0
Hopp til hovedinnhold

Tom Flaten

Førstelektor

Fagkoordinator for norsk i lektorutdanninga

 
Kontor:
E2083A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Forskningsinteresser:

 • Norsk fagdidaktikk
 • Norskfaget i skolen
 • Lesing og skriving
 • Nyere språkhistorie
 • Språkpolitikk og språknormering
 • Stedsnavn

Undervisning

Fagkoordinator for norsk i lektorutdanninga

Undervisning hovedsaklig i lærerutdanningene, blant anna følgende:

 • Lektorutdanning, norsk fagdidaktikk
 • Praktisk-pedagogisk utdanning, norsk fagdidaktikk 
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10

Samarbeid med og opplegg for lærere i grunnskole og videregående skole knytta til "Ungdomstrinn i utvikling" og "Desentralisert kompetanseutvikling" (Dekomp)

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring:

 • Førstelektor på Universitetet i Agder 2021–
 • Universitetslektor på Universitetet i Agder 2011–2021 
 • Høgskolelektor på Høgskolen i Finnmark 2006–2011 
 • Gjestelærer på Göteborgs Universitet 2005

Verv ved UiA:

 • Medlem av Skikkethetsnemnda 2022–
 • Medlem av Styret for lærerutdanningene 2019–
 • Medlem av Instituttråd 2020–
 • Medlem av Studieråd for lektorutdanninga 2018– 
 • Medlem av Studieråd for praktisk-pedagogisk utdanning 2014–2016

Prosjekter

Prosjektdeltakelse:

 • Rekomp-Dekomp-forskning UiA 2021–
 • Lingvistiske landskap i nord 2021–
 • Kommunalt språkvalg 2019–2021
 • Evalueringstekst 2017–2018

Vitenskapelige publikasjoner

 • Flaten, Tom; Vollan, Magnhild (2021). Bokmål, nynorsk eller språklig nøytral? En studie av målvedtak og målformpraksis i kommunene. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 113 (2). s 75 - 113.
 • Flaten, Tom (2021). Skolebarninnsamlinga av stedsnavn på 1930-tallet – i Norge og på Agder. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 93 - 121.
 • Vollan, Magnhild; Flaten, Tom (2018). Ukeprøva - en sentral, men uutforska teksttype i skolen. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5968.
 • Flaten, Tom (2022). Samisk i norskfaget.
 • Flaten, Tom (2021). Det komparative perspektivet i norskfaget.
 • Flaten, Tom (2019). Hvorfor deltok ikke alle kommuner i skolebarninnsamlinga? Om en kommune på Agder som ikke bidro til stedsnavninnsamlinga på 1930-tallet.
 • Vollan, Magnhild; Flaten, Tom (2019). Kommunenes målform. Hvilken målform bruker kommunene på sine nettsider?.
 • Flaten, Tom (2019). Stedsnavn i Eidbo krets.
 • Flaten, Tom (2019). Ukeprøva - hva testes i norskfaglige oppgaver?.

Sist endret: 26.04.2022 12:04