0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2031B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Cand Theol 1992, PhD i etikk (2009)

I en årrekke studieleder ved exphil/exfac ved UiA. Foreleser og veileder hovedsaklig på master- og PhD-programmet.

Ansatt i 50% som forsker/forskningsveileder ved Sørlandets sykehus ABUP. II-er stilling knyttet til Klinisk etikkomite SSHF.

 

Siste publikasjoner:

Bøker: 

Mesel, Terje. (2008). Profesjonelle i klemme : en studie av 21 sykehuslegers refleksjon over seg selv som profesjonsetiske subjekter. [Oslo] ,: Det medisinske fakultet Unipub.

Mesel, Terje. (2009). Legers profesjonsetikk : refleksjon og mestring i en sykehuskultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Mesel, Terje, & Leer-Salvesen, Paul (Red.). (2013).Makt og avmakt : etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag.

 Mesel, Terje. (2014) Når ting går galt ... . Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten.Cappelen Damm akademisk.

Mesel, Terje & Leer-Salvesen, Paul (Red.). (2016) Moralske borgere. Refleksjoner om etikk og samfunn: Portal forlag.

 Mesel, Terje. Vilje til frihet. En manns fortelling om barndom og overgrep. Portal forlag 2017 (ISBN 978-82-8314-111-5) 241 s. UIA SSHF 

Artikler:

1Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, TerjePasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss 2018 ;Volum 44.(2) s. 56-78SSHF UIA  

2Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, TerjeTherapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia.. Scandinavian Psychologist2015 ;Volum 2. s. -SSHF UIA  

3Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, TerjeUnpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research2017 ;Volum 27.(1) s. 114-129SSHF UIA  

4Fernee, Carina Ribe; Mesel, Terje; Andersen, Anders Johan W.; Gabrielsen, Leiv EinarTherapy the Natural Way: A Realist Exploration of the Wilderness Therapy Treatment Process in Adolescent Mental Health Care in Norway. Qualitative Health Research2018 s. -SSHF UIA  

5Freuchen, Anne; Mesel, Terje; Ulland, DagfinnSuicide notes written by child and adolescent suicide victims: A qualitative textual analysis. Scandinavian Psychologist2018 ;Volum 5. s. -SSHF UIA  

6Gabrielsen, Leiv Einar; Eskedal, Leif Torvald; Mesel, Terje; Aasen, Gunnar Oland; Fernee, Carina RibeThe effectiveness of wilderness therapy as mental health treatment for adolescents in Norway: a mixed methods evaluation. International Journal of Adolescence and Youth 2018 s. -SSHF UIA  

7Mesel, TerjeAdverse events as moral challenges in health care. I: Theoretical and applied ethics. Aalborg Universitetsforlag 2013 ISBN 978-87-7112-116-2. SSHF UIA  

8Mesel, TerjeBrede skuldre er ikke alltid nok. Tidsskrift for Den norske legeforening2016 ;Volum 18. s. -SSHF UIA  

9Mesel, TerjeFortroligheter i en badstu. Tidsskrift for Den norske legeforening2016 ;Volum 14. s. -SSHF UIA  

10Mesel, Terje"Han er ikke tung. Han er min bror" : om ansvar, anerkjennelse og sårbarhet. I: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-74-0. s. 30-50SSHF UIA  

11Mesel, TerjeLindrende sedering. Et alternativ til aktiv dødshjelp.. I: Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140705. s. 108-127SSHF UIA  

12Mesel, TerjeMellom bedehuset og mystikken. I: Bjorvand, Agnes Margrethe / Repstad, Pål (red.): "Bløde konsonanter -hard religion?". Askim: Kommunion forlag 2002 s. 50-63UIA  

13Mesel, TerjeMoralske avtrykk etter grove krenkelser :. Tidsskrift for sjelesorg 2014 ;Volum 34.(2) s. 115-127SSHF UIA  

14Mesel, TerjeThe necessary distinction between methodology and philosophical assumptions in healthcare research. Scandinavian Journal of Caring Sciences2013 ;Volum 27.(3) s. 750-756SSHF UIA  

15Mesel, TerjeÅ finne frem til den andre. I: Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. Portal forlag 2011 ISBN 978-82-92712-53-5. UIA  

16Mesel, Terje; Leer-Salvesen, PaulPsykisk helse angår alle. I: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-74-0. s. 12-14SSHF UIA  

17Rohde, Gudrun-Elin; Kersten, Christian; Vistad, Ingvild; Mesel, TerjeSpiritual well-being in patients with metastatic colorectal cancer receiving noncurative chemoterapy.. Cancer Nursing2016 ;Volum 00. s. -SSHF UIA

Prosjekter

Er i tillegg engasjert i en rekke pågående forskningsprosjekter innen somatisk og psykisk helse ved Sørlandets sykehus

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bahus, Marianne Friis, Pål Mesel, Terje (2018). Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 56 (2). s 56 - 78. doi:10.18261/ISSN.2387-4546-2018-02-02.
 • Freuchen, Anne Mesel, Terje Ulland, Dagfinn (2018). Suicide notes written by child and adolescent suicide victims: A qualitative textual analysis. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 5doi:10.15714/scandpsychol.5.e9.
 • Gabrielsen, Leiv Einar Eskedal, Leif Torvald Mesel, Terje Aasen, Gunnar Oland Hirte, Martin Kerlefsen, Reidun Palucha, Vibeke Fernee, Carina Ribe (2018). The effectiveness of wilderness therapy as mental health treatment for adolescents in Norway: a mixed methods evaluation. International Journal of Adolescence and Youth. ISSN: 0267-3843. s 1 - 16. doi:10.1080/02673843.2018.1528166.
 • Fernee, Carina Ribe Mesel, Terje Andersen, Anders Johan W. Gabrielsen, Leiv Einar (2018). Therapy the natural way: A realist exploration of the wilderness therapy treatment process in adolescent mental health care in Norway. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. doi:10.1177/1049732318816301.
 • Fernee, Carina Ribe Gabrielsen, Leiv Einar Andersen, Anders Johan W. Mesel, Terje (2016). Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. 27 (1). s 114 - 129. doi:10.1177/1049732316655776.
 • Mesel, Terje (2016). Lindrende sedering. Et alternativ til aktiv dødshjelp.. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. kapittel 6. s 108 - 127.
 • Rohde, Gudrun-Elin Kersten, Christian Vistad, Ingvild Mesel, Terje (2016). Spiritual well-being in patients with metastatic colorectal cancer receiving noncurative chemoterapy.. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. 00doi:10.1097/NCC.0000000000000385.
 • Fernee, Carina Ribe Gabrielsen, Leiv Einar Andersen, Anders Johan W. Mesel, Terje (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia.. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 2doi:10.15714/scandpsychol.2.e14.
 • Mesel, Terje (2014). Moralske avtrykk etter grove krenkelser :. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. 34 (2). s 115 - 127.
 • Mesel, Terje (2013). "Han er ikke tung. Han er min bror" : om ansvar, anerkjennelse og sårbarhet. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 30 - 50.
 • Mesel, Terje (2013). Adverse events as moral challenges in health care. Theoretical and applied ethics. ISBN: 978-87-7112-116-2. Aalborg Universitetsforlag. Vitenskapelig artikkel.
 • Mesel, Terje Leer-Salvesen, Paul (2013). Psykisk helse angår alle. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 12 - 14.
 • Mesel, Terje (2012). The necessary distinction between methodology and philosophical assumptions in healthcare research. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 27 (3). s 750 - 756. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01070.x.
 • Mesel, Terje (2011). Å finne frem til den andre. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. Artikkel.
 • Mesel, Terje (2002). Mellom bedehuset og mystikken. Bjorvand, Agnes Margrethe / Repstad, Pål (red.): "Bløde konsonanter -hard religion?". Kommunion forlag. s 50 - 63.
 • Mesel, Terje (2017). Vlje til frihet. En manns fortelling om barndom og overgrep. ISBN: 978-82-8314-111-5. Portal forlag. s 241.
 • Mesel, Terje Leer-Salvesen, Paul (2016). Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag.
 • Mesel, Terje (2014). Når noe går galt. Fortelinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten. ISBN: 978-82-02-44427-3. Cappelen Damm Akademisk. s 270.
 • Mesel, Terje Leer-Salvesen, Paul (2013). Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. s 298.
 • Mesel, Terje (2009). Legers profesjonsetikk - Refleksjon og mestring i en sykehuskultur. ISBN: 978-82-7634-823-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 308.
 • Mesel, Terje (2017). etiske perspektiver på psykisk helsearbeid.
 • Mesel, Terje (2017). Filosofiske perspektiv på selvmord.
 • Mesel, Terje (2017). Vilje til frihet.
 • Mesel, Terje (2017). Profesjonsetikk.
 • Mesel, Terje (2017). Feil og uheldige hendelser i psykiatri.
 • Mesel, Terje (2017). Will for freedom.

Sist endret: 19.12.2018 12:12

Send studiet på mail