Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Terje Heskestad

Dosent

Førsteamanuensis

 
Kontor:
9I168 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Terje Heskestad er Dosent Handelshøyskolen UiA. Han er utdannet siviløkonom og innehar høyere avdelingseksamen i bedriftsøkonomi samt doktorgrad i finansregnskap fra NHH.

Hans forskning er rettet mot finansregnskapets brukerrelevans og hvordan man kan gjøre finansiell rapportering mer relevant. 

Han har publisert en rekke artikler i Revisjon og regnskap, Beta og Praktisk økonomi og finans. Han har også gitt ut boken Kostnads- og inntektsanalyse. 

Heskestad har også bisstilling ved NHH og Deloitte. Han er også en mye bruk foreleser i norsk næringsliv. 

Heskestad foreleser hovedsakelig kurs på mastergradsnivå og veileder et stort antall mastergradsstudenter innenfor fagområdene finansregnskap og økonomistyring. 

 

Forskning

God regnskapsskikk, IFRS, regnskapsteori, "regnskapsmanipulering", kalkyler, KPI og beyond budgeting

Undervisning

God regnskapsskikk og internasjonal regnskapsrapportering

Økonomistyring

Arbeidserfaring

15 års erfaring fra Deloitte (deltid) som revisor og rådgiver innen god regnskapsskikk, IFRS og økonomistyring (cash mangement, kalkyler, prestasjonsmåling og beyond budgeting)

Faglige interesser

Finansregnskap (IFRS og GRS)

Økonomistyring

Strategisk økonomistyring

Foreleser hovedsakelig på mastergradsnivå

Prosjekter

INTERNATIONALIZATION OF FINANCIAL REPORTING AND AUDITING

Utvalgte publikasjoner

Heskestad, T.: Den finansielle rapporteringen må gjøres mer relevant – «Back to basic», Deloitte i Fokus, 2018.

Heskestad, T.: Finansiell rapportering i den digitale tidsalderen, Deloitte i Fokus, 2016

Heskestad, T.: Kritikk av tradisjonell budsjettering – hva er alternativet?, Regnskap og Økonomi, nr. 4, s. 36-37, 2017.   

Heskestad, T., Indrebø, A. og Skuland, R.: IAS 40 Investeringseiendom – økonomiske realiteter, Revisjon og Regnskap, s. 38-39, 2016.

Beisland, L. A. og Heskestad, T.: Regnskapsføring av goodwill: En sammenligning av GRS og IFRS, Praktisk Økonomi og Finans, s. 216-227, 2016.

Heskestad, T.: Manipulering av kostnader og røde flagg i regnskapet, Revisjon og Regnskap, 2016, nr. 4, s. 33-39.

Heskestad, T. og Tofteland, A.: Forslag til ny regnskapslov: Virkelig verdi av varige driftsmidler, Regnskap og Revisjon nr. 1, s. 32-34, 2016.

Heskestad, T.: Resultatkvalitetsanalyse, røde flagg og driftsinntekter, Revisjon og Regnskap, nr. 8, s. 33-40, 2015.

Heskestad, T. og Skuland, R.: Formuesskatten virker diskriminerende og veksthemmende i Norge, Revisjon og Regnskap, nr. 8. s. 46-47, 2015.

Heskestad, T.: Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell – utvidelser og kritikk, Beta nr. 1, s. 51-68, 2014.

Heskestad, T.: «Røde flagg» i regnskapet, Regnskap og Økonomi, nr. 3, s. 31-34, 2014.

Allmenn formidling

Heskestad, T.: Regnskap må fokusere på det som faktisk betyr noe, Agder næring, 2018 (https://issuu.com/gunnarskarpodde/docs/agdern_ring_03_2018_-_nett)

Heskestad, T.: Resultat eller balansefokus i regnskapsføringen, finago, 2018 (https://blog.finago.com/no/resultat-eller-balansefokus-i-regnskapsf%C3%B8ringen)

Heskestad, T.: Manipulering av regnskaper, finago, 2018 (https://finago.com/no/2018/06/19/nytt-i-bloggen-manipulering-av-regnskaper/)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Beisland, Leif Atle; Heskestad, Terje (2016). Regnskapsføring av goodwill : en sammenligning av GRS og IFRS. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 32 [i.e. 33] (2). s 216 - 227. doi:10.18261/issn.1504-2871-2016-02-10.
 • Heskestad, Terje (2014). Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell : utvidelser og kritikk. Beta. ISSN: 0801-3322. 28 (1). s 51 - 68.
 • Heskestad, Terje (2005). Lønnsomhetsmåling, avskrivninger og usikkerhet. Beta. ISSN: 0801-3322. (Vol. 19, nr 2). s 56 - 69.
 • Heskestad, Terje (2017). Kostnads- og inntektsanalyse, oppgavebok. ISBN: 978-82-15-02957-3. Universitetsforlaget. s 175.
 • Heskestad, Terje (2017). Kostnads- og inntektsanalyse. ISBN: 978-82-15-02526-1. Universitetsforlaget. s 350.
 • Heskestad, Terje; Haaland, Geir (2022). Forenklinger og endringer i årsoppgjørsreglene for små og øvrige selskap.
 • Heskestad, Terje (2019). Konsernregnskap - avansert.
 • Heskestad, Terje (2018). Oppkjøpsanalyse.
 • Heskestad, Terje (2018). NGAAP II - vidergående kurs.
 • Heskestad, Terje (2018). NGAAP I.
 • Heskestad, Terje (2018). Prosjektregnskap, Accountor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Gjeld, avsetninger og forpliktelser, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Varelager og styring av kapitalbinding, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Driftsmidler etter IFRS, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018..
 • Heskestad, Terje (2018). Transaksjoner med nærstående, Accountor – nettkur 2 timers, 2018..

Forskningsgrupper

I sosiale medier

Sist endret: 6.01.2023 16:01