Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rotem Shneor

Professor

Professor i Entreprenørskap

 
Kontor:
9I257 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Rotem Shneor er professor i entreprenørskap ved Universitetet i Agder (UiA) Handelshøyskolen i Norge, og fungerer som leder av universitetets Crowdfunding Research Center. Han har en doktorgrad i internasjonal ledelse fra UiA og en mastergrad i internasjonal virksomhet fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Forskningen hans inkluderer spørsmål knyttet til crowdfunding-atferd og motivasjoner, internettmarkedsføring, internasjonal markedsføring, og kognitive aspekter ved entreprenørskap.

Han har publisert i ledende tidsskrifter, inkludert Journal of Business Research (JBR), Entrepreneurship and Regional Development (ERD), Decision Support Systems (DSS), Venture Capital (VC), Electronic Markets (EM), E-Commerce Research and Applications (ECRA), Business Horizons (BH), Cross Cultural Management (CCM), Journal of Product & Brand Management (JPBM), International Journal of Emerging Markets (IJoEM), Journal of e-Business, Global Business and Organizational Excellence (GBOE), og Baltic Journal of Management ( BJM) blant andre.

Siden 2023 fungerer han som sjefredaktør for Journal of Alternative Finance (ALF) utgitt av SAGE publishing.

I tillegg har Prof. Shneor fungert som hovedredaktør på et populært redigert bind om Advances in Crowdfunding Research and Practice av Palgrave McMillan, og medredigert flere spesialutgaver for Baltic Journal of Management (BJM).

De siste årene har han også fungert som assisterende forsker ved Cambridge University Center for Alternative Finance, medforfatter av de årlige benchmarking-rapportene for alternativ finans.

De siste tiårene har han undervist i en rekke kurs i entreprenørskap, markedsføring og forbrukeratferd på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt veiledet dusinvis av vellykkede masteroppgaver og flere doktorgradsavhandlinger innen ulike områder.

I tillegg til sin akademiske forskning og undervisning, er han tett involvert i industrisamarbeid med gründere og aktører innen crowdfunding og FinTech-sektorene.

Hans ekspertise har gjort ham til en populær foredragsholder og mediekommentator i spørsmål knyttet til crowdfunding i Norden, Europa og globalt, og har holdt foredrag og seminarer rundt om i verden om relaterte temaer.

Undervisning

Bachelor courses:

 • Entrepreneurship and Innovation 
 • Entrepreneurship Lab 
 • Entrepreneurship for Art Students 
 • Entrepreneruship for Tourism Students 
 • Consumer Behavior

Master's courses:

 • Crowdfunding Lab
 • International Marketing
 • Internationalization Lab

PhD courses:

 • International Marketing

Faglige interesser

- Mortivasjoner for Crowdfunding-bidrag og engasjement

- Suksessfaktorer for Crowdfunding-kampanjer

- Sammenligninger på tvers av Crowdfunding-betingelser og dynamikk

- Fellesskapsaspekter ved Crowdfunding-atferd

- Korte- og langsiktige effekter av Crowdfunding-opplevelser

- Faktorer som påvirker entreprenørielle intensjoner til studenter

Prosjekter

--------------------------------------------------

Main current research projects :

- Motivations for Crowdfunding contributions and engagement

- Success factors of Crowdfunding campaigns

- Cross-country comparisons of Crowdfunding Conditions and Dynamics

- Community aspects of Crowdfunding behavior

- Factors influencing entrepreneurial intentions of students

--------------------------------------------------

Research groups:

- Entrepreneurship and Innovation

- Emerging Markets

- Marketing


Utvalgte publikasjoner

Shneor, R., L. Zhao, and J. Fabian Michael Goedecke (2023), On relationship types, their strength, and reward crowdfunding backer behavior. Journal of Business Research. 154: p. 113294 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.058.

Lukkarinen, A., Shneor, R., & Wallenius, J. (2022). Growing pains and blessings: Manifestations and implications of equity crowdfunding industry maturation. Decision Support Systems, 157, 113768. doi:https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113768

Zhao, L., Shneor, R., & Sun, Z. (2022). Skin in the game: Self-funding and reward crowdfunding success. Business Horizons, 65(1), 89-100. https://doi.orh/10.1016/j.bushor.2021.09.007

Baah-Peprah, P., & Shneor, R. (2022). A trust-based crowdfunding campaign marketing framework: theoretical underpinnings and big-data analytics practice. International Journal of Big Data Management, 2(1), 1-24. https://doi.org/10.1504/IJBDM.2022.119453

Serwaah, P., & Shneor, R. (2021). Women and entrepreneurial finance: a systematic review. Venture Capital, 23(4), 291-319. https://doi.org/10.1080/13691066.2021.2010507

Shneor, R., Munim, Z. H., Zhu, H., & Alon, I. (2021). "Individualism, collectivism and reward crowdfunding contribution intention and behavior". Electronic Commerce Research and Applications, 47, 101045. doi:https://doi.org/10.1016/j.elerap.2021.101045

Shneor, R., Mrzygłód, U., Adamska-Mieruszewska, J. and Fornalska-Skurczyńska, A. (2021) "The role of social trust in reward crowdfunding campaigns’ design and success". Electron Markets. 32,  1103–1118.  https://doi.org/10.1007/s12525-021-00456-5

Munim, Z.H.Shneor, R.Adewumi, O.M. and Shakil, M.H. (2020), "Determinants of crowdfunding intention in a developing economy: ex-ante evidence from Bangladesh", International Journal of Emerging Markets, 16(6), 1105-1125. https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2019-0657

Shneor, R. and Vik, A.A. (2020), "Crowdfunding success: a systematic literature review 2010–2017", Baltic Journal of Management, Vol. 15 No. 2, pp. 149-182. doi:https://doi.org/10.1108/BJM-04-2019-0148

Shneor, R. & Munim, Z. H. (2019). Reward crowdfunding contribution as planned behaviour: An extended framework. Journal of Business Research, Vol. 103, No. ahead of print, pp. 56-70. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.013

