Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
E2067 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Arbeidsområde

Hovudområde med omsyn til litteraturvitskapleg forsking er barne- og ungdomslitteratur. Eg arbeider elles med lærarutdanning og etter- og vidareutdanning for lærarar. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Slettan, Svein (2024). Ole Aleksander og byen. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 108 - 123.
 • Slettan, Svein (2022). Hjarteknusande lesing. Elevar vurderer litteratur. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. 3.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Slettan, Svein; Moseid, Elin Arnesen (2022). Litteraturen, læreplanen og undervisningen: Om estetisk lesing i skolen. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 13 - 30.
 • Slettan, Svein (2021). Elias Akselsen - tatersanger i skillingsvisetradisjonen. Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA. ISBN: 9788230402979. Scandinavian Academic Press. s 57 - 81.
 • Slettan, Svein (2021). Forankring og flyt. Stader og stadtilknyting i tre islandsromanar av Mette Karlsvik. A Lifetime Dedicated to Norwegian Language and Literature. ISBN: 978-606-37-1027-8. Presa Universitară Clujeană. 4. s 231 - 239.
 • Nes, Solbjørg Tormodsdotter; Slettan, Svein (2020). Den samtidsrealistiske ungdomsromanen. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 2. s 36 - 54.
 • Slettan, Svein (2020). Introduksjon. Om ungdomslitteratur. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 1. s 13 - 35.
 • Slettan, Svein (2020). Krim og spenning. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 4. s 72 - 85.
 • Slettan, Svein (2020). Lystig læring. Om humor og litterær danning i bøker for barn. Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken. ISBN: 9788215035116. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 57 - 76.
 • Slettan, Svein (2019). "På landeveiens grøftekant i sølevann til knes." Grenseområder i Alf Prøysens barneviser. Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-268-3. Oplandske Bokforlag. Artikkel. s 303 - 316.
 • Slettan, Svein (2019). Poesi pluss prosa. Noen sammenhenger mellom barneviser og barnefortellinger hos Vidar Sandbeck. Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap. ISBN: 978-82-7518-268-3. Oplandske Bokforlag. Artikkel. s 217 - 229.
 • Slettan, Svein (2018). Skrekk og livsforandring. Om Atle Hansens fantastiske forteljingar. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Det fantastiske i det realistiske. s 169 - 183.
 • Slettan, Svein (2018). Å utvide det moglege. Om fantastisk litteratur for barn og unge. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Introduksjon. s 9 - 22.
 • Slettan, Svein (2016). "På landeveiens grøftekant i sølevann til knes". Grenseområder i Alf Prøysens barneviser.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN: 1220-0484. 61 (3). s 163 - 175.
 • Slettan, Svein (2015). Naivisme og visekunst. Fenomenet Tønes. Lydspor : når musikk møter tekst og bilder. ISBN: 978-82-8314-032-3. Portal forlag. Artikkel. s 315 - 341.
 • Slettan, Svein (2014). Down to Earth. Nature in the Mrs Pepperpot Stories. Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited. ISBN: 978-1-4438-5699-7. Cambridge Scholars Publishing. Artikkel. s 47 - 58.
 • Slettan, Svein (2014). Introduksjon. Om ungdomslitteratur. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 9 - 27.
 • Slettan, Svein (2014). Krim og spenning. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 45 - 57.
 • Slettan, Svein (2013). Kasper scorer! Om ein serie fotballbøker med gutar i hovudrollene. Gutter og lesing. ISBN: 978-82-450-1432-7. Fagbokforlaget. Kapittel 6. s 111 - 131.
 • Slettan, Svein (2013). Kodak moment. Fototekstualitet i Johan Harstads Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?. Norsk Litterær Årbok. ISSN: 0078-1266. s 116 - 136.
 • Slettan, Svein (2013). Ski tracks in the wilderness : nature and nation in Norwegian young adult books from the 1930s. The nation in children's literature : nations of childhood. ISBN: 978-0-415-62479-4. Routledge. Artikkel. s 23 - 37.
 • Slettan, Svein (2012). Hjartet i jernet. Vitalistiske trekk i Gaute Heivolls Omars siste dager. Norsk Litterær Årbok. ISSN: 0078-1266. s 243 - 268.
 • Slettan, Svein (2011). Litteraturundervisning og drama - et praksisprosjekt. Fra teori til praksis og tilbake igjen Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen - PIL-forsøket ved Universitetet i Agder. ISBN: 978-82-7117-692-1. Skriftserien. Universitet i Agder. Kapittel 6. s 67 - 76.
 • Slettan, Svein (2011). Mekanisk og levande. Om humor i Bjørn Ingvaldsens seriebøker. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. Artikkel. s 46 - 58.
 • Slettan, Svein (2010). Italy in Norwegian Children's Literature. Terre scandinave in terre d'Asti. ISBN: 9788889022467. Scritturapura. faglig_bok_forlag. s 102 - 124.
 • Slettan, Svein (2008). Heltar under tvil. Om detektivar i kriminalromanar for ungdom. Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. s 28 - 44.
 • Slettan, Svein (2008). Mannen sett gjennom kvinnen. Om menn, maskulinitet og kvinneidentitet i Bente Clods "Englekraft"-trilogi (2000-2002). Nedslag i børnelitteraturforskningen. Roskilde Universitetsforlag. s 85 - 108.
 • Slettan, Svein (2007). Kjønn i bilete om Harald Rosenløw Eegs Filter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. 94 (3). s 268 - 280.
 • Slettan, Svein (2007). Lur trubadur. deLillos og det mannlege. Norsk Litterær Årbok 2007. Det Norske Samlaget. s 90 - 117.
 • Slettan, Svein (2007). Male in the Dark: The Gothic and Masculinity in Harald Rosenløw Eeg's 'Inside Out' and 'All the Doves'. Expectations and Experiences: Children, Childhood & Children's Literature. Pied Piper Publishing. s 223 - 234.
 • Slettan, Svein (2006). Maskulinitet på mørk bakgrunn. Om uhygge og mannsbilete i Harald Rosenløw Eegs "Vrengt" og "Alle duene". På terskelen. Artikler om nordisk barne- og ungdomslitteratur. Festskrift til Åsfrid Svensen. Redaktør Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. s 153 - 167.
 • Slettan, Svein; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Romøren, Rolf (2005). Kompetanseutvikling på skolebibliotekfeltet - fra KIS til Nettverk for kompetanseutvikling på skolebibliotek. Kilde til lyst og læring. Jubileumsskrift for skolebibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 51 - 61.
 • Slettan, Svein (2005). Kropp og maskulinitet i Rune Belsviks bøker om Arne Bu. Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 202 - 223.
 • Slettan, Svein; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Romøren, Rolf (2005). Lesingas magi. Om litteraturen og skolebibliotekaren. Kilde til lyst og læring. Jubileumsskrift for skolebibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 155 - 167.
 • Slettan, Svein (2005). Maskulinitet under press. Ei linje gjennom Arne Berggrens ungdomsbøker. Årboka Litteratur for barn og unge 2005. Det Norske Samlaget. s 78 - 93.
 • Slettan, Svein; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Romøren, Rolf (2005). Studier og skoleutvikling. Skolebibliotekkunnskap ved Høgskolen i Agder 1994-2005. Kilde til lyst og læring. Jubileumsskrift for skolebibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 43 - 49.
 • Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Barnelitteraturens dialoger. Tre perspektiver på norsk barnelitteratur. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 7 - 22.
 • Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Kjærligheten er vond - og deilig. Tormod Haugens bøker omGeorg og Gloria. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 74 - 86.
 • Slettan, Svein (2003). Etterord. De vergeløse. Et barns historie. Det norske språk- og litteraturselskap / Aschehoug. s 185 - 205.
 • Kristiansen, Aslaug; Slettan, Svein (2003). Noen perspektiver på IKT og samfunnets utfordringer til elevene. IKT som prosjekt i skolen / Frøydis N. Vik (red.). Fagbokforlaget. s 16 - 27.
 • Slettan, Svein (2003). Romantic Love in Norwegian Children's Literature: Tormod Haugen's The Georg and Gloria Trilogy. Papers: Explorations into Children's Literature. ISSN: 1034-9243. 13 (3). s 22 - 31.
 • Slettan, Svein (2002). "Hvor underlig rart det var at leve." Bilete av det religiøse i barnebøkene til Dikken Zwilgmeyer, Gabriel Scott og Einar Spang. Bløde konsonanter, hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet (Bjorvand og Repstad, red.). Kommunion. s 64 - 75.
 • Slettan, Svein (2002). Klassisk helt i moderne innpakning. Om Einar Spangs eksotiske reiseromanar. Norsk Litterær Årbok 2002. Det Norske Samlaget. s 91 - 111.
 • Slettan, Svein (2000). Smått og stort. Rune Belsviks bøker om Dustefjerten. Norsk Litterær Årbok. Array. s 175 - 194.
 • Fredwall, Ingeborg Eidsvåg; Arnesen Moseid, Elin; Slettan, Svein (2022). Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. s 262.
 • Slettan, Svein (2020). Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. s 308.
 • Slettan, Svein (2018). Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. s 262.
 • Slettan, Svein (2014). Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. s 256.
 • Markussen, Bjarne; Nilsen, Kaj Berseth; Slettan, Svein (2011). Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. s 324.
 • Slettan, Svein (2010). Inn i barnelitteraturen. Artiklar om bøker for barn og unge. ISBN: 978-82-7634-859-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 370.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Slettan, Svein (2004). Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. ISBN: 8245001139. Fagbokforlaget. s 237.
 • Slettan, Svein; Scott, Gabriel (2003). De vergeløse. Et barns historie. ISBN: 8203186580. Det norske språk- og litteraturselskap / Aschehoug. s 205.
 • Slettan, Svein (2023). Guttorm Spetlands forfattarskap.
 • Slettan, Svein (2023). Verdiar og litterær form i Veien til Agra og Den hvite bungalowen.
 • Slettan, Svein (2023). Om Gabriels Scotts Sølvfaks.

Sist endret: 11.02.2019 13:02