Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Steinar Egge

Amanuensis

Amanuensis

 
Kontor:
A157 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Steinar Egge er amanuensis ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Egge er Master of Science innen Petroleum Engineering fra West Virginia University (USA) og University of Texas (USA). Han har også en MBA med spesialisering i finans fra University of Cincinnati (USA), samt høyere avdelingsstudium i bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøyskole.

Egge har siden 1988 jobbet ved det som nå heter Universitetet i Agder og har gjennom årene undervist tusenvis av studenter i økonomifag. Han var sentral i oppbyggingen av masterstudiet i Industriell økonomi og har i en årrekke hatt hovedansvar for studiets økonomiske fag.

Egge er en mye brukt sensor ved andreuniversiteter og høyskoler, blant annet ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Høgskulen på Vestlandet og ved Handelshøyskolen BI. Han har også undervist kurs på Høgskolen i Sørøst-Norge og bidratt med innspill til diverse lærebøker innen bedriftsøkonomi

Egge underviser for tiden:

  • Økonomistyring (Kostnads- og inntektsanalyse)
  • Investering og finansiering
  • Bedriftsøkonomisk Analyse I
  • Finansregnskap

Faglige interesser

BE110 - Økonomisk Styring (Kosnads- og inntektsanalyse)

BE210 - Investering og Finansiering

IND417 - Bedriftsøkonomisk Analyse I

Prosjekter

UiA - Research Group Accounting and Finance

Vitenskapelige publikasjoner

  • Egge, Steinar (2000). Inv. & Fin. - Forelesningsnotater.

Ekspertområder

Sist endret: 1.04.2019 19:04