Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sivert Skålvoll Urstad

Førsteamanuensis

 
Kontortid:
Fredag Kl. 9 - 11 / etter avtale

Faglige interesser

Sosiologi, sosiologisk teori, religionssosiologi, sekularisering, kvantitative metoder

 

Prosjekter

- The Nonreligion in a Complex Future (NCF) project is an international, comparative, interdisciplinary research project which identifies the social impact of the rapid and dramatic increase of nonreligion in Canada, Australia, the Nordic countries (Sweden, Norway, Denmark, Finland), the United States, the United Kingdom, and Latin America (Brazil and Argentina).

https://nonreligionproject.ca/

 

 

- Ikke-religiøse i Norge. Sosiologiske analyser av individer uten religion. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Urstad, Sivert Skålvoll (2023). Hvordan kan spørreundersøkelser gi svar på hvorfor kvinner er mer religiøse enn menn?. Sosiologisk analyse. ISBN: 9788245045932. Fagbokforlaget. 14. s 235 - 250.
  • Dahle, Dag Yngve; Urstad, Sivert Skålvoll (2023). Judge and fury: instrumentality, feedback formats and turnover intention in schools. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship. ISSN: 2049-3983. doi:10.1108/EBHRM-01-2022-0026.
  • Rapisarda, Daniela Lucia; Steen-Johnsen, Tale; Urstad, Sivert Skålvoll (2021). Lived religion and nonreligion among humanitarians in South Sudan. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 34 (1). s 17 - 28. doi:10.18261/ISSN.1890-7008-2021-01-02.
  • Dahle, Dag Yngve; Urstad, Sivert Skålvoll (2021). Mind anchors and heart grips: the role of HRM and LMX in internal branding. International Journal of Human Resource Management. ISSN: 0958-5192. doi:10.1080/09585192.2021.1931407.
  • Furseth, Inger; Ahlin, Lars; Ketola, Kimmo; Leis-Peters, Annette Rose; Repstad, Pål Steinar; Sigurvinsson, Bjarni Randver; Urstad, Sivert Skålvoll (2018). Faith and Worldview Communities and Their Leaders - Inward or Outward Looking?. Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. ISBN: 9783319556772. Palgrave Macmillan. Chapter 6. s 251 - 289.
  • Urstad, Sivert Skålvoll (2017). The Religiously Unaffiliated in Norway. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 30 (1-2017). s 61 - 81. doi:10.18261/issn.1890-7008-2017-01-04.
  • Urstad, Sivert Skålvoll (2017). Tro og tilhørighet - Tilnærminger til religion blant sekulære unge voksne. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 179 - 198.
  • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll; Utaker, Ole Edvin (2015). Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere - innadvendte eller utadvendte?. Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. ISBN: 9788215024431. Universitetsforlaget. 5. s 139 - 168.
  • Furseth, Inger; Urstad, Sivert Skålvoll (2013). Stedets symbolske betydning. Religiøse minoriteters minnemarkeringer. Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. ISBN: 978-82-15-02081-5. Universitetsforlaget. Kapittel. s 112 - 135.
  • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll (2012). Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 34 (3/4). s 204 - 222.

Sist endret: 19.09.2023 07:09