsmetode

 

Forskningsgruppe

SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY: HEALTH, EDUCATION, AND PERFORMANCE

(SEP-HEP)

 

 

 

 

Forskning

Aktuelle prosjekter (ta kontakt for ytterligere informasjon):

Assist-prosjektet

Group Dynamic Research Project (GDRP)

Kollektiv mestringstro og feedback idrett

Prestasjon i team

Humor i idrett

Lederskap i trenerrollen 

Team identitet og Kohesjon i idrett

Idrettspsykologisk kartlegging & analyse.

REPAC - https://www.nih.no/forskning/fagseksjoner/seksjon-for-kroppsoving-og-pedagogikk/the-repac-project/

ScIM - https://www.nih.no/forskning/forskningssamarbeid/flere-prosjekt/school-in-motion/

FRISKUS

Undervisning

Statistikk og metode - bachelor og master

Prestasjonspsykologi - master idrettsvitenskap

Motivasjon, læringsklima - master kroppsøving

Individuell helseatferd - folkehelseutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

 • Erdvik, Irina Burchard; Haugen, Tommy; Ivarsson, Andreas; Säfvenbom, Reidar (2019). Development of basic psychological need satisfaction in physical education - Effects of a two-year PE programme. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 3 (2). s 4 - 21. doi:10.23865/jased.v3.1375.
 • Erdvik, Irina Burchard; Haugen, Tommy; Ivarsson, Andreas; Säfvenbom, Reidar (2019). Global Self-Worth among Adolescents: The Role of Basic Psychological Need Satisfaction in Physical Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. doi:10.1080/00313831.2019.1600578.
 • Laxdal, Aron Gauti; Mjåtveit, Atle; Leibinger, Eva; Haugen, Tommy; Giske, Rune (2019). Self-regulated Learning in Physical Education: An Analysis of Perceived Teacher Learning Support and Perceived Motivational Climate as Context Dependent Predictors in Upper Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. doi:10.1080/00313831.2019.1689164.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore; Kandala, Ngianga-Bakwin; Haugen, Tommy (2018). Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences. ISSN: 0264-0414. 36 (20). s 2304 - 2310. doi:10.1080/02640414.2018.1449563.
 • Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2018). Difference in physical fitness in children with initially high and low gross motor competence: A ten-year follow-up study. Human Movement Science. ISSN: 0167-9457. 62s 143 - 149. doi:10.1016/j.humov.2018.10.007.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 12. s 239 - 255.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Martin, Luc J.; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Group cohesion, needs satisfaction, and self-regulated learning: A one-year prospective study of elite youth soccer players' perceptions of their club team. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 39s 171 - 178. doi:10.1016/j.psychsport.2018.08.013.
 • Reinboth, Michael Sæther; Haugen, Tommy; Solheim, Sondre Risdal; Høigaard, Rune (2018). Hva sier de til seg selv? En kvasieksperimentell studie av triatlonutøveres selvsnakk under konkurranse. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7. s 145 - 161.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Positive environments in youth football:Perceived justice and coach feedback as predictors of athletes’ needs satisfaction. German Journal of Exercise and Sport Research. ISSN: 2509-3142. 48s 263 - 270. doi:10.1007/s12662-018-0516-1.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Prinsipper ved test–retest-reliabilitet: Test av protokoll for maksimal innsats på sykkelrulle med ett minutts varighet. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 11. s 225 - 238.
 • Johansen, Bjørn Tore; Ommundsen, Yngvar; Haugen, Tommy (2018). Referee efficacy in the context of Norwegian soccer referees – A meaningful construct?. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 38s 184 - 191. doi:10.1016/j.psychsport.2018.06.013.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2017). Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite sports groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review. ISSN: 1745-4980. 13 (2).
 • Vernegaard, Kristian; Johansen, Bjørn Tore; Haugen, Tommy (2017). Students’ motivation in a disc golf-lesson and a soccer-lesson: An experimental study in the Physical Education setting. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1s 32 - 46. doi:10.23865/jased.v1.629.
 • Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore; Giske, Rune (2017). Team identity in youth soccer: The role of coaches’ feedback patterns and use of humour. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 12 (6). s 697 - 707. doi:10.1177/1747954117738843.
 • Johansen, Bjørn Tore; Mæhle, Martine; Oland, Øyvind; Haugen, Tommy (2017). “Being together in the locker room is great, but showering together – just forget it!” The Janus Face of the Wardrobe Practice in Physical Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN: 1694-2116. 16 (10). s 41 - 57. doi:10.26803/ijlter.16.10.4.
 • Vindholmen, Solveig; Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Seiler, Stephen (2016). Does mindfulness affect participants’ response to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 4 (1). s 91 - 113. doi:10.1080/21642850.2016.1179120.
 • Horverak, May Olaug; Haugen, Tommy (2016). English Writing Instruction Questionnaire: The development of a questionnaire concerning English writing instruction, writing skills and feedback practices. Nordic Journal of Modern Language Methodology. ISSN: 1894-2245. 4 (1). s 3 - 23.
 • Haugen, Tommy; Moser, Thomas (2016). Hva er motorikk?. Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205491786. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 18 - 35.
 • Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Hetlelid, Ken Joar; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2016). Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance. Research Quarterly for Exercise and Sport. ISSN: 0270-1367. 87 (3). s 305 - 310. doi:10.1080/02701367.2016.1149144.
 • Aanensen, Mari; Haugen, Tommy; Kiland, Charlotte (2016). Mindfulness som intervensjon for å forebygge og redusere sykefravær. Ergoterapeuten. ISSN: 0800-3475. 5s 42 - 55.
 • Haugen, Tommy (2016). Motorikkrelaterte begreper i læreplaner i kroppsøving 1922-D.D.. Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205491786. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 167 - 179.
 • Giske, Rune; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2016). Training, mental preparation, and unmediated practice among soccer referees: An analysis of elite and sub-elite referees’ reported practice. International Journal of Applied Sports Sciences. ISSN: 1598-2939. 28 (1). s 31 - 41.
 • Stea, Tonje Holte; Haugen, Tommy; Berntsen, Sveinung; Guttormsen, Vigdis; Øverby, Nina Cecilie; Haraldstad, Kristin; Meland, Eivind; Abildsnes, Eirik (2016). Using the Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16:1092s 1 - 15. doi:10.1186/s12889-016-3766-6.
 • Høigaard, Rune; Kovac, Velibor Bobo; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2014). Academic self-efficacy mediates the effects of school psychological climate on academic achievement. School psychology quarterly. ISSN: 1045-3830. 30 (1). s 64 - 74. doi:10.1037/spq0000056.
 • Säfvenbom, Reidar; Haugen, Tommy; Bulie, Marte (2015). Attitudes toward and motivation for PE. Who collects the benefits of the subject?. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 20 (6). s 629 - 646. doi:10.1080/17408989.2014.892063.
 • Erdvik, Irina Burchard; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2015). Translating, Reliability Testing, and Validating a Norwegian Questionnaire to Assess Adolescents’ Intentions to be Physically Active After High School Graduation. Sage Open. ISSN: 2158-2440. s 1 - 6. doi:10.1177/2158244015580374.
 • Vindholmen, Solveig; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2015). What distinguishes responders from nonresponders to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 3 (1). s 263 - 280. doi:10.1080/21642850.2015.1088388.
 • Stenseng, Frode; Haugen, Tommy; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2014). When it's "all about the bike"-intrapersonal conflict in light of passion for cycling and exercise dependence. Sport, Exercise, and Performance Psychology. ISSN: 2157-3905. 4 (2). s 127 - 139. doi:10.1037/spy0000028.
 • Nilsen, Torbjørn Skjelbred; Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2014). EXPLICIT PRIOR KNOWLEDGE OF SOCIAL LOAFING DOES NOT REDUCE SOCIAL LOAFING IN SUBSEQUENT TEAM CYCLE TRIAL PERFORMANCE. Kinesiologia Slovenica. ISSN: 1318-2269. 20 (2). s 17 - 26.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2014). Normative data of BMI and physical fitness in a Norwegian sample of early adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 42 (1). s 67 - 73. doi:10.1177/1403494813504502.
 • Säfvenbom, Reidar; Geldhof, G. John; Haugen, Tommy (2013). Sports clubs as accessible developmental assets for all? Adolescents’ assessment of egalitarianism vs. elitism in sport clubs vs. school. International Journal of Sport Policy and Politics. ISSN: 1940-6940. 6 (3). s 443 - 457. doi:10.1080/19406940.2013.815255.
 • Erdvik, Irina Burchard; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2014). Students’ self-determined motivation in physical education and intention to be physically active after graduation: The role of perceived competence and identity. Journal of Physical Education and Sport. ISSN: 2247-8051. 14 (2). s 232 - 241. doi:10.7752/jpes.2014.02035.
 • Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore; Ommundsen, Yngvar (2012). The role of gender in the relationship between physical activity, appearance evaluation and psychological distress. Child and Adolescent Mental Health. ISSN: 1475-357X. 19 (1). s 24 - 30. doi:10.1111/j.1475-3588.2012.00671.x.
 • Johansen, Bjørn Tore; Haugen, Tommy (2013). Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees. International Journal of Sport and Exercise Psychology. ISSN: 1612-197X. 11 (2). s 215 - 226.
 • Haugen, Tommy; Säfvenbom, Reidar; Ommundsen, Yngvar (2013). Sport Participation and Loneliness in Adolescents: The Mediating Role of Perceived Social Competence. Current psychology (New Brunswick, N.J.). ISSN: 1046-1310. 32 (2). s 203 - 216. doi:10.1007/s12144-013-9174-5.
 • Haugen, Tommy; Ommundsen, Yngvar; Seiler, Stephen (2013). The Relationship Between Physical Activity and Physical Self-Esteem in Adolescents: The Role of Physical Fitness Indices. Pediatric Exercise Science. ISSN: 0899-8493. 25 (1). s 138 - 153.
 • Haugen, Tommy; Säfvenbom, Reidar; Ommundsen, Yngvar (2011). Physical activity and global self-worth: The role of physical self-esteem indices and gender. Mental Health and Physical Activity. ISSN: 1755-2966. 4 (2). s 49 - 56. doi:10.1016/j.mhpa.2011.07.001.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. s 265.
 • Haugen, Tommy (2015). One size does not fit all. Physical activity and mental health in adolescents.. ISBN: 978-82-8314-031-6. Portal forlag. s 105.
 • Åvitsland, Andreas; Dyrstad, Sindre Mikal; Lerum, Øystein; Leibinger, Eva; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Haugen, Tommy (2019). Physical fitness and mental health in adolescents - What we know, and what we don't.

Sist endret: 30.04.2019 11:04