Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Trygve Johannes Lereim Sævareid

Førsteamanuensis

Sykepleier med mer enn ti års klinisk erfaring fra medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus. Arbeidet primært med hjerneslagpasienter og innen akuttgeriatri.

Videreutdanning i aldring- og eldreomsorg. Opptatt av medisinsk etiske problemstillinger, særlig mot livets avslutning.

Skrev PhD om forhåndssamtaler i sykehjem. I tillegg til å være førsteamanuensis ved UiA er jeg postdoktor i et prosjekt om forhåndssamtaler for hjemmeboende eldre ved Senter for medisinsk etikk, UiO.   

Forskning

Forhåndssamtaler

Etikk mot livets slutt

Klinisk etikk

Eldre

Funksjonshemming

Undervisning

Forhåndssamtaler

Arbeidserfaring

2004 - 2014 og en periode i 2019: Sykepleier på Diakonhjemmet sykehus

2014 - 2019 PhD ved Senter for medisinsk etikk, UiO

2019 - Forsker Senter for medisinsk etikk

2021 - Postdoktor Senter for medsisink etikk

2022 - Førsteamanuensis Universitetet i Agder

Faglige interesser

Forhåndssamtaler

Etikkrefleksjon

Etikk mot livets slutt

Geriatrisk sykepleie

Prosjekter

Avsluttede:

End-of-life Communication in Nursing Homes – Patient Preferences and Participation

Pågående:

Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre

Enhancing Ethics and Integrity Capacity in Medical Research and Clinical Practice (ETHIMED)

Etikkrefleksjonsgrupper i botilbud for personer med utviklingshemming

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Aasmul, Irene; Hjorth, Nina Elisabeth (2023). Implementation of Advance Care Planning in Norway. Zeitschrift fur Evidenz, Fortbildung und Qualitat im Gesundheitswesen. ISSN: 1865-9217. 180s 163 - 167. doi:10.1016/j.zefq.2023.05.017.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN: 0800-7489. 38 (1). s 32 - 36.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Magelssen, Morten (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06773-x.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar (2020). Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN: 0800-7489. 37 (2). s 5 - 9.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. 77 (2). s 879 - 888. doi:10.1111/jan.14661.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling. ISSN: 0738-3991. 102s 2183 - 2191. doi:10.1016/j.pec.2019.06.001.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging. ISSN: 1176-9092. 14s 997 - 1005. doi:10.2147/CIA.S203298.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics. ISSN: 1471-2318. 18 (1). doi:10.1186/s12877-018-0869-1.
 • Sævareid, Trygve Johannes; Balandin, Susan (2011). Nurses' perceptions of attempting cardiopulmonary resuscitation on oldest old patients. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. 67 (8). s 1739 - 1748. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05622.x.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2023). Forhåndssamtaler - hvordan forberede fremtidig helsehjelp sammen med pasient og pårørende.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2023). Hva er forhåndssamtaler og hvordan bør det brukes?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2023). Hva er forhåndssamtaler og hvordan bør det brukes?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2022). Forhåndssamtaler og etiske utfordringer i palliativ omsorg.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2022). Forhåndssamtaler – do we have a problem?.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler i sykehjem - et verktøy.

Ekspertområder

Sist endret: 4.01.2022 10:01