0
Hopp til hovedinnhold

Tale Margrethe Guldal

Instituttleder

 
Kontor:
E1065 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Bakgrunn fra Institutt for lærerutdanning, NTNU

2015-d.d. - Styreleder ved Det norske studiesenteret i Storbritannia

2006-2009 - Leder for Nasjonalt fagråd for engelsk

2000-2003 - Prorektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag

Vitenskapelige publikasjoner

 • Raaen Guri Figenschou, Guldal Tale M., Basic skills : orthography and sentence complexity in written English from grades 7 to 10 (2012).
 • Raaen Guri Figenschou, Guldal Tale Margrethe, I can see a teacher dath rite on his computer : noen trekk ved norske 7.-klassingers skriftlige engelsk (2007).
 • Guldal Tale Margrethe Doll's house conversation (1998). ? . ISSN . 3 (no 1-2), s 29 - 33
 • Amdal, Arne Kristian Guldal, Tale Margrethe Fjørtoft, Henning (2015). Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0405-5. 168 s.
 • Otnes, Hildegunn Guldal, Tale M (2011). Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928212. 113 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (2011). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2730-7. 546 s.
 • Groven, Berit Guldal, Tale Margrethe Lillemyr, Ole Fredrik Naastad, Nils E. Rønning, Frode (2009). Fou i praksis 2008; Rapport fra konferanse om praksisrettet Fou i lærerutdanning, Trondheim, 17. og 18. april 2008. Tapir Akademisk Forlag. 344 s.
 • Guldal, Tale Margrethe Lillemyr, Ole Fredrik Løkken, Gunvor Naastad, Nils E. Rønning, Frode (2008). FoU i praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922951. 397 s.
 • Karlsen, Geir Guldal, Tale M. Rønning, Frode Løkken, Gunvor Steen-Olsen, Tove Herborg (2007). FoU i Praksis 2006. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82519-2229-6. 310 s.
 • Groven, Berit Guldal, Tale M. Lillemyr, Ole Fredrik Naastad, Nils Rønning, Frode (2009). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2417-7. 344 s.
 • Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Tromsdal, Roar (2010). FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2565-5. 336 s.
 • Bakken Anja Synnøve, Guldal Tale Margrethe, Lund Ragnhild Elisabeth, Choosing and using texts in English : a study of continuity and change in EFL teachers' reasoning about their text practices (2018).
 • Graedler Anne-Line, Dirdal Hildegunn, Guldal Tale Margrethe, Hasund Ingrid Kristine, Rørvik Sylvi, Nacey Susan Lee, Drange Eli-Marie D., Tracking Written Learner Language (TRAWL): A longitudinal corpus of Norwegian pupils' written texts in second/foreign languages (2017).
 • Hundal Anne Kathrine, Guldal Tale Margrethe, Evensen Lars Sigfred, Skriveutvikling på mellomtrinnet. En undersøkelse av sammenhengsmekanismer i elevtekster og hvilke didaktiske forhold som bidrar til utvikling av sammenheng i tekst (2017).
 • Guldal Tale Margrethe, Iversen Jonas, Equality of Opportunity in the EFL Classroom. Experiences of Minority Students (2016).
 • Røkenes Fredrik Mørk, Guldal Tale Margrethe, Krumsvik Rune Johan, Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program (2016).
 • Guldal Tale Margrethe Leder (2016). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 10 (1),
 • Guldal Tale Margrethe Profesjonsidentitet, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse (2015). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 9 (2), s 91 - 93
 • Eliassen Maren, Guldal Tale Margrethe, Bakken Anja Synnøve, Exploring Concepts in the English as a Second Language Classroom. Challenges and Potential Related to the Explorations of Concepts from an English as a Second Language Perspective (2015).
 • Amdal Arne Kristian, Fjørtoft Henning, Guldal Tale Margrethe, Innledning (2015).
 • Amdal Arne Kristian, Guldal Tale Margrethe, Fjørtoft Henning, Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken (2015).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail