0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Tidlig moderne historie (1500-1800)

Emneansvarlig for HI-124: Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 (særemne på årsstudiet/bachelor 1. år)

 

Prosjekter

Publikasjoner og foredrag er registrert i Cristin

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sødal, Terje (2010). Trolldomsprosessene på Agder. Heimen. ISSN: 0017-9841. 47 (1). s 15 - 33.
 • Sødal, Terje (2008). Dødsstraffen og de ti bud. Henrettelser på Agder 1604-1663. Egdene og de ti bud. Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 1600-2000. ISBN: 978-82-92927-01-4. Forskernettverk Agder. Artikkel. s 24 - 43.
 • Sødal, Terje (2018). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 4. ISBN: 978-82-02-61025-8. Cappelen Damm Akademisk. s 528.
 • Sødal, Terje (2016). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 3. ISBN: 978-82-8314-090-3. Portal forlag. s 533.
 • Sødal, Terje (2014). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 2. ISBN: 978-82-8314-025-5. Portal forlag. s 485.
 • Sødal, Terje (2013). Høvåg gårds- og slektshistorie, bd. 1. ISBN: 9788292712962. Portal forlag. s 476.
 • Sødal, Terje (2008). Til Skræk og Exempel. Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. ISBN: 9788292712177. Portal forlag AS. s 197.
 • Sødal, Terje (2018). Trolldomsprosessene på Agder og i Høvåg.
 • Sødal, Terje Stylegar, Frans-Arne Hedlund (2018). Fyr og festninger. Guiding på ekskursjon.
 • Sødal, Terje (2018). Dødsstraff og henrettelser i Agder-fylkene på 1600-tallet. Foredrag, Holum historielag..
 • Sødal, Terje (2017). Oddernes kirkes historie. Guiding i kirka for studenter ved Ansgar Teologiske Høgskole.
 • Sødal, Terje (2017). Oddernes kirke og kulturlandskap. Omvisning for elevgruppe fra Tangen vgs..
 • Sødal, Terje (2017). Oddernes kirkested og kulturlandskap. 2500 års historie. Foredrag.
 • Sødal, Terje (2017). Til Skræk og Exempel. Om dødsstraff i Agder på 1600-tallet.
 • Sødal, Terje (2016). Radiointervju om Høvåg bygdebok, bd. 3.

Sist endret: 14.01.2019 12:01

Send studiet på mail