Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Roar Solheim

Forsker

1. konservator zoologi

 
Kontor:
1 ( Gimleveien 23, Kristiansand )

Utdannet zoolog fra UiO. Hovedfag på barkbilleangrepne grantrær. Har jobbet med insekter, pattedyr og fugl. Adferd og bestandsøkologi. Barskogsøkologi. Ansatt som konservator i zoologi ved Naturmuseet fra 1995. Bygger opp vitenskapelig samling ved museet på landlevende virveldyr (pattedyr og fugl), vevsprøver og fugleegg (egg etter mislykkede hekkinger). PhD på identifisering og aldersbestemmelse av snøugle og lappugle ved bruk av digitalfotografering (HINN 2019), tilsvarende prosjekt på store sommerfugler. 

Arbeidserfaring

Utredningsarbeid for Økoforsk (1985), Alstadheimutvalget (1986) og Statens Naturvernråd (1986), Fagbokredaktør Kunnskapsforlaget (1986) og Aschehoug (1986-87), Freelance reporter for NRK (radio, natur) 1983-1990, selvstendig næringsdrivende 1990-95, deretter ved Agder Naturmuseum (under UiA fra 2017).

Faglige interesser

Livshistorier for pattedyr og fugl over hele verden. Spesielt fokus på ugler, særlig slagugle, lappugle og snøugle. Satellittelemetri studier på de to siste, kartlegging av vandringer, strategier og habitatbruk. Spesielt interessert i barskogsøkologi.

Allmenn formidling

Mer enn 400 artikler, avisinnlegg mm skrevet siden 1971. Ansvarlig for 115 radioprogrammer i NRK om natur 1983-90, deretter deltatt i flere hundre innlegg i radio og TV, har holdt 330 faglige og populærvitenskapelige foredrag siden 1975. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Solheim, Roar; Brenni, Sondre Englund (2023). Wolverine (Gulo gulo) Recorded as Predator of Nestling Great Gray Owls (Strix nebulosa) in Norway. The Journal of raptor research. ISSN: 0892-1016. 57 (1). s 116 - 120. doi:10.3356/JRR-22-36.
 • Solheim, Roar; Sokolov, Aleksandr (2021). Age and sex of Snowy Owls (Bubo scandiacus) during summer irruption on Beliy Island, Yamal in 2015.. AIRO. ISSN: 0871-6595. 29 (1). s 432 - 441.
 • McCabe, Rebecca A.; Therrien, Jean‑François; Wiebe, Karen; Gauthier, Gilles; Brinker, David; Weidensaul, Scott; Reid, Donald; Doyle, Frank I.; Jacobsen, Karl-Otto; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Solheim, Roar; Fitzgerald, Guy; Smith, Norman; Bates, Kirk; Fuller, Mark; Miller, Erica; Elliott, Kyle H. (2021). Density‑dependent winter survival of immatures in an irruptive raptor with pulsed breeding. Oecologia. ISSN: 0029-8549. doi:10.1007/s00442-021-05057-9.
 • Heggøy, Oddvar; Aarvak, Tomas; Ranke, Peter Sjolte; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein (2021). Home Range and Excursive Post-Breeding Movements of Eurasian Eagle-Owls Revealed by GPS Satellite Transmitters. The Journal of raptor research. ISSN: 0892-1016. 55 (4). s 619 - 626. doi:10.3356/JRR-19-95.
 • Solheim, Roar; Sonerud, Geir Andreas; Strøm, Hallvard (2021). Home range, perching height and reaction to approaching humans by radio-tagged Ural Owls.. AIRO. ISSN: 0871-6595. 29s 442 - 450.
 • Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas; Jacobsen, Karl-Otto (2021). Snowy Owl (Bubo scandiacus) males select the highest vantage points around nests.. AIRO. ISSN: 0871-6595. 29 (1). s 451 - 459.
 • Solheim, Roar (2021). Snowy Owl hunting behaviour and prey spotting distances revealed by vole lures.. AIRO. ISSN: 0871-6595. 29 (1). s 460 - 466.
 • Sonerud, Geir Andreas; Solheim, Roar; Berg, Trond (2020). Age structure in a newly established and increasing population: initially high proportion of young birds among nesting Great Grey Owls. Journal of Ornithology = Journal fur Ornithologie. ISSN: 0021-8375. 162s 109 - 118. doi:10.1007/s10336-020-01809-1.
 • Curk, Teja; Pokrovsky, Ivan; Lecomte, Nicolas; Aarvak, Tomas; Brinker, David F.; Burnham, Kurt; Dietz, Andreas; Dixon, Andrew; Franke, Alastair; Gauthier, Gilles; Jacobsen, Karl-Otto; Kidd, Jeff; Lewis, Stephen B.; Øien, Ingar J.; Sokolov, Aleksandr; Sokolov, Vasiliy; Solheim, Roar; Weidensaul, Scott; Wiebe, Karen; Wikelski, Martin; Therrien, Jean-François; Safi, Kamran (2020). Arctic avian predators synchronise their spring migration with the northern progression of snowmelt. Scientific Reports. ISSN: 2045-2322. 10doi:10.1038/s41598-020-63312-0.
 • Solheim, Roar (2020). Fotografering som metod för att känna igen fjärilar på individnivå.. Fauna och flora : populär tidskrift för biologi. ISSN: 0014-8903. 115 (4). s 2 - 7.
 • Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas; Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar (2018). Satellite telemetry uncovers important wintering areas for Snowy owls on the Kola peninsula, northwestern Russia. Орнитология. ISSN: 0474-7313. 42s 42 - 49.
 • Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Jacobsen, Karl-Otto; Aarvak, Tomas (2018). Snowy Owls may breed when one year old.. The Journal of raptor research. ISSN: 0892-1016.
 • Heggøy, Oddvar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Zazelenchuk, Dan; Stoffel, Marten; Kleven, Oddmund (2017). Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus. Ornis Norvegica. ISSN: 1892-9737. 40s 33 - 38. doi:10.15845/ON.V40I0.1309.
 • Solheim, Roar (2016). Individual identification of Snowy Owls (Bubo scandiacus) and Great Grey Owls (Strix nebulosa) based on wing bar patterns.. The Journal of raptor research. ISSN: 0892-1016. 50 (4). s 370 - 378. doi:10.3356/JRR-15-64.1.
 • Solheim, Roar; Stefansson, Ove (2016). Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls (Strix nebulosa lapponica) in Sweden.. Ornis Svecica. ISSN: 1102-6812. 26s 125 - 134.
 • Solheim, Roar (2014). Age of Great Grey Owls Strix nebulosa observed in Scandinavia in 2012 as revealed by digital photos in the national species report archives.. Ornis Svecica. ISSN: 1102-6812. 24 (1). s 3 - 11.
 • Solheim, Roar; Hausknecht, Roland; Jacobs, Susanne; Mueller, Jorg; Zink, Richard; Frey, Hans; Vrezec, Al; Kristin, Anton; Mihok, Jozef; Kergalve, Ilze; Saurola, Pertti; Kuehn, Ralph (2014). Phylogeographic analysis and genetic cluster recognition for the conservation of Ural Owls (Strix uralensis) in Europe.. Journal of Ornithology. ISSN: 2193-7192. 155 (1). s 121 - 134. doi:10.1007/s10336-013-0994-8.
 • Solheim, Roar; Lawicki, L.; Abramcuk, A. V.; Domashevsky, S. V.; Paal, U.; Chodkiewicz, T.; Wozniak, B. (2013). Range extension of Great Grey Owl in Europe.. Ringing & Migration. ISSN: 0307-8698. 35s 145 - 154. doi:10.1080/03078698.2001.9674268.
 • Solheim, Roar; Råberg, L.; Loman, J.; Hellgren, O.; van der Kooij, J; Isaksen, Kjell (2013). The origin of Swedish and Norwegian populations of the Eurasian harvest mouse (Micromys minutus).. Acta Theriologica. ISSN: 0001-7051. 58s 101 - 104. doi:10.1007/s13364-013-0160-y.
 • Solheim, Roar (2012). Wing feather moult and age determination of Snowy Owls Bubo scandiacus.. Ornis Norvegica. ISSN: 1892-9737. 35s 48 - 67. doi:10.15845/on.v35i0.289.
 • Solheim, Roar (2011). Molt pattern of primaries and secondaries during first and second flight feather molt in Great Grey Owls Strix nebulosa.. Ornis Svecica. ISSN: 1102-6812. 21 (1). s 11 - 19.
 • Solheim, Roar (2011). Moult pattern of primaries and secondaries in Eagle Owl Bubo bubo.. Ornis Norvegica. ISSN: 1892-9737. 34 (1). s 1 - 9. doi:10.15845/on.v34i0.123.
 • Solheim, Roar; Jones, E. P.; van der Kooij, Jeroen; Searle, J. B. (2010). Norwegian house mice (Mus musculus musculuc/domesticus): distributions, routes of colonization and patterns of hybridization.. Molecular Ecology. ISSN: 0962-1083. doi:10.1111/j.1365-294X.2010.04874.x.
 • Solheim, Roar (2009). Age, sex and size of dead Tawny Owls Strix aluco found during winter famine 2006.. Ardea. ISSN: 0373-2266. 97 (4). s 597 - 601. doi:10.5253/078.097.0427.
 • Solheim, Roar; Bekken, Jon; Bjørnstad, Rune; Bye, Frode Norang; Hagen, Torger K.; Isaksen, Kjell; Strøm, Hallvard (2009). Ural Owls Strix uralensis at the border line: nesting places are not a limiting factor.. Ardea. ISSN: 0373-2266. 97 (4). s 515 - 518. doi:10.5253/078.097.0416.
 • Marthinsen, Gunnhild; Wennerberg, Liv; Solheim, Roar; Lifjeld, Jan Terje (2008). No phylogeographic structure in the circumpolar snowy owls (Bubo scandiacus).. Conservation Genetics. ISSN: 1566-0621. 10 (4). s 923 - 933. doi:10.1007/s10592-008-9581-6.
 • Porkert, Jan; Solheim, Roar; Flor, Arne (1998). Behaviour of hybrid male Tetrao tetrix male x T. urogallus female on black grouse and capercaillie display grounds.. Acta Soc. Zool. Bohemoslov. ISSN: 0862-5247. 62s 143 - 153.
 • Porkert, Jan; Solheim, Roar; Flor, Arne (1997). Behaviour of hybrid male Tetrao tetrix male X T. urogallus female on black grouse leks.. Wildlife Biology. ISSN: 0909-6396. 3s 169 - 176.
 • Schreiber, Rudolf L.; Diamond, Anthony W.; Solheim, Roar; Schei, Peter Johan (1989). Redd fuglene. Boken til verdensaksjonen "Save the birds".. ISBN: 82-588-0574-6. Aventura Forlag AS. s 384.
 • Solheim, Roar (1997). Fuglesamfunnet. P 355-426 i Norges Fugleliv. Hornugle p. 69, Haukugle p. 115, Lappugle p. 118, Jordugle p. 174, Snøugle p. 193, Opptak av fuglelåter p. 438-439. ISBN: 82-7010-301-2. Det Beste A/S. s 79.
 • Solheim, Roar; Vedum, Trond Vidar (2013). Fugleskole. Kurshefte for Norsk Ornitologisk Forening. 2013. 2. opplag reviderte bilder 2017.. ISBN: 978-82-78-52108-3. Norsk Ornitologisk Forening. s 87.
 • Solheim, Roar; Vedum, Trond Vidar (2017). Fugleglede - bli kjent med fuglene våre. ISBN: 978-82-03-29665-9. Aschehoug & Co. s 224.
 • Solheim, Roar (2023). Hva gjør en zoolog på Naturmuseet?.
 • Solheim, Roar (2023). Utslipp av matolje i Øra naturreservat - problemer for vannfugl..
 • Solheim, Roar (2023). Hva gjør et naturmuseum? Omvisning for speidergruppe..
 • Solheim, Roar; Berg, Trond (2023). Do owls of a feather molt together? Molt and aging of Great Grey Owls (Strix nebulosa) in Scandinavia..
 • Solheim, Roar (2023). Krabber utsettes for dyremishandling når folk river av dem klørne..
 • Solheim, Roar (2023). Høstlige funn av tussmørkesvermere i Norge..
 • Solheim, Roar (2023). Insekter og småkryp, bygning og levevis..
 • Solheim, Roar (2023). Flaggermusnatt med presentasjon av flaggermusenes biologi..
 • Solheim, Roar (2023). Flaggermusnatt. Flaggermusenes biologi og levevis. Norske flaggermus..

Sist endret: 11.09.2020 22:09