0
Hopp til hovedinnhold

Ronald Mayora Synnes

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H3033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er sosiolog, og arbeider i dag som postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid UiA, og som førsteamanuensis i interkulturelle studier ved NLA Mediehøgskole. I 2019 disputerte jeg ved UiA med doktoravhandling om «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn». Per dags dato jobber jeg med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring

Forskning

Ronald har spesielt fokus på ungdom, religion, kjønn og etnisitet i sin forsking. Per dags dato jobber Ronald med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og utvikling av en videreutdanning i inkluderingskompetanse ved UiA. Prosjektet er finansiert av Agder kompetansefond.

Ronald har publisert flere vitenskapelige artikler. Blant annet Ethnicity Negotiations: Strategies of Young Muslims and Christians (2018) og Kjønn og religiøse grenser: Unge muslimer og kristnes forhandling av kjønn (2019). For en detaljert oversikt over publikasjoner og formidling av forskningen se Cristin.   

Prosjekter

Per dags dato jobber jeg med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og utvikling av en videreutdanning i inkluderingskompetanse ved UiA. Prosjektet er finansiert av Sørlandets Kompetansefond.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Synnes, Ronald Mayora (2021). Fagdag for ungdommer i samarbeid med Barnefilmfestivalen.

Sist endret: 29.04.2021 20:04