Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sunniva Whittaker

Rektor

Rektor

 
Kontor:
A6002 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Sunniva Whittaker har vært rektor for Universitetet i Agder siden 2019. Hun ble gjenvalgt for perioden 2023-2027.

Hun var styreleder for Universitets- og høyskolerådet i perioden 2021-2023, og er nå i gang med sin andre periode som varer frem til 2025.

Som rektor er hun leder for universitetsstyret. Hun representerer også universitetet overfor eksterne partnere i saker knyttet til UiA og høyere utdanning generelt. Videre rådspørres hun i en rekke sammenhenger, inkludert av næringsliv og offentlig forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sunniva har som mål å skape en læringskultur hvor studentene føler seg som partnere i et kunnskapsfellesskap. Hun er opptatt av et nært samarbeid med studentene både gjennom samarbeid med studentorganisasjonen, linjeforeningene og egne studentmentorer.

 Å sikre gode forskningsvilkår for både forskningsgrupper og enkeltforskere er også en høyt prioritert oppgave.

I tråd med UiAs visjon om samskaping av kunnskap legger hun vekt på å videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og offentlige institusjoner i landsdelen, ikke minst for å sikre at studentene får en relevant arbeidslivstilknytning i løpet av studiene.

Et ledd i dette samarbeidet er synliggjøring av kunnskapen som skapes med resten av samfunns- og næringslivet. Hun arbeider for å styrke kunnskapens posisjon i debatter, og på denne måten bidra til å forstå og løse samfunnsproblemer.

Sunniva har lenge vært opptatt av universitetets rolle i samfunnsdebatten. I 2018 arrangerte hun en konferanse der UiA-forskere og fagfolk fra inn- og utland diskuterte hva slags rolle forskere fra filosofi, litteratur, historie og andre humanistiske fag skal ha i det offentlige rom.

Hun er født i Trondheim og oppvokst i Canada. Norsk og engelsk er morsmålene hennes. Hun har bakgrunn som professor med doktorgrad i fransk lingvistikk fra UiB, og var tidligere dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Hun har vært både instituttleder og prorektor ved Norges Handelshøyskole.

Hun har fransk, litteraturvitenskap og russisk som fag, og er utdannet konferansetolk. Doktoravhandlingen hennes, som er skrevet på fransk, handler blant annet om hvordan argumentasjon er integrert i språklige strukturer.  

På Norges Handelshøyskole tok hun videreutdanningskurs i blant annet makroøkonomi, markedsføring, organisasjonspsykologi, ledelse og organisasjonsteori.  Hennes bakgrunn innen humaniora har gitt henne kulturkompetanse og menneskekunnskap. Sunniva har selv god nytte av tverrfagligheten både i ledelse og kunnskapsarbeid, og arbeider for å styrke det tverrfaglige samarbeidet på UiA.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva; Tomescu Baciu, Sanda (2023). Transnational identities in the European labour market: a multilingual perspective. European Journal of International Management. ISSN: 1751-6757. doi:DOI: 10.1504/EJIM.2022.10059206.
 • Bjørge, Anne Kari; Tomescu Baciu, Sanda; Whittaker, Sunniva (2020). Student perspectives on future careers: What is the role of languages? A Romanian case study.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN: 1220-0484. 65 (3). s 49 - 64. doi:10.24193/subbphilo.2020.3.04.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva (2018). Offshoring language-sensitive services: a case study. Corporate Communications. An International Journal. ISSN: 1356-3289. doi:10.1108/CCIJ-04-2018-0040.
 • Bjørge, Anne Kari; Sandvik, Alexander Madsen; Whittaker, Sunniva (2017). The recontextualisation of values in the multilingual workplace. Corporate Communications. An International Journal. ISSN: 1356-3289. 22 (3). s 401 - 416. doi:10.1108/CCIJ-09-2016-0062.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva (2015). Corporate values: A linguistic approach. International Journal of Cross Cultural Management. ISSN: 1470-5958. 15 (3). s 347 - 362. doi:10.1177/1470595815606742.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva (2015). Language management in a multinational workforce: The knowledge worker perspective.. HERMES - Journal of Language and Communication in Business. ISSN: 0904-1699. (54). s 137 - 160. doi:10.7146/hjlcb.v27i54.22952.
 • Whittaker, Sunniva (2014). Contrastive legal discourse research. Corpus design and application. Revue Française de Linguistique Appliquée. ISSN: 1386-1204. 19 (1). s 49 - 57. doi:10.3917/rfla.191.0049.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva (2014). Language management. Global leadership practices : a cross-cultural management perspective. ISBN: 978-1-137-35000-8. Palgrave Macmillan. Kapittel 2. s 51 - 66.
 • Whittaker, Sunniva (2014). The harmonization of legal cultures, concepts and terms: Depth of harmonization and research design. Dynamics and Terminology: An interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. ISBN: 9789027223401. John Benjamins Publishing Company. Kapittel 3. s 61 - 78.
 • Whittaker, Sunniva; Roald, Jan (2013). A la recherche de néologismes juridiques norvégiens et francais: discussion méthodologique. Arena Romanistica. ISSN: 1890-4580. 13s 296 - 311.
 • Whittaker, Sunniva (2013). L'intensification des noms de propriété. Langue française. ISSN: 0023-8368. 177 (1). s 127 - 140. doi:10.3917/lf.177.0127.
 • Whittaker, Sunniva; Roald, Jan (2013). Les normes discursives dans le langage juridique: défis terminologiques et traductologiques. La traduction juridique : points de vue didactiques et linguistiques. ISBN: 978-2-36442-028-1. Centre d'Etudes Linguistiques. 3. s 43 - 52.
 • Simonnæs, Ingrid; Whittaker, Sunniva (2013). The Bergen translation corpus TK-NHH – design and applications. The many facets of corpus linguistics in Bergen - in honour of Knut Hofland. ISBN: 978-82-998587-2-4. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 7. s 93 - 106.
 • Whittaker, Sunniva; Roald, Jan (2011). The formation of legal terms: a case study. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. ISSN: 1501-732X. 26s 90 - 93.
 • Whittaker, Sunniva (2010). Knowledge, Literature and Organization Management Science. Heroes and Anti-Heroes, European Literature and the Ethics of leadership. ISBN: 978-90-441-2650-1. Garant. 15. s 211 - 220.
 • Whittaker, Sunniva (2010). Knowledge, Literature and Organization Management Science. Heroes and Anti-Heroes, European Literature and the Ethics of leadership. ISBN: 978-90-441-2650-1. Garant. s 211 - 220.
 • Whittaker, Sunniva; Roald, Jan (2010). Verbalization in French and Norwegian Legislative Texts: a contrastive case study. Linguistic Insights: Studies in Language and Communication. ISSN: 1424-8689. 117s 95 - 109.
 • Whittaker, Sunniva; Roald, Jan (2010). Verbalization in French and Norwegian Legislative Texts: a contrastive case study. Legal discourse across languages and cultures. Peter Lang Publishing Group. s 95 - 109.
 • Whittaker, Sunniva (2007). Comparing Le N en question and the N in question. Comparing Anaphors, Between Sentences, Texts and Languages. Samfundslitteratur. s 196 - 206.
