0
Hopp til hovedinnhold

Roar Solheim

Forsker

1. konservator zoologi

 
Kontor:
1 ( Gimleveien 23, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Heggøy Oddvar, Aarvak Tomas, Øien Ingar Jostein, Jacobsen Karl-Otto, Solheim Roar, Zazelenchuk Dan, Stoffel Marten, Kleven Oddmund, Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus (2017). Ornis Norvegica . ISSN 1892-9737. 40 s 33 - 38 doi: 10.15845/on.v40i0.1309
 • Solheim Roar Individual identification of Snowy Owls (Bubo scandiacus) and Great Grey Owls (Strix nebulosa) based on wing bar patterns. (2016). The Journal of raptor research . ISSN 0892-1016. 50 (4), s 370 - 378 doi: 10.3356/JRR-15-64.1
 • Solheim Roar, Stefansson Ove, Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls (Strix nebulosa lapponica) in Sweden. (2016). Ornis Svecica . ISSN 1102-6812. 26 s 125 - 134
 • Solheim Roar Age of Great Grey Owls Strix nebulosa observed in Scandinavia in 2012 as revealed by digital photos in the national species report archives. (2014). Ornis Svecica . ISSN 1102-6812. 24 (1), s 3 - 11
 • Solheim Roar, Hausknecht Roland, Jacobs Susanne, Mueller Jorg, Zink Richard, Frey Hans, Vrezec Al, Kristin Anton, Mihok Jozef, Kergalve Ilze, Saurola Pertti, Kuehn Ralph, Phylogeographic analysis and genetic cluster recognition for the conservation of Ural Owls (Strix uralensis) in Europe. (2014). Journal of Ornithology . ISSN 2193-7192. 155 (1), s 121 - 134
 • Solheim Roar, Lawicki L., Abramcuk A. V., Domashevsky S. V., Paal U., Chodkiewicz T., Wozniak B., Range extension of Great Grey Owl in Europe. (2013). Ringing & Migration . ISSN 0307-8698. 35 s 145 - 154 doi: 10.1080/03078698.2001.9674268
 • Solheim Roar, Råberg L., Loman J., Hellgren O., van der Kooij J, Isaksen Kjell, The origin of Swedish and Norwegian populations of the Eurasian harvest mouse (Micromys minutus). (2013). Acta Theriologica . ISSN 0001-7051. 58 s 101 - 104 doi: 10.1007/s13364-013-0160-y
 • Solheim Roar Wing feather moult and age determination of Snowy Owls Bubo scandiacus. (2012). Ornis Norvegica . ISSN 1892-9737. 35 s 48 - 67 doi: 10.15845/on.v35i0.289
 • Solheim Roar Molt pattern of primaries and secondaries during first and second flight feather molt in Great Grey Owls Strix nebulosa. (2011). Ornis Svecica . ISSN 1102-6812. 21 (1), s 11 - 19
 • Solheim Roar Moult pattern of primaries and secondaries in Eagle Owl Bubo bubo. (2011). Ornis Norvegica . ISSN 1892-9737. 34 (1), s 1 - 9 doi: 71488733810002201
 • Solheim Roar, Jones E. P., van der Kooij Jeroen, Searle J. B., Norwegian house mice (Mus musculus musculuc/domesticus): distributions, routes of colonization and patterns of hybridization. (2010). Molecular Ecology . ISSN 0962-1083. s - doi: 10.1111/j.1365-294X.2010.04874.x
 • Solheim Roar Age, sex and size of dead Tawny Owls Strix aluco found during winter famine 2006. (2009). Ardea . ISSN 0373-2266. 97 (4), s 597 - 601 doi: 10.5253/078.097.0427
 • Solheim Roar, Bekken Jon, Bjørnstad Rune, Bye Frode Norang, Hagen Torger K., Isaksen Kjell, Strøm Hallvard, Ural Owls Strix uralensis at the border line: nesting places are not a limiting factor. (2009). Ardea . ISSN 0373-2266. 97 (4), s 515 - 518 doi: 10.5253/078.097.0416
 • Marthinsen Gunnhild, Wennerberg Liv, Solheim Roar, Lifjeld Jan Terje, No phylogeographic structure in the circumpolar snowy owls (Bubo scandiacus). (2008). Conservation Genetics . ISSN 1566-0621. s - doi: 10.1007/s10592-008-9581-6.
 • Porkert Jan, Solheim Roar, Flor Arne, Behaviour of hybrid male Tetrao tetrix male x T. urogallus female on black grouse and capercaillie display grounds. (1998). Acta Soc. Zool. Bohemoslov . ISSN 0862-5247. 62 s 143 - 153
 • Porkert Jan, Solheim Roar, Flor Arne, Behaviour of hybrid male Tetrao tetrix male X T. urogallus female on black grouse leks. (1997). Wildlife Biology . ISSN 0909-6396. 3 s 169 - 176
 • Schreiber, Rudolf L. Diamond, Anthony W. Solheim, Roar Schei, Peter Johan (1989). Redd fuglene. Boken til verdensaksjonen "Save the birds".. ISBN 82-588-0574-6. 384 s.
 • Solheim, Roar (1997). Fuglesamfunnet. P 355-426 i Norges Fugleliv. Hornugle p. 69, Haukugle p. 115, Lappugle p. 118, Jordugle p. 174, Snøugle p. 193, Opptak av fuglelåter p. 438-439. ISBN 82-7010-301-2. 79 s.
 • Solheim, Roar Vedum, Trond Vidar (2013). Fugleskole. Kurshefte for Norsk Ornitologisk Forening. 2013. 2. opplag reviderte bilder 2017.. ISBN 978-82-78-52108-3. 87 s.
 • Solheim, Roar Vedum, Trond Vidar (2017). Fugleglede - bli kjent med fuglene våre. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-29665-9. 224 s.
 • Jacobsen Karl-Otto, Solheim Roar, Aarvak Tomas, Øien Ingar Jostein, Kleven Oddmund, Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018 (2019).
 • Heggøy Oddvar, Aarvak Tomas, Øien Ingar Jostein, Jacobsen Karl-Otto, Solheim Roar, Zazelenchuk Dan, Stoffel Marten, Kleven Oddmund, Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus (2017). Ornis Norvegica . ISSN 1892-9737. 40 s 33 - 38 doi: 10.15845/on.v40i0.1309
 • Solheim Roar Når de døde våkner - hva forteller døde dyr i museale magasiner. (2017).
 • Solheim Roar Fugler og fjær - utstilling (2017).
 • Solheim Roar Flaggermus i Norge. Nattekskursjon. (2017).
 • Solheim Roar Fugler og fjær. (2017).
 • Solheim Roar Tigersafari i indiske nasjonalparker. (2017). Våre Rovdyr . ISSN 0801-4728. 31 (1), s 8 - 19
 • Solheim Roar, Vedum Trond Vidar, Fugleglede - bli kjent med fuglene våre (2017).
 • Solheim Roar Uglesett - Uglenes levevis og økologi (2016).
 • Solheim Roar Keoladeo – et indisk våtmarkseldorado. (2016). Vår Fuglefauna . ISSN 0332-5601. 39 s 72 - 77

Sist endret: 10.12.2018 08:12

Send studiet på mail