Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tom Flaten

Førstelektor

Fagkoordinator for norsk i lektorutdanninga

 
Kontor:
E2083A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Forskningsinteresser:

 • Norsk fagdidaktikk
 • Lesing og skriving
 • Nyere språkhistorie
 • Samisk i norskfaget
 • Språkpolitikk og språknormering
 • Stedsnavn

Undervisning

Fagkoordinator for norsk i lektorutdanninga

Undervisning hovedsaklig i lærerutdanningene, blant anna følgende:

 • Lektorutdanning, norsk fagdidaktikk
 • Praktisk-pedagogisk utdanning, norsk fagdidaktikk 
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10

Samarbeid med og opplegg for lærere i grunnskole og videregående skole knytta til "Ungdomstrinn i utvikling" og "Desentralisert kompetanseutvikling" (Dekomp)

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring:

 • Førstelektor på Universitetet i Agder 2021–
 • Universitetslektor på Universitetet i Agder 2011–2021 
 • Høgskolelektor på Høgskolen i Finnmark 2006–2011 
 • Gjestelærer på Göteborgs Universitet 2005

Verv ved UiA:

 • Medlem av Skikkethetsnemnda 2022–
 • Medlem av Styret for lærerutdanningene 2019–
 • Medlem av Instituttråd 2020–
 • Medlem av Studieråd for lektorutdanninga 2018–2022
 • Medlem av Studieråd for praktisk-pedagogisk utdanning 2014–2016

Prosjekter

Prosjektdeltakelse:

 • Rekomp-Dekomp-forskning UiA 2021–
 • Lingvistiske landskap i nord 2021–
 • Kommunalt språkvalg 2019–2021
 • Evalueringstekst 2017–2018

Vitenskapelige publikasjoner

 • Flaten, Tom; Birkeland, Nils Rune; Sørhaug, Jon Olav (2023). Fra «dørgende kjedelig» til «det forlokkende land»: Seks læreres perspektiver på språket som system og mulighet i videregående opplæring. ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk. ISSN: 2704-0968. 1 (1). s 1 - 23. doi:10.58215/ella.3.
 • Birkeland, Nils Rune; Flaten, Tom; Sørhaug, Jon Olav (2022). Trøbbel med kjernen av norskfaget? En studie av norsklæreres møte med fagets kjerneelementer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3). s 56 - 69.
 • Flaten, Tom; Vollan, Magnhild (2021). Bokmål, nynorsk eller språklig nøytral? En studie av målvedtak og målformpraksis i kommunene. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 113 (2). s 75 - 113.
 • Flaten, Tom (2021). Skolebarninnsamlinga av stedsnavn på 1930-tallet – i Norge og på Agder. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 93 - 121.
 • Vollan, Magnhild; Flaten, Tom (2018). Ukeprøva - en sentral, men uutforska teksttype i skolen. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5968.
 • Flaten, Tom (2022). Lærerinna og Lyngør. Olaug Åmots liv og virke. ISBN: 9788293895268. Bokhuset Forlag. s 150.
 • Flaten, Tom (2023). Konflikten som stoppa skolebarninnsamlingas nasjonale ambisjoner. Om stedsnavninnsamlinga i Norge på 1930-tallet.
 • Flaten, Tom; Føreland, Line Reichelt (2023). Norsklærerstudenters møte med det samiske.
 • Flaten, Tom (2023). Dypvåg-skolene og lærerinnene 1869-1960.
 • Flaten, Tom (2023). Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport sin betydning for lærerutdanningene.
 • Flaten, Tom (2023). Olaug Åmot: Lærerinna som satte dype spor i Lyngør.
 • Flaten, Tom (2023). Det samiske og det kvenske – fra undertrykking til stolthet og revitalisering.
 • Rambø, Gro-Renée; Flaten, Tom; Gunleifsen, Elin (2022). Linguistic and Semiotic Landscapes in Finnmark, Norway: historical multilingualism, language ideology and policy.
 • Flaten, Tom (2022). Lærerinna fra Gausdal.

Sist endret: 8.09.2023 11:09