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Efrat, Kalanit; Gilboa, Shaked; Wald, Andreas Erich; Shneor, Rotem (2023). Loyalty and well-being explain serial crowdfunding backing behavior: an empirical test of complementary theories. Internet Research. ISSN: 1066-2243. doi:10.1108/INTR-09-2022-0707.
 • Meghouar, Hicham; Ezzahid, Hibbat-Allah; Shneor, Rotem (2023). What drives the use of crowdfunding by micro-entrepreneurs in Morocco? – exploring fundraiser motives and characteristics. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. ISSN: 2053-4604. doi:10.1108/JEEE-04-2023-0177.
 • Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque; Mæhle, Natalia; Rykkja, Anders; Demattos Guimaraes, Alice; Dalla Chiesa, Carolina (2022). Crowdfunding Adoption by Artists: A comparison of Norway and Brazil. Proceedings of the International Conference on Crowdfunding Research. ISBN: 978-82-693153-0-1. Universitetet i Agder. s 29 - 30.
 • Lukkarinen, Anna; Shneor, Rotem; Wallenius, Jyrki (2022). Growing pains and blessings: Manifestations and implications of equity crowdfunding industry maturation. Decision Support Systems. ISSN: 0167-9236. 157doi:10.1016/j.dss.2022.113768.
 • Shneor, Rotem; Zhao, Liang; Goedecke, Jann (2022). On relationship types, their strength, and reward crowdfunding backer behavior. Journal of Business Research. ISSN: 0148-2963. 154doi:10.1016/j.jbusres.2022.08.058.
 • Shneor, Rotem (2022). The context: the crowdfunding market and its recent developments. Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business: A Commentary. ISBN: 978 1 80220 993 8. Edward Elgar Publishing. 2. s 15 - 27.
 • Baah-Peprah, Prince; Shneor, Rotem (2021). A Trust-Based Crowdfunding Campaign Marketing Framework: Theoretical Underpinnings and Big-Data Analytics Practice. International Journal of Big Data Management (IJBDM). ISSN: 2631-8679. 2 (1). s 1 - 24. doi:10.1504/IJBDM.2022.119453.
 • Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque; Zhu, Helena; Alon, Ilan (2021). Individualism, collectivism and reward crowdfunding contribution intention and behavior. Electronic Commerce Research and Applications. ISSN: 1567-4223. 47doi:10.1016/j.elerap.2021.101045.
 • Zhao, Liang; Shneor, Rotem; Zhe, Sun (2021). Skin in the game: Self-funding and reward crowdfunding success. Business Horizons. ISSN: 0007-6813. 65 (1). s 89 - 100. doi:10.1016/j.bushor.2021.09.007.
 • Shneor, Rotem; Mrzyglod, Urszula; Adamska-Mieruszewska, Joanna; Fornalska-Skurczyńska, Anna (2021). The role of social trust in reward crowdfunding campaigns’ design and success. Electronic Markets. ISSN: 1019-6781. doi:10.1007/s12525-021-00456-5.
 • Serwaah, Priscilla; Shneor, Rotem (2021). Women and entrepreneurial finance: a systematic review. Venture Capital : an International Journal of Entrepreneurial Finance. ISSN: 1369-1066. 23 (4). s 291 - 319. doi:10.1080/13691066.2021.2010507.
 • Shneor, Rotem; Flåten, Bjørn-Tore (2020). Crowdfunding Education: Objectives, Content, Pedagogy, and Assessment. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 20. s 475 - 497.
 • Shneor, Rotem (2020). Crowdfunding Models, Strategies, and Choices Between Them. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 2. s 21 - 42.
 • Chao, Emmanuel; Serwaah, Priscilla; Baah-Peprah, Prince; Shneor, Rotem (2020). Crowdfunding in Africa: Opportunities and Challenges. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 14. s 319 - 339.
 • Wenzlaff, Karsten; Odorovic, Ana; Ziegler, Tania; Shneor, Rotem (2020). Crowdfunding in Europe: Between Fragmentation and Harmonization. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 16. s 373 - 390.
 • Rykkja, Anders; Mæhle, Natalia; Munim, Ziaul Haque; Shneor, Rotem (2020). Crowdfunding in the Cultural Industries. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 18. s 423 - 440.
 • Shneor, Rotem; Vik, Amy Ann (2020). Crowdfunding success: a systematic literature review 2010–2017. Baltic Journal of Management. ISSN: 1746-5265. 15 (2). s 149 - 182. doi:10.1108/BJM-04-2019-0148.
