0
Hopp til hovedinnhold

Paul Egil Leer-Salvesen

Professor

 
Kontor:
E2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forsker i teologi, etikk og kriminologi.

Siste bok: Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen "Voldens ansikter" Cappelen Damm Akademisk 2014

Siste monografi: "Forsoning etter krenkelser" Fagbokforlaget 2009

Vitenskapelige publikasjoner

 • Leer-Salvesen Paul Fear of the future and theology of hope (2018).
 • Leer-Salvesen Paul Forsoning som humaniserende prosess (2017).
 • Leer-Salvesen Paul Lojalitet og ytringsfrihet (2016).
 • Leer-Salvesen Paul Rettssaken som overgangsrite - dommeren som seremonimester for mennesker i sorg (2016).
 • Leer-Salvesen Paul Teologi og strafferett - Har Gud gitt staten sverdet? (2016).
 • Leer-Salvesen Paul Samvittigheten og det onde (2015).
 • Leer-Salvesen Paul Loyalty and Obedience: Challenges in Ethical Leadership (2013).
 • Leer-Salvesen Paul Overtredelse ble lovbrudd. Mer juss, mindre etikk i Bibel 2011? (2013).
 • Mesel Terje, Leer-Salvesen Paul, Psykisk helse angår alle (2013).
 • Leer-Salvesen Paul Skyld og utilregnelighet : : makt og avmakt i retten (2013).
 • Leer-Salvesen Paul Theology after the Massacre in Norway (2013). Dialog . ISSN 0012-2033. 52 (2), s 110 - 120
 • Leer-Salvesen Paul Theology after the Massacre in Norway (2013). Dialog . ISSN 0012-2033. 52 (2), s 110 - 120 doi: 10.1111/dial.12025
 • Leer-Salvesen Paul Litteratur og etikk (2011).
 • Leer-Salvesen Paul Naturens argumentative kraft (2011).
 • Leer-Salvesen Paul Normative evaluations in theological ethics (2011).
 • Leer-Salvesen Paul Står om tårnene faller (2010).
 • Leer-Salvesen Paul Moderne prester - ved èn av dem (2009).
 • Leer-Salvesen Paul Reconciliation without violence (2009). Studia Theologica . ISSN 0039-338X. 63 (2), s 162 - 177
 • Leer-Salvesen Paul Person og gjerning (2008).
 • Leer-Salvesen Paul Postludium om tilgivelse (2008). Religionspædagogisk Forum . ISSN 1902-8903. 2 (2), s 83 - 90
 • Leer-Salvesen Paul Sorg over det onde (2008).
 • Leer-Salvesen Paul Blandete ekteskap (2007).
 • Leer-Salvesen Paul Forskningsetikk - i Agder Vitenskapsakademi Årbok 2006 (2007).
 • Leer-Salvesen Paul Mea culpa - Om skyld og soning i Dostojevskijs roman Forbrytelse og straff og Per Flys film Drapet (2007).
 • Leer-Salvesen Paul Postludium - Framtidsbilder (2007).
 • Leer-Salvesen Paul Straff og soning s. 141-150 i Straffens menneskelige ansigt - en antologi om etik, ret og religion i fængselet. Red. Lene Kühle og Carl Lomholt. Anis forlag Danmark 2006 (2006).
 • Leer-Salvesen Paul Moderne prester og pastorer (2005).
 • Leer-Salvesen Paul Vold Skolens ansvar for voldsfenomenet (2005). ? . ISSN . (1), s 12 - 16
 • Leer-Salvesen Paul Drap og selvmord: en etisk refleksjon (2004). Suicidologi . ISSN 1501-6994. Nr. 1/2004 9. årgang
 • Leer-Salvesen Paul Forsoning (2004).
 • Leer-Salvesen Paul Er det mulig å forstå drap? (2002). ? . ISSN . 4-01 29. årgang s 93 - 96
 • Leer-Salvesen Paul Preludium: Arven fra Hippokrates Profesjon og dannelse Profesjonsetiske perspektiver (2002).
 • Nylehn Børre, Leer-Salvesen Paul, Profesjon og dannelse - en dialog (2002).
 • Leer-Salvesen Paul Straff og forsoning (2002).
 • Leer-Salvesen Paul Sørlandskristendommen - myter og realiteter (2002).
 • Leer-Salvesen Paul, Repstad Pål, Ryen Anne, Barn og etikk (2001).
 • Leer-Salvesen Paul Er dyret skapt i Guds bilde? (2001). ? . ISSN . (6), s 255 - 262
 • Leer-Salvesen Paul, Bergmann Sigurd, Jeg gjorde det ikke med vilje (2001).
 • Leer-Salvesen Paul Kan retten forsone? (2001). ? . ISSN . 24 (3), s 80 - 83
 • Leer-Salvesen Paul Skyld, skyldfrihet og ny moral : En presentasjon av Alms doktordisputas (2000). Norsk Teologisk Tidsskrift . ISSN 0029-2176. s 200 - 206
 • Leer-Salvesen Paul, Bergmann Sigurd, Bråkenhielm Carl Reinhold, Vardagskulturens teologi - Skyld og tilgivelse mellom gjerningsmann og offer (1998).
 • Leer-Salvesen Paul, Eggleston Carolyn R., Guilt and Grief: Comments on the Ethics of Punishment (1997).
 • Leer-Salvesen Paul, Grevbo Tor Johan S., Når en teolog skriver skjønnlitteratur (1997).
 • Leer-Salvesen Paul, Krøvel Bernt etc, Vold og skyld (1997).
 • Leer-Salvesen Paul, Kvarme Ole Chri. M., Evangeliet bare for rettferdige? - Skyld, straff og soning i Norge (1995).
 • Leer-Salvesen Paul, Christoffersen Svein Aage etc, Skyldfølelsen (1995).
 • Leer-Salvesen Paul Guilt and Atonement (1990).
 • Eidhamar, Levi Geir Leer-Salvesen, Paul Hølen, Vigdis (2007). Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-716-6. 338 s.
 • Mesel, Terje Leer-Salvesen, Paul (2016). Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. Portal forlag. ISBN 9788283140705.
 • Eidhamar, Levi Geir Leer-Salvesen, Paul (2014). NESTEN SOM DEG SELV BARN OG ETIKK. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202444778. 174 s.
 • Hammerlin, Yngve Leer-Salvesen, Paul (2014). Voldens ansikter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202431976. 266 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Et ja. ISBN 978-82-8249-166-2. 60 s.
 • Mesel, Terje Leer-Salvesen, Paul (2013). Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-74-0. 298 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2012). Min kirkebok 6. ISBN 978-82-8249-059-7. 62 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2011). Forsoning. ISBN 978-87-91191-83-1. 305 s.
 • Langås, Unni Leer-Salvesen, Paul (2011). Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-39-9. 205 s.
 • Sødal, Helje Kringlebotn Austad, Torleiv Leer-Salvesen, Paul Oftestad, Bernt T. (2002). Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. ISBN 978-82-7634-354-0. 330 s.
 • Furseth, Inger Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922111. 233 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2009). Tanker for en søndag. ISBN 9788254311363. 209 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2009). Forsoning etter krenkelser. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0256-0. 218 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Løvåsen, Birte (2007). Mine dager er som gresset - Om død, begravelse og sorg. 87 s.
 • Eidhamar, Levi Geir Leer-Salvesen, Paul Hølen, Vigdis (2007). Den Andre - Etikk og filosofi i skolen 2. utgave. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347166. 338 s.
 • Furseth, Inger Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in Late Modernity - Essays in Honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922111. 233 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2005). Moderne prester. ISBN 8254310408. 194 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2004). Tilgivelsen. ISBN 8741224361.
 • Leer-Salvesen, Paul Repstad, Kari (2003). Jobbe med etikk. Det Norske Samlaget. ISBN 8252161499. 101 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Et ja. 40 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Min skyld. 120 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Eidhamar, Levi Geir (2001). Den Andre - Etikk og filosofi i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343015. 352 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Støkken, Anne Marie Nylehn, Børre (2002). De profesjonelle: relasjoner, identitet og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 8215001793. 60 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Tilgivelse. Universitetsforlaget. 186 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv. 203 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv. 203 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (1991). Menneske og straff - En refleksjon om skyld og straff som et bidrag til arbeidet med straffens etikk. Universitetsforlaget. 422 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Hanssen, Haakon Smedsvig Aase, Andreas (1996). Natur og mennesker - en miljøhistorie. Universitetsforlaget. ISBN 8200225321.
 • Leer-Salvesen, Paul Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv - Barn og etikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 200 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (1999). Huspostill - Lesestykker for et nytt årtusen. 386 s.
 • Leer-Salvesen, Paul (1999). Tilgivelse. Universitetsforlaget. ISBN 8200128830. 186 s.
 • Furseth, Inger Leer-Salvesen, Paul Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922111. 233 s.
 • Sødal, Helje Kringlebotn Sødal, Helje Kringlebotn Haanes, Vidar L. Hodne, Hans Leer-Salvesen, Paul Leer-Salvesen, Paul Skottene, Ragnar (2004). Kristendommen II. Tro og tradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345166. 354 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Leer-Salvesen, Paul Sødal, Helje Kringlebotn Sødal, Helje Kringlebotn Haanes, Vidar L. Hodne, Hans Skottene, Ragnar (2004). Tro og tradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345166.
 • Sødal, Helje Kringlebotn Austad, Torleiv Oftestad, Bernt T. Oftestad, Bernt T. Leer-Salvesen, Paul Leer-Salvesen, Paul (2002). Det kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap. ISBN 8276343546. 330 s.
 • Mæland, Bård Mæland, Bård Ådna, Gerd Marie Leer-Salvesen, Paul Leer-Salvesen, Paul Horsfjord, Vebjørn L. (2007). Troende møter troende : et studiehefte om religionsmøtet / utarbeidet av Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. 54 s.
 • Leer-Salvesen Paul Nobels fredspris 2017 (2018).
 • Leer-Salvesen Paul Fear of the future and theology of hope (2018).
 • Leer-Salvesen Paul Monsterretorikken (2018).
 • Leer-Salvesen Paul Helvetesforkynnelsen (2018).
 • Leer-Salvesen Paul Dantes inferno (2018).
 • Leer-Salvesen Paul Tilgivelsens tvetydighet (2017). Tidsskrift for sjelesorg . ISSN 0333-3388. 37 (1), s 18 - 22
 • Leer-Salvesen Paul Interruption and Imagination - Public Theology in Times of Crisis Kjetil Fredheim. Pickwick Publications 2016 (2017). Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap . ISSN 1504-6605. 71 (3), s -
 • Leer-Salvesen Paul Den unge Luthers frigjøringsprosjekt (2017).
 • Leer-Salvesen Paul Hvor ble det av helvete? (2017).
 • Leer-Salvesen Paul Håpets etikk (2017).

Sist endret: 28.09.2018 08:09

Send studiet på mail