Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem

Førstebibliotekar

Førstebibliotekar; Fagansvarlig for religion, filosofi og historie / visuelle og sceniske fag

 
Kontor:
D2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er historiker (MA, PhD) med engelske studier, journalistikk og universitetspedagogikk i fagkretsen. Fagbibliotekar for religion, filosofi og historie. Også fagansvarlig bibliotekar for visuelle og sceniske fag. 

Undervisning

Jeg underviser i litteratursøk, kildebruk, akademisk skriving og studieteknikk.

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom moderne sosial- og teknologihistorie, historiografi og historieteori, og sekularitetsstudier og politisk teologi. Jeg har arbeidet mye med hvordan store teknologiske systemer utvikler seg fra ingenting til å gjennomsyre hele samfunn, og hvordan dette sakte men sikkert endrer verdensbildet til de som bruker og deltar i dem. 


Jeg har undervist i britisk 1800-tallshistorie, historieteori, livssyns- og religionsstudier, kultur og kommunikasjon, retorikk, sekulariseringsteorier og vitenskapsfilosofi.

Utvalgte publikasjoner

Monografier

 • Fisher-Høyrem, Stefan. Rethinking Secularity in Victorian England, London: Palgrave MacMillan, 2022

Antologier

Fagfellevurderte artikler/kapitler

 • Herbert, David and Fisher-Høyrem, Stefan. "1 Introduction: How Do Social Media Change Social Order? The Deep Datafication of Society from Global to Local Scales (and Back Again)" In Social Media and Social Order edited by David Herbert and Stefan Fisher-Høyrem, 1-9. Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland, 2022. https://doi.org/10.2478/9788366675612-002
 • Fisher-Høyrem, Stefan and Herbert, David. "4 Clusters of Prestige: Social Media and Social Order in the Norwegian Bible Belt" In Social Media and Social Order edited by David Herbert and Stefan Fisher-Høyrem, 33-51. Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland, 2022. https://doi.org/10.2478/9788366675612-005
 • Fisher-Høyrem, S.; Herbert, D. '“When You Live Here, That’s What You Get”: Other-, Ex-, and Non-Religious Outsiders in the Norwegian Bible Belt'. Religions 2019, 10, 611.
 • Fisher-Høyrem, S. (2017) ‘”If It Teaches, It Teaches Imperceptibly”: Recasting the Secularity of the Victorian Public Sphere’, Journal of Religious History, 41 (4), s 457 - 475
 • Fisher-Høyrem, S. (2017) ‘“Alle har et livssyn”: Et kritisk blikk på livssynsbegrepets historie og anvendelse’, in Hva er nå et menneske?, Balsnes, A. et al (red.). s 229-255.
 • Fisher-Høyrem, S.  (2016) ‘Sekulariteter og postsekulariteter: Notater til en femdelt typologi’, DIN – tidsskrift for religion og kultur  (2), s 48-78.
 • Fisher-Høyrem, S. (2013), ‘Charles Taylor and Political Religion: Overlapping Concerns and Points of Tension’. Religion Compass, 7: 326–337.

Rapporter:

 • Fisher-Høyrem, S. (2014) ‘Hvorfor akkurat Jesus? En rapport fra et trosopplæringsprosjekt’, Theophilos, vol. 6, nr. 3.

Bokmeldinger:

 • Fisher-Høyrem, S. (2018) Timothy J. LeCain, ‘The Matter of History: How Things Create the Past’ Cambridge University Press, 2017, in Historisk tidsskrift, 1/2018.
 • Fisher-Høyrem, S. (2018) Michael Rectenwald, ‘Nineteenth-Century British Secularism’, Palgrave MacMillan, 2016, in Alternative Spirituality and Religion 10:1, pp. 130-131

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fisher-Høyrem, Stefan; Herbert, David Eric John (2019). “When You Live Here, That’s What You Get”: Other-, Ex-, and Non-Religious Outsiders in the Norwegian Bible Belt. Religions. ISSN: 2077-1444. 10 (11). s 1 - 16. doi:10.3390/rel10110611.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2017). "Alle har et livssyn": Et kritisk blikk på livssynsbegrepets historie og anvendelse. Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 229 - 253.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2017). "If it teaches, it teaches imperceptibly:" Recasting the secularity of the Victorian public sphere. Journal of Religious History. ISSN: 0022-4227. 41 (4). s 457 - 475. doi:10.1111/1467-9809.12452.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2016). Sekulariteter og postsekulariteter: Notater til en femdelt typologi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 48 - 78.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2013). Charles Taylor and Political Religion: Overlapping Concerns and Points of Tension. Religion Compass. ISSN: 1749-8171. 7 (8). s 326 - 337. doi:10.1111/rec3.12055.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2022). Rethinking Secular Time in Victorian England. ISBN: 9783031092879. Palgrave Macmillan. s 232.
 • Fisher-Høyrem, Stefan; Herbert, David Eric John (2022). Social Media and Social Order. ISBN: 9788366675605. De Gruyter Open.
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2018). "Sosiale medier: Hierarkier, prestisje, konformitet".
 • Fisher-Høyrem, Stefan (2018). "Du er til salgs: hvorfor sosiale medier fungerer som de gjør".

Sist endret: 17.03.2023 14:03