0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
53B202 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Ask Torunn Alise, Eide Solveig Botnen, Innledning (2018).
 • Eide Solveig Botnen Barnevernets biologiske prinsipp (2016).
 • Eide Solveig Botnen Brukermedvirkning? (2016).
 • Eide Solveig Botnen Etikk i sosialt arbeid. Etikk - en del av det sosiale arbeidets faglige fundament. (2016).
 • Eide Solveig Botnen Sosialt arbeid - et normativt fag (2016).
 • Eide Solveig Botnen Equal Collaboration in HUSK (2015). Journal of Evidence-Informed Social Work . ISSN 2376-1407. 12(1) s 92 - 101 doi: 10.1080/15433714.2014.960216
 • Johannessen Asbjørn, Eide Solveig Botnen, Evidence from Social Service Enhancement Projects: Selected Cases from Norway's HUSK Project (2015). Journal of Evidence-Informed Social Work . ISSN 2376-1407. 12 (1), s 7 - 31 doi: 10.1080/15433714.2014.954939
 • Eide Solveig Botnen Likeverdig samarbeid: lettere sagt enn gjort? (2014).
 • Eide Solveig Botnen Om å samarbeide - også med seg selv (2014).
 • Eide Solveig Botnen Ulikhet og likeverd (2014).
 • Eide Solveig Botnen Samtalen som arena for brukerens makt og innflytelse (2013).
 • Eide Solveig Botnen Fra brukermedvirkning til sosialarbeidermedvirkning? (2012).
 • Eide Solveig Botnen Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse (2012). Etikk i praksis . ISSN 1890-3991. 6 (2), s 64 - 79
 • Eide Solveig Botnen Unge aktører i samtaler med sosialarbeidere om forholdet til mor (2012). Barn . ISSN 0800-1669. 30 (2), s 75 - 89
 • Eide Solveig Botnen Kjennetegn ved en fenomenologisk orientering (2011).
 • Eide Solveig Botnen Metode for kunnskaps-og tjenesteutvikling ved samrefleksjon (2011).
 • Eide Solveig Botnen Profesjonsutøvelse og kvalitet (2011).
 • Aasland Dag Gjerløw, Eide Solveig Botnen, Samarbeidets etikk: Jeg, vi og den andre (2011).
 • Eide Solveig Botnen, Abusland Terje, Uklart felt - uklare roller (2011).
 • Eide Solveig Botnen Åpenhet og samarbeid (2011).
 • Eide Solveig Botnen Profesjonsetikkens basis (2010).
 • Eide Solveig Botnen Professionelle Konversation und verbale Vereinnahmung (2010).
 • Eide Solveig Botnen The Professional Conversation and Verbal Annexing (2010).
 • Eide Solveig Botnen Mellom engasjement og varsomhed Om vejledningens etik (oversatt fra norks utgave) (2009).
 • Eide Solveig Botnen Mellom engasjement og varsomhet. Om veiledningens grenseproblematikk (2008).
 • Eide Solveig Botnen Profesjonsetikkens basis. En drøfting med utgangspunkt i endringer av norske sosionomers profesjonsetiske kodekser (2008). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. 1 s 38 - 48
 • Eide Solveig Botnen Den offentlige tjenesteyter som portvokter i forskninsprosessen (2003). Tidsskrift for velferdsforskning . ISSN 0809-2052. 6 (3),
 • Eide Solveig Botnen Synet på barnet i en autonomibasert profesjonsetikk (2001). Nordisk sosialt arbeid . ISSN 0333-1342. 2 s 94 - 100
 • Sagatun Solveig, Eide Solveig Botnen, Repstad Pål, Bred retorikk og smale spor (1998).
 • Sagatun Solveig, Eide Solveig Botnen, Repstad Pal, Er Den norske kirkes diakoni frivillig? (1998).
 • Sagatun Solveig, Amundsen Ivar, Eide Solveig Botnen, Svendal Atle, Repstad Pål, Lokale integrasjonstiltak- standardisering eller skreddersøm? (1998).
 • Ask, Torunn Alise Eide, Solveig Botnen (2018). Barnevernets begreper - i bevegelse. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205503915. 255 s.
 • Trysnes, Irene Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet. Portal forlag. ISBN 9788283141030. 208 s.
 • Trysnes, Irene Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. Portal forlag. ISBN 9788283141030. 207 s.
 • Aasland, Dag Gjerløw Grelland, Hans Eide, Solveig Botnen Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205461215. 210 s.
 • Skorstad, Berit Eide, Solveig Botnen (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205447165. 260 s.
 • Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget. ISBN 9788245010039. 166 s.
 • Aasland, Dag Gjerløw Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget. ISBN 9788245010916. 116 s.
 • Aasland, Dag G. Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans Herlof Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. 166 s.
 • Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans H Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget. ISBN 8276749046. 147 s.
 • Skorstad, Berit Skorstad, Berit Eide, Solveig Botnen (2008). Etikk : til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205385917. 256 s.
 • Eide, Solveig Botnen Skorstad, Berit Skorstad, Berit (2005). Etikk . Utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205342342. 250 s.
 • Ask Torunn Alise, Eide Solveig Botnen, Innledning (2018).
 • Ask Torunn Alise, Eide Solveig Botnen, Barnevernets begreper - i bevegelse (2018).
 • Eide Solveig Botnen Etikk i sosialt arbeid (2016).
 • Eide Solveig Botnen Normative Dimensions of Social Work (2016).
 • Eide Solveig Botnen Likeverdig samarbeid - lettere sagt enn gjort? (2016).
 • Eide Solveig Botnen Sosialt arbeid - et normativt fag (2016).
 • Eide Solveig Botnen Brukermedvirkning? (2016).
 • Eide Solveig Botnen Barnevernets biologiske prinsipp (2016).
 • Eide Solveig Botnen Etikk i sosialt arbeid. Etikk - en del av det sosiale arbeidets faglige fundament. (2016).
 • Trysnes Irene, Eide Solveig Botnen, Forord. Sosionomutdanning på Sørlandet (2016).

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail