Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ralph Henk Vaags

Førsteamanuensis

 
Kontor:
101 ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

Mobil: +47 456 11 251

Mitt interesseområde ligger innenfor religionsfilosofi og filosofisk teologi. Jeg har særlig arbeidet med erkjennelsesteoretiske spørsmål knyttet til religion og livssyn. Filosofer som har opptatt meg er Blaise Pascal, Jean-Paul Sartre og Alvin Plantinga. De siste 15 årene har jeg først og fremst fordypet meg i eksistensfilosofiske spørsmål knyttet til kristen filosofi. 

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo (magistergrad i filosofi) og Uppsala Universitet, og avla doktorgraden min med en avhandling om religiøst språk (Uppsala Universitet). Jeg har undervist og foredratt ved flere institusjoner i Norge og utlandet (Sverige, Frankrike og Brasil). 

Faglige interesser

Kristen filosofi

Blaise Pascal

Jean-Paul Sartre

Alvin Plantinga

Prosjekter

For tiden skriver jeg en vitenskapelig bok om den franske filosofen Blaise Pascal.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vaags, Ralph Henk (2021). Eksistensialismens betydning for 1968. Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 81 - 100.
 • Vaags, Ralph Henk (2012). Jesu oppstandelse og naturlovene. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN: 0029-1943. (4).
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Critical Thinking and Religion. ISBN: 9798469031284. The Philosopher´s Book Publishing House. s 102.
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Kritisk tenkning og religion. ISBN: 9798462270147. The Philosopher´s Book Publishing House. s 93.
 • Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind; Vaags, Ralph Henk (2021). Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. s 368.
 • Vaags, Ralph Henk (2020). Guds eksistens og Jesu oppstandelse. En kristen filosofi.. ISBN: 9788254314173. Verbum Akademisk. s 258.
 • Vaags, Ralph Henk; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav Kansgar (2007). Filosofiens historie. ISBN: 9788245001570. Fagbokforlaget. s 138.
 • Vaags, Ralph Henk (2004). Filosofiens hovedspørsmål. ISBN: 8245001562. Fagbokforlaget. s 101.
 • Vaags, Ralph Henk (1996). Kort fremstilling av filosofihistorien og vitenskapsteorien. ISBN: 8276743188. Fagbokforlaget. s 149.
 • Vaags, Ralph Henk (2004). Etikk. ISBN: 9788245002065. Fagbokforlaget. s 136.
 • Vaags, Ralph Henk (1999). Refleksjon og begrunnelse i omsorgsyrket. ISBN: 82-91125-01-5. Sokrates forlag. s 158.
 • Grelland, Hans; Vaags, Ralph Henk (2021). Fransk filosofi: samtale.
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Fra ateist til kristen – om tro og fornuft.
 • Vaags, Ralph Henk (2021). Filosof mener kristendommen er rasjonell: – Man bør kvitte seg med fornuftsstridige trosoppfatninger.
 • Vaags, Ralph Henk (2019). Kritisk tenkning i skolen.
 • Vaags, Ralph Henk (2019). Kristen tro og filosofisk refleksjon.

Sist endret: 23.08.2022 05:08