0
Hopp til hovedinnhold

Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem

Førstebibliotekar

Fagansvarlig for religion, filosofi og historie

 
Kontor:
D2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er historiker (PhD) med engelske studier og journalistikk i fagkretsen. Fagbibliotekar for religion, filosofi og historie. 

Undervisning

Jeg underviser i litteratursøk og studieteknikk. Av og til underviser jeg også fag på enkelte studieemner ved Institutt for religion, filosofi og historie. 

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom moderne sosial- og teknologihistorie, historiografi og historieteori, og sekularitetsstudier og politisk teologi. Som moderne historiker er jeg interessert i den materielle og teknologiske medieringen av ”moderne” tidsbegreper, autonomi, og immanens.

Min doktoravhandling søkte å revitalisere spørsmålet om viktoriansk sekularisering ved å kombinere teoriene til Charles Taylor og Bruno Latour, og definere ”sekularitet” som en bestemt type tid som medieres gjennom teknologiske nettverk og kollektive praksiser: jernbane og transport, nyhetsaviser og offentlighet, og papirpenger og en integrert økonomisk sfære.

Jeg har undervist i britisk 1800-tallshistorie, historieteori, livssyns- og religionsstudier, kultur og kommunikasjon, retorikk, sekulariseringsteorier og vitenskapsfilosofi.

Utvalgte publikasjoner

Fagfellevurderte artikler/kapitler

 • Fisher-Høyrem, S.; Herbert, D.'Clusters of Prestige: Social Order and Social Media in the Norwegian Bible Belt'. in Social Order and Social Media, Fisher-Høyrem, S.; Herbert, D. (eds) (Forthcoming)  
 • Fisher-Høyrem, S.; Herbert, D. '“When You Live Here, That’s What You Get”: Other-, Ex-, and Non-Religious Outsiders in the Norwegian Bible Belt'. Religions 2019, 10, 611.
 • Fisher-Høyrem, S. (2017) ‘”If It Teaches, It Teaches Imperceptibly”: Recasting the Secularity of the Victorian Public Sphere’, Journal of Religious History, 41 (4), s 457 - 475
 • Fisher-Høyrem, S. (2017) ‘“Alle har et livssyn”: Et kritisk blikk på livssynsbegrepets historie og anvendelse’, in Hva er nå et menneske?, Balsnes, A. et al (red.). s 229-255.
 • Fisher-Høyrem, S.  (2016) ‘Sekulariteter og postsekulariteter: Notater til en femdelt typologi’, DIN – tidsskrift for religion og kultur  (2), s 48-78.
 • Fisher-Høyrem, S. (2013), ‘Charles Taylor and Political Religion: Overlapping Concerns and Points of Tension’. Religion Compass, 7: 326–337.

Rapporter:

 • Fisher-Høyrem, S. (2014) ‘Hvorfor akkurat Jesus? En rapport fra et trosopplæringsprosjekt’, Theophilos, vol. 6, nr. 3.

Bokmeldinger:

 • Fisher-Høyrem, S. (2018) Timothy J. LeCain, ‘The Matter of History: How Things Create the Past’ Cambridge University Press, 2017, in Historisk tidsskrift, 1/2018.
 • Fisher-Høyrem, S. (2018) Michael Rectenwald, ‘Nineteenth-Century British Secularism’, Palgrave MacMillan, 2016, in Alternative Spirituality and Religion 10:1, pp. 130-131

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fisher-Høyrem, Stefan; Herbert, David Eric John (2019). “When You Live Here, That’s What You Get”: Other-, Ex-, and Non-Religious Outsiders in the Norwegian Bible Belt. Religions. ISSN: 2077-1444. 10 (11). s 1 - 16. doi:10.3390/rel10110611.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2017). "Alle har et livssyn": Et kritisk blikk på livssynsbegrepets historie og anvendelse. Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 229 - 253.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2017). "If it teaches, it teaches imperceptibly:" Recasting the secularity of the Victorian public sphere. Journal of Religious History. ISSN: 0022-4227. 41 (4). s 457 - 475. doi:10.1111/1467-9809.12452.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2016). Sekulariteter og postsekulariteter: Notater til en femdelt typologi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 48 - 78.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2013). Charles Taylor and Political Religion: Overlapping Concerns and Points of Tension. Religion Compass. ISSN: 1749-8171. 7 (8). s 326 - 337. doi:10.1111/rec3.12055.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2018). "Sosiale medier: Hierarkier, prestisje, konformitet".
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2018). "Du er til salgs: hvorfor sosiale medier fungerer som de gjør".

Sist endret: 4.11.2019 15:11