0
Hopp til hovedinnhold

Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem

Universitetsbibliotekar

Fagansvarlig for historie, filosofi og religion

 
Kontor:
D2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er historiker (PhD) med engelske studier og journalistikk i fagkretsen. Fagbibliotekar for religion, filosofi og historie. 

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom moderne sosial- og teknologihistorie, historiografi og historieteori, og sekularitetsstudier og politisk teologi. Som moderne historiker er jeg interessert i den materielle og teknologiske medieringen av ”moderne” tidsbegreper, autonomi, og immanens.

Min doktoravhandling søkte å revitalisere spørsmålet om viktoriansk sekularisering ved å kombinere teoriene til Charles Taylor og Bruno Latour, og definere ”sekularitet” som en bestemt type tid som medieres gjennom teknologiske nettverk og kollektive praksiser: jernbane og transport, nyhetsaviser og offentlighet, og papirpenger og en integrert økonomisk sfære.

Jeg har undervist i britisk 1800-tallshistorie, historieteori, livssyns- og religionsstudier, kultur og kommunikasjon, retorikk, sekulariseringsteorier og vitenskapsfilosofi.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Fisher-Høyrem, Stefan (2017). "Alle har et livssyn": Et kritisk blikk på livssynsbegrepets historie og anvendelse. Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 229 - 253.
  • Fisher-Høyrem, Stefan (2017). "If it teaches, it teaches imperceptibly:" Recasting the secularity of the Victorian public sphere. Journal of Religious History. ISSN: 0022-4227. 41 (4). s 457 - 475. doi:10.1111/1467-9809.12452.
  • Fisher-Høyrem, Stefan (2016). Sekulariteter og postsekulariteter: Notater til en femdelt typologi. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. ISSN: 1501-9934. (2). s 48 - 78.
  • Fisher-Høyrem, Stefan (2013). Charles Taylor and Political Religion: Overlapping Concerns and Points of Tension. Religion Compass. ISSN: 1749-8171. 7 (8). s 326 - 337.
  • Fisher-Høyrem, Stefan (2018). "Sosiale medier: Hierarkier, prestisje, konformitet".
  • Fisher-Høyrem, Stefan (2018). "Du er til salgs: hvorfor sosiale medier fungerer som de gjør".
  • Fisher-Høyrem, Stefan (2016). Secularities and Postsecularities: Notes Towards a New Typology.

Sist endret: 3.05.2019 12:05

Send studiet på mail