Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rune Kristen Stangeland

Universitetslektor

Rune Stangeland er universitetslektor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen UiA. Han har en cand. jur. grad fra Universitetet i Oslo og en Master of Business Administration (MBA) fra Copenhagen Business School.

Gjennom 20 års praksis som jurist i privat næringsliv, i hovedsak som advokat, har han bred innsikt i praktisk anvendelse av jussen.

Han har også bakgrunn som HR Manager i et internasjonalt oljeserviceselskap og som journalist i finanspressen.

Hans faglige interesser er i stor grad rettsforhold knyttet til foretak, deriblant samspillet mellom daglig ledelse, de ansatte, styre og aksjonærer, samt bedrifters og privatpersoners forhold til forvaltningen.

Stangeland er tidligere leder av Advokatforeningen Vest-Agder krets og Advokatforeningens disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.

Rune Stangeland underviser på flere kurs ved UiA, deriblant på Masterprogrammet i regnskap og revisjon og Masterprogrammet i ledelse.

Han praktiserer fortsatt på deltid i advokatyrket i SYD Advokater.

Faglige interesser

Faglige interesser:

  • Organisasjoners samspill mellom daglig ledelse, ansatte, styre og eiere
  • Offentlig forvaltning

Emner undervist ved UiA de senere år:

  • JU-104 Rettslære
  • JU-200 Forvaltningsrett
  • JU-406 Foretaksrett
  • JU-907 Arbeids- og avtalerett (etter- og videreutdanning)
  • ORG-121 Motivasjonell ledelse

Sist endret: 12.04.2023 13:04