Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Seunn Smith-Tønnessen

Universitetsdirektør

Universitetsdirektør

 
Kontor:
A6001 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen er universitetets øverste administrative leder, og er tilsatt av universitetsstyret. I samråd med rektor fremmer universitetsdirektøren saker til styret, gir styret råd og er også ansvarlig for å gjennomføre styrets vedtak.

Universitetsdirektøren er også ansvarlig for å koordinere universitetets administrasjon og støttefunksjoner. Gjennom dette arbeider hun tett sammen med fakultetsdirektørene, dekanene og den øvrige ledelsen, samt universitetet øvrige ansatte.

I løpet av sitt yrkesliv har hun hatt en rekke viktige nasjonale verv på vegne av Universitetet i Agder. Hun er for tiden leder av  administrasjonsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR Administrasjon) og medlem i Units digitaliseringsstyre. Hun er også styreleder for Lånekassen  og styremedlem i UNINETT. 

Universitetsdirektøren er også oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i en arbeidsgruppe som skal gjenomgå systemet for forvaltning av tilskudd til studentboligbygging.

Arbeidserfaring

Av utdannelse har Smith-Tønnessen en MBA med spesialisering i prosjektledelse fra det som i dag er Handelshøyskolen ved UiA.

Hun startet sin yrkeskarriere som økonomikonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen Hun har arbeidet ved Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder) siden 1995 – først som fakultetsdirektør og  økonomidirektør og deretter som assisterende universitetsdirektør før hun i 2015 tiltrådte som universitetsdirektør.

I 2003 ble hun direktør for Agderforskning i ca. seks måneder, der en av hovedoppgavene var å strukturere økonomien ved forskningsinstituttet. De siste årene har hun vært styremedlem i flere forskningsinstitusjoner.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Fossland, Jørgen; Roppen, Johann; Førde, Andreas; Ringdal, Ole; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti; Munkeby, Ida; Gundersen, Olaf Erlend; Olsen, Dag Rune; Torgersen, Marit; Mangrud, Reidun; Mongstad-Kvammen, Ingeborg Annette Kristine; Ebbesen, Solfrid Ø.; Engen, Tore Petter; Smith-Tønnessen, Seunn; Langøy, Gerd Marit; Eikenes, Svein Ove; Moen, Jøran Idar; Stølen, Henrik; Risbråthe, Mette; Hystad, Joar (2020). Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder.

Sist endret: 2.01.2019 11:01