Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg underviser, veileder og forsker innen tidlig nytids historie (ca. 1500-1800) i Norge og Agder. Undervisningsemnet jeg har et særlig ansvar for er HI-124: Kriminalitet, kjønn og samfunn i Norge ca. 1500-1700, som er et særemne i førsteåret på bachelorstudiet i historie. I tillegg veileder jeg studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver. Min forskning og formidling har særlig vært innen kriminalitets- og rettshistorie, herunder trolldomsprosesser. Jeg er dessuten engasjert av Lillesand kommune som bygdebokforfatter.       

 

Prosjekter

Publikasjoner og foredrag er registrert i Cristin

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sødal, Terje (2010). Trolldomsprosessene på Agder. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 47 (1). s 15 - 33.
 • Sødal, Terje (2008). Dødsstraffen og de ti bud. Henrettelser på Agder 1604-1663. Egdene og de ti bud. Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 1600-2000. ISBN: 978-82-92927-01-4. Forskernettverk Agder. Artikkel. s 24 - 43.
 • Sødal, Terje (2023). Vestre Moland gårds- og slektshistorie, bind 2. ISBN: 978-82-02-77512-4. Cappelen Damm Akademisk. s 591.
 • Sødal, Terje (2021). Vestre Moland gårds- og slektshistorie, bind 1. ISBN: 978-82-02-72886-1. Cappelen Damm Akademisk. s 519.
 • Sødal, Terje (2018). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 4. ISBN: 978-82-02-61025-8. Cappelen Damm Akademisk. s 528.
 • Sødal, Terje (2016). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 3. ISBN: 978-82-8314-090-3. Portal forlag. s 533.
 • Sødal, Terje (2014). Høvåg gårds- og slektshistorie bd. 2. ISBN: 978-82-8314-025-5. Portal forlag. s 485.
 • Sødal, Terje (2013). Høvåg gårds- og slektshistorie, bd. 1. ISBN: 9788292712962. Portal forlag. s 476.
 • Sødal, Terje (2008). Til Skræk og Exempel. Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. ISBN: 9788292712177. Portal forlag AS. s 197.
 • Sødal, Terje; Heldal, Solveig (2023). Lansering av Vestre Moland gårds- og slektshistorie, bd. 2. Radiointervju.
 • Stenbakk, Damares; Sødal, Terje (2023). Slik jaktet nordmenn på hekser og trollmenn. Intervju.
 • Sødal, Terje (2023). Trolldomsprosessene på Agder. Lørdagsuniversitetet i Kristiansand.
 • Sødal, Terje (2023). Oddernes kirkes historie. Guiding i og ved kirka for historieklasse ved Vennesla vgs..
 • Sødal, Terje (2023). "Til Skræk og Exempel". Dødsstraff og henrettelser på Agder ca. 1600-1700. Foredrag på Næs jernverksmuseum..
 • Sødal, Terje (2023). Vabuas kulturhistorie, naturgeografi og artsmangfold. Guiding i kulturlandskap.
 • Sødal, Terje (2023). Oddernes kirkested og kulturlandskap gjennom 2500 år. Foredrag.
 • Sødal, Terje (2022). Trolldomsprosessene på Agder.

Sist endret: 15.11.2019 12:11