0
Hopp til hovedinnhold

Terje Emil Fredwall

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4088 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Terje Emil Fredwall (f. 1973) er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, sør. Han er PhD fra Universitetet i Agder på avhandlingen «Murer og moral: Et bidrag til forståelsen av fengselsbetjenters profesjonsmoral», det første doktorarbeidet i Norge med fengselsbetjentrollen som hovedtema. Forskningsinteressene hans de siste årene har i særlig grad vært relatert til profesjonsetikk, kriminalomsorg og psykisk helsearbeid.

Han ble cand.philol. ved Det teologiske menighetsfakultet i 2002, har studert nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo og har en profesjonsutdanning fra Bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høyskolen i Oslo. Før han begynte ved Universitetet i Agder arbeidet han som rådgiver i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling og ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Under Forskningsdagene i 2015 ble det laget et to-minutters forskerportrett av ham. Portrettet ble kalt "Moral og verdier i fengselet" og kan ses ved å klikke her.

  Prosjekter

  Pågående forskningsprosjekter:

  Utvalgte publikasjoner

  Bøker:

  Fagfellevurderte bokkapitler og artikler i vitenskapelige tidsskrifter:

  PhD-avhandling:

  Forskningsrapporter:

  • Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2496777
  • Danielsen, K. K., Nilsen, E. R., & Fredwall, T. E. (2017). Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom: En oppsummering av kunnskap. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2444230 

  Lærebokkapitler:

  • Fredwall, T. E. (2006). Veien mellom etikk og moral. I E. Larsen (Red.), Fengslet som endringsarena: Bok for fengselsbetjenter (s. 81-89). Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Fredwall Terje Emil Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring (2018). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 4 (3), s 223 - 232 doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04
  • Fredwall Terje Emil, Larsen Inger Beate, Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects (2018). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733017753742
  • Fredwall Terje Emil Guarding, guiding, gate opening: Prison officer work in a Norwegian welfare context (2017).
  • Fredwall Terje Emil Straff som pine (2017). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift . ISSN 0105-1121. 40 (3-4), s 24 - 37
  • Andersen Anders Johan W., Fredwall Terje Emil, Larsen Inger Beate, Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri (2016). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 13 (1-2), s 45 - 56 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06
  • Fredwall Terje Emil Tro i lukkede rom: Åndelig omsorg i norske høysikkerhetsfengsler (2016).
  • Fredwall Terje Emil «Alle de som sitter her, har en ny mulighet»: Perspektiver på påvirkning og utvikling av fengslede i norske høysikkerhetsavdelinger (2015). Psyke & Logos . ISSN 0107-1211. 36 (1), s 28 - 49
  • Fredwall Terje Emil "Nå må dere forstå at den mannen trenger hjelp." : fengselsbetjenter, makteløshet og psykisk helse (2013).
  • Fredwall Terje Emil Med skjønnlitteraturen som samtalepartner: Refleksjoner med utgangspunkt i figuren Siss i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet (2004). Tidsskrift for sjelesorg . ISSN 0333-3388. (4), s 238 - 261
  • Fredwall Terje Emil Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas roman Is-slottet (2004). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (3), s 218 - 235
  • Fredwall, Terje Emil (2015). Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202415655. 466 s.
  • Helgesen, Janne Ekhaug, Ellen Fredwall, Terje Emil Heir, Ole Johan Pettersen, Svein Salvesen, Espen Råen, Tore (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. ISBN 82-91910-55-3. 181 s.
  • Fredwall Terje Emil, Larsen Inger Beate, Med psykose på pensum (2018).
  • Fredwall Terje Emil Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring (2018). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 4 (3), s 223 - 232 doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04
  • Fredwall Terje Emil Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap (2018).
  • Fredwall Terje Emil Murer og moral (2018).
  • Fredwall Terje Emil Murer og moral (2018).
  • Fredwall Terje Emil Fengselet som system (2018).
  • Fredwall Terje Emil, Larsen Inger Beate, Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects (2018). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733017753742
  • Fredwall Terje Emil "Vi kjenner dem, og de kjenner oss": Fengselsbetjenter i spennet mellom sikkerhet og omsorg (2017).
  • Fredwall Terje Emil Straff som pine (2017). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift . ISSN 0105-1121. 40 (3-4), s 24 - 37
  • Danielsen Kjersti Karoline, Nilsen Elin Rogn, Fredwall Terje Emil, Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom: En oppsummering av kunnskap (2017).

  Forskerportrett

  Forskningsgrupper

  Sist endret: 23.11.2018 17:11

  Send studiet på mail