Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ronald Mayora Synnes

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H3033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er sosiolog, og arbeider i dag som postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid UiA, og som førsteamanuensis i interkulturelle studier ved NLA Mediehøgskole. I 2019 disputerte jeg ved UiA med doktoravhandling om «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn». Per dags dato jobber jeg med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring

Forskning

Ronald har spesielt fokus på ungdom, religion, kjønn og etnisitet i sin forsking. Per dags dato jobber Ronald med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og utvikling av en videreutdanning i inkluderingskompetanse ved UiA. Prosjektet er finansiert av Agder kompetansefond.

Ronald har publisert flere vitenskapelige artikler. Blant annet The Role of Religion in Young Muslims’ and Christians’ Selfpresentation on Social Media (2021)Ethnicity Negotiations: Strategies of Young Muslims and Christians (2018) og Kjønn og religiøse grenser: Unge muslimer og kristnes forhandling av kjønn (2019). For en detaljert oversikt over publikasjoner og formidling av forskningen se Cristin.   

Prosjekter

Per dags dato jobber jeg med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og utvikling av en videreutdanning i inkluderingskompetanse ved UiA. Prosjektet er finansiert av Sørlandets Kompetansefond.

Forskningsprosjektet handler om hvordan NAV, barnevernet, skolen og andre relevante aktører kan bidra til å forhindre at ungdom og unge voksne i Agder faller utenfor arbeidslivet. I undersøkelsen setter vi søke lys på både ungdom/unge voksne og sosialarbeideres erfaringer.

Forskergruppen

Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis UiA

Irene Trysnes, førsteamanuensis, UiA

Hildegunn Seip, førsteamanuensis, Ansgar høyskole

Irene Marie Rekkbø, masterstudent barnevernet, OsloMet

Ingeborg Fosså, masterstudent sosialarbeid, UiA

Prosjektet består av fire deler:

1.     Sosialarbeideres strategier i møte med ungdom som er arbeidsledige i Agder

Samarbeid mellom Irene Trysnes og Ronald Mayora Synnes

I denne delen vil vi undersøke tilnærmingen Supported employment (SE) og andre verktøy som sosialarbeidere benytter seg av i møtet med arbeidsledige ungdom i Agder.

Noen av de relevante spørsmålene er:

Hvordan opplever saksbehandler/veileder (profesjonsutøver/sosialarbeider) at SE og andre oppfølgingsmetoder fungerer i oppfølgningen av unge og unge voksne som har «droppet ut» av videregående og/eller befinner seg utenfor arbeidslivet?

2.     Sosialarbeideres møte med ungdom og unge vokse med minoritetsbakgrunn

Samarbeid mellom Hildegunn Marie T. Seip og Ronald Mayora Synne

I denne delen av prosjektet vil vi undersøke hvordan bakkebyråkrater i NAV og andre offentlige etater møter arbeidsledige ungdom med minoritetsbakgrunn som «dropper ut» av videregående skole og er utenfor arbeidslivet. 

Noen av de relevante spørsmålene er:

Hvordan beskriver byråkrater i NAV og andre offentlige etater møter med arbeidsledige ungdom med minoritetsbakgrunn?

Hvilken form for symbolske grenser (kulturelle forklaringer) bruker de for å forstå minoritetsungdoms situasjon?

3.     Skoleoppfølging av ungdom under barnevernets omsorg

Samarbeid mellom Irene Marie Nybrott Rekkbø og Ronald Mayora Synnes

Her ønsker vi å undersøke oppfølgingstilbudet som ungdom under barnevernets omsorg (ihht. Barnevernloven § 4-12) får i barnevernsinstitusjoner de bor i. Mer konkret ønsker vi å problematisere kvaliteten til omsorgen som ungdommene får knyttet til skoleoppfølging og utfordringer miljøterapeuter møter i arbeidet. Vi vil også se på hva som kjennetegner tilbudet som ungdommene mottar, og på hvilke måter tilbudet kan bidra til at ungdommene gjennomfører skolen.

Noen av de relevante spørsmålene er:

Hvordan følger ansatte på barnevernsinstitusjoner opp ungdommenes skolegang?

Hvilken rolle spiller TBO i oppfølgning av ungdommens skolegang?

4.     Sosialarbeidere om unge brukeres aktivitetsplikt og medvirkning i NAV

Samarbeid mellom Ingeborg Fosså og Ronald Mayora Synnes

Her ser vi på sosialarbeideres forståelser og utøvelser av aktivitetsplikt og ungdoms medvirkning. 

Noen av de relevante spørsmålene vi undersøker i dette delprosjektet er:

Hvordan vurderer sosialarbeidere unge brukeres medvirkning i NAV?

Hvordan påvirker NAVs målsetninger om arbeidsretting, brukerretting og effektivitet oppfølgingen av unge brukere?

Vitenskapelige publikasjoner

  • Trysnes, Irene; Synnes, Ronald Mayora (2022). Minoritetsungdommers ytringsfrykt. Utforsk temaet religion og ytringsfrykt.
  • Synnes, Ronald Mayora (2022). Likestilling for framtida.
  • Synnes, Ronald Mayora (2022). Young religious Norwegians restrain themselves on social media.
  • Synnes, Ronald Mayora (2022). Once a pariah, Venezuela leader is now a life-saver for the West.

Sist endret: 8.12.2022 14:12