 • Munim, Ziaul Haque; Shneor, Rotem; Adewumi, Olugbenga Michael; Shakil, Mohammad Hassan (2020). Determinants of crowdfunding intention in a developing economy: ex-ante evidence from Bangladesh. International Journal of Emerging Markets. ISSN: 1746-8809. s 1 - 21. doi:10.1108/IJOEM-08-2019-0657.
 • Zhao, Liang; Shneor, Rotem (2020). Donation Crowdfunding: Principles and Donor Behaviour. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 7. s 145 - 160.
 • Shneor, Rotem; Mæhle, Natalia (2020). Editorial: Advancing crowdfunding research: new insights and future research agenda. Baltic Journal of Management. ISSN: 1746-5265. 15 (2). s 141 - 147. doi:10.1108/BJM-04-2020-420.
 • Shneor, Rotem; Torjesen, Stina (2020). Ethical Considerations in Crowdfunding. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 8. s 161 - 182.
 • Shneor, Rotem; Zhao, Liang; Flåten, Bjørn-Tore (2020). Introduction: From Fundamentals to Advances in Crowdfunding Research and Practice. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 1. s 1 - 18.
 • Ziegler, Tania; Shneor, Rotem (2020). Lending Crowdfunding: Principles and Market Development. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 4. s 63 - 92.
 • Shneor, Rotem; Smith, Brock; Smith, Claudia; Jann, Goedecke (2020). The Differential Impact of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Intentions of Segments of Students. Entrepreneurship Education and Pedagogy (EE&P). 4 (4). s 718 - 739. doi:10.1177/2515127420936240.
 • Shneor, Rotem; Flåten, Bjørn-Tore; Zhao, Liang (2020). The Future of Crowdfunding Research and Practice. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 21. s 499 - 519.
 • Ziegler, Tania; Shneor, Rotem; Zhang, Bryan (2020). The Global Status of the Crowdfunding Industry. Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. 3. s 43 - 61.
 • Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque (2019). Reward crowdfunding contribution as planned behaviour: An extended framework. Journal of Business Research. ISSN: 0148-2963. 103s 56 - 70. doi:10.1016/j.jbusres.2019.06.013.
 • Sirisena, Amila Buddhika; Shneor, Rotem (2018). Understanding international location decisions of poverty alleviation non-profit organizations. International Journal of Emerging Markets. ISSN: 1746-8809. 13 (1). s 2 - 26. doi:10.1108/IJoEM-02-2017-0060.
 • Alon, Ilan; Shneor, Rotem (2017). More than makeup: How Atsoko overcame the challenges of entrepreneurship in Tanzania. Global Business and Organizational Excellence. ISSN: 1932-2054. 36 (6). s 25 - 33. doi:10.1002/joe.21811.
 • Shneor, Rotem; Aas, Tor Helge (2016). Folkefinansiering: Status og fremtidsutsikter. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 32 (1). s 43 - 51. doi:10.18261/issn.1504-2871-2016-01-06.
 • Shneor, Rotem; Flåten, Bjørn-Tore (2015). Opportunities for Entrepreneurial Development and Growth through Online Communities, Collaboration and Value Creating and Co-creating Activities. Entrepreneurial Challenges in the 21st Century: Creating Stakeholder Value Co-Creation. ISBN: 9781137479747. Palgrave Macmillan. 11. s 178 - 199.
 • Shneor, Rotem; Efrat, Kalanit (2015). The influence of market intelligence and marketing mix adaptation efforts on the performance of Israeli born globals. Handbook of Research on International Entrepreneurial strategy: Improving SME Performance Globally. ISBN: 9781783471584. Edward Elgar Publishing. 3. s 45 - 65.
 • Shneor, Rotem; Efrat, Kalanit (2014). Analyzing the Impact of Culture on Average Time Spent on Social Networking Sites. Journal of Promotion Management. ISSN: 1049-6491. 20 (4). s 413 - 435. doi:10.1080/10496491.2014.930281.
 • Shneor, Rotem; Jenssen, Jan Inge (2014). Gender and Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Women : New Management and Leadership Models. ISBN: 978-1-4408-0077-1. Praeger. 1. s 15 - 67.
 • Serwaah, Priscilla; Shneor, Rotem; Anokye Nyarko, Samuel; Roed Nielsen, Kristian (2013). Explaining gender differences in crowdfunding contribution intentions. Technology in society. ISSN: 0160-791X. doi:10.1016/j.techsoc.2023.102425.
 • Shneor, Rotem; Selin, Camgoz; Pinar, Karapinar (2013). The interaction between culture and sex in the formation of entrepreneurial intentions. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. 25 (9-10). s 781 - 803. doi:10.1080/08985626.2013.862973.
 • Shneor, Rotem (2012). Born global firms, internet, and new forms of internatiolization. Handbook of Research on Born Globals. ISBN: 978 1 84844 953 4. Edward Elgar Publishing. Chapter 10. s 161 - 184.
 • Shneor, Rotem; Flåten, Bjørn-Tore (2012). Grunnprinsipper innen elektronisk forretningsdrift for entreprenørskap. Perspektiver på Entreprenørskap. ISBN: 978-82-7634-956-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 128 - 145.
 • Shneor, Rotem (2012). Influences of culture, geography and infrastructure on website localization decisions. Cross Cultural Management. ISSN: 1352-7606. 19 (3). s 352 - 374. doi:10.1108/13527601211247099.
 • Shneor, Rotem (2011). Born global firms, internet, and new forms of internatiolization. Handbook of Research on Born Globals. ISBN: 978 1 84844 953 4. Edward Elgar Publishing.
 • Mæhle, Natalia; Shneor, Rotem (2010). On Congruence between Brand and Human Personalities. Journal of Product & Brand Management. ISSN: 1061-0421. 19 (1). s 44 - 53.
 • Mæhle, Natalia; Shneor, Rotem; Ekelund, Bjørn; Langvik, Eva (2008). Blue, Red, and Green Consumers and Their Preferences for Brands: Marketing Application of Diversity Icebreaker. Diversity Icebreaker: How to Manage Diversity Processes. Human Factors Publishing. faglig_bok_forlag. s 149 - 168.
 • Ekelund, Bjørn; Shneor, Rotem (2008). Diversity Icebreaker in Cross-Cultural Training. Diversity Icebreaker: How to Manage Diversity Processes. Human Factors Publishing. faglig_bok_forlag. s 87 - 108.
 • Flåten, Bjørn-Tore; Shneor, Rotem (2008). Strategic e-HR: Matching e-Business Value Drivers and HR Management Tasks. Evolution and Revolution in the Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide. Global Business and Technology Association. faglig_kompendium. s 328 - 339.
 • Shneor, Rotem; Flåten, Bjørn-Tore (2008). The Internet-enabled internationalization process: A focus on stages and sequences. The E-Business Review. ISSN: 1550-7793. 8s 243 - 248.
 • Berliner, Daniel; Shneor, Rotem (2022). Proceedings of the International Conference on Crowdfunding Research. ISBN: 978-82-693153-0-1. Universitetet i Agder - Crowdfunding Forskning Senter. s 35.
 • Shneor, Rotem; Zhao, Liang; Flåten, Bjørn-Tore (2020). Advances in Crowdfunding: Research and Practice. ISBN: 978-3-030-46309-0. Palgrave Macmillan. s 543.
 • Rykkja, Anders; Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque; Dalla Chiesa, Carolina; Schlott, F. (2023). How productive are Patreon creators? A view of incentives at the margins.
 • Mæhle, Natalia; Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque; Nordgård, Daniel; Bonet, Lluis; Lazarro, Elisabetta (2023). Round table: Crowdfunding Cultural Industries - the CROWDCUL project.
 • Mæhle, Natalia; Shneor, Rotem; Munim, Ziaul Haque; Nordgård, Daniel; Bonet, Lluis; Lazarro, Elisabetta (2023). Round table: Crowdfunding Cultural Industries - the CROWDCUL project.
 • Ezzahid, Hibbat-Allah; Shneor, Rotem; Meghouar, Hicham (2023). What Drives the Use of Crowdfunding by Micro-Entrepreneurs in Morocco? - Exploring Fundraiser Motives and Characteristics.
 • Arshad, Nadia; Shneor, Rotem; Berndt, Adele (2023). The Reward Crowdfunding Campaign Management Process: An Engagement Perspective.
 • Zhu, Fengya; Shneor, Rotem; Zhang, Bryan; Xie, Zhifu (2023). Drivers of peer-to-peer consumer lending amounts: evidence from the Philippines.
 • Berliner, Daniel; Shneor, Rotem; Wald, Andreas Erich (2023). Do Serial, Occasional and One-Time Equity Crowdfunding Investors Differ in Their Decision-Making Criteria?.
 • Shneor, Rotem (2023). Crowdfunding lowers barriers to finance...traditional players (will) enter the market.

Sist endret: 9.03.2023 10:03