 • Whittaker, Sunniva (2007). Le comparatif nu d'adverbes en -ment. Travaux de Linguistique: Revue internationale de linguistique française. ISSN: 0082-6049. 54 (1). s 17 - 27.
 • Whittaker, Sunniva (2005). Description syntaxique et discursive des syntagmes nominaux de type N+dit complément adjectival, prépositionnel ou nominal. Journal of French Language Studies. ISSN: 0959-2695. 15 (1). s 83 - 96.
 • Whittaker, Sunniva (2004). Aspects syntaxiques, sémantiques et textuels du comparatif nu en tête de phrase. Romanische Forschungen. ISSN: 0035-8126. 116 (4). s 445 - 467.
 • Whittaker, Sunniva; Veland, Reidar (2004). Comme suivi d'un syntagme verbal à tête en -ant. Revue Romane. ISSN: 0035-3906. 39 (2). s 322 - 333.
 • Veland, Reidar; Whittaker, Sunniva (2004). Comme suivi d'un syntagme verbal à tête en -ant. Revue Romane. ISSN: 0035-3906. 39 (2). s 322 - 333.
 • Whittaker, Sunniva (2004). Etude contrastive des syntagmes nominaux démonstratifs dans des textes traduits du franais en norvégien et des textes sources norvégien: stratégie de traduction ou translationese?. FORUM: Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation. ISSN: 1598-7647. 2 (2). s 221 - 239.
 • Whittaker, Sunniva (2004). Pronoms et articles démonstratifs: traduction de la reprise anaphorique en norvégien. ?. (14). s 45 - 61.
 • Roald, Jan; Whittaker, Sunniva (2004). Utvikling av en modul i fransk juridisk språk. ?. (14). s 39 - 44.
 • Whittaker, Sunniva (2003). Essai de description de l'expression anaphorique Le N en question. Travaux de Linguistique: Revue internationale de linguistique française. ISSN: 0082-6049. 46s 27 - 48.
 • Whittaker, Sunniva (2003). Etude contrastive des expressions anaphoriques ledit N et Le N en question. Revue de Linguistique Romane. ISSN: 0035-1458. 67 (267-268). s 445 - 462.
 • Whittaker, Sunniva (2003). Pour une description textuelle et discursive de l'expression anaphorique ledit N. Journal of French Language Studies. ISSN: 0959-2695. 13 (2). s 159 - 176.
 • Veland, Reidar; Whittaker, Sunniva (2001). Caractérisants à complément causatif et restructurabilité : exceptionnel de beauté / d'une beauté exceptionnelle. Travaux de Linguistique: Revue internationale de linguistique française. ISSN: 0082-6049. 41 (2). s 35 - 58.
 • Veland, Reidar Magne; Whittaker, Sunniva (2001). Caractérisants à complément causatif et restructurabilité: exceptionnel de beauté/d'une beauté exceptionnelle. Travaux de Linguistique: Revue internationale de linguistique française. ISSN: 0082-6049. (42). s 35 - 58.
 • Whittaker, Sunniva (2001). Problèmes liés à l'acquisition d'une compétence communicative dans une langue étrangère : le cas de la correspondance commerciale. Revue Française de Linguistique Appliquée. ISSN: 1386-1204. 2
 • Whittaker, Sunniva (2000). Modulation et métaphores. ?. 9s 196 - 211.
 • Whittaker, Sunniva (1999). Ingen dåp uten fødsel -noen betraktninger omkring oversettelsen av kreative metaforer i politiske taler. ?. 5s 103 - 115.
 • Whittaker, Sunniva (1998). Aktivisering av studenter i undervisningen: Erfaringer med tenkeskriving og presentasjonsskriving i et kurs i fransk økonomisk geografi (How to enhance student participation). UPED-skrift. ISSN: 0805-2557. 20 (2).
 • Whittaker, Sunniva (1995). A la recherche de l'étalon : sur le comparatif tronqué. Faits de Langues. ISSN: 1244-5460. (5). s 165 - 174.
 • Whittaker, Sunniva (2002). La notion de gradation Applications aux adjectifs. ISBN: 3906768171. Peter Lang. s 226.
 • Whittaker, Sunniva; Vars, Laila Susanne; Hansen, Hanne Elenora Solheim; Aasen, Petter; Kristoffersen, Steinar; Larsen, Hege (2022). Sju skal på jakt etter ny rektor : rektorjobbene ved sju statlige universiteter og høgskoler kommer i spill neste år.
 • Mohn, Klaus; Whittaker, Sunniva; Rice, Curt; Krumsvik, Arne H.; Skagen, Else Berit; Thøgersen, Øystein; Hagen, Margareth; Baardsen, Sjur; Tornquist, Peter; Vars, Laila Susanne; Henjesand, Inge Jan; Kristoffersen, Steinar; Aasen, Petter; Mæland, Bård; Borg, Anne; Yttri, Gunnar; Sødal, Sigbjørn; Hystad, Joar (2021). 18 rektorer om hjemmekontor etter pandemien.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva; Tomescu Baciu, Sanda (2019). Outsourcing as a motivating factor in EU foreign language acquisition.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva; Tomescu Baciu, Sanda (2019). International posture and the motivation for learning minor languages in an EU context.
 • Bjørge, Anne Kari; Whittaker, Sunniva (2018). Language use and career pathing in offshore operations: a case study.

Ekspertområder

Sist endret: 23.10.2023 14:10