Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Paul Egil Leer-Salvesen

Professor Emeritus

Forsker i teologi, etikk og kriminologi.

Siste bok: "Søke sannhet - etikk og metode for jounalister og forskere". En dialog med Tarjei Leer-Salvesen Fagbokforlaget 2022

Siste monografi "Etikk for profesjonelle" Fagbokforlaget 2021

Siste revisjon: "Nesten som deg selv" Sammen med Levi Geir Eidhamar Cappelen Damm Akademisk 2023

Vitenskapelige publikasjoner

 • Leer-Salvesen, Paul (2022). Straff i religiøse tradisjoner. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. 6. s 75 - 104.
 • Leer-Salvesen, Paul (2021). Hope and Fear in the Climate Crisis. Eco-theology : Essays in honor of Sigurd Bergmann. ISBN: 9783506760364. Verlag Ferdinand Schöningh. 3. s 35 - 52.
 • Enright, Robert; Rique, Julio; Lustosa, Romulo; Song, Jacqueline Y.; Komoski, Mari Cate; Batool, Iffat; Bolt, Daniel; Sung, HyunJung; Huang, S.T. Tina; Park, Yonghee; Leer-Salvesen, Paul; Andrade, Thiago; Naeem, Anam; Viray, Jocelyn; Costuna, Edna (2021). Validating the Enright Foregiveness Inventory - 30 (EFI-30). European Journal of Psychological Assessment. ISSN: 1015-5759. doi:10.1027/1015-5759/a000649.
 • Leer-Salvesen, Paul (2019). Empirically Informed Ethics. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. 2 Normativity and Empirical Stidies. s 126 - 133.
 • Leer-Salvesen, Paul (2018). Fear of the future and theology of hope. Eschatology as imagining the end - Faith between hope and despair. ISBN: 978-1-138-48136-7. Routledge. 2. s 30 - 44.
 • Leer-Salvesen, Paul (2017). Forsoning som humaniserende prosess. Fred, forsoning og mægling. ISBN: 9788757436051. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Artikkel. s 101 - 212.
 • Leer-Salvesen, Paul (2016). Lojalitet og ytringsfrihet. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. Kapittel. s 12 - 25.
 • Leer-Salvesen, Paul (2016). Rettssaken som overgangsrite - dommeren som seremonimester for mennesker i sorg. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. ISBN: 978-82-0548-952-3. Gyldendal Juridisk. Kapittel 9. s 209 - 230.
 • Leer-Salvesen, Paul (2016). Teologi og strafferett - Har Gud gitt staten sverdet?. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 43 - 58.
 • Leer-Salvesen, Paul (2015). Samvittigheten og det onde. Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd. ISBN: 978-82-8314-050-7. Portal forlag. Kapittel 2. s 54 - 63.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Loyalty and Obedience: Challenges in Ethical Leadership. Management for Progress : Festschrift in honor of the manifold academician Professor Harald Knudsen, 70 years. ISBN: 978-82-7099-734-3. Novus Forlag. 4. s 80 - 90.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Overtredelse ble lovbrudd. Mer juss, mindre etikk i Bibel 2011?. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. 4. s 36 - 44.
 • Mesel, Terje; Leer-Salvesen, Paul (2013). Psykisk helse angår alle. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 12 - 14.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Skyld og utilregnelighet : : makt og avmakt i retten. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 206 - 221.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Theology after the Massacre in Norway. Dialog. ISSN: 0012-2033. 52 (2). s 110 - 120. doi:10.1111/dial.12025.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Theology after the Massacre in Norway. Dialog. ISSN: 0012-2033. 52 (2). s 110 - 120. doi:10.1111/dial.12025.
 • Leer-Salvesen, Paul (2011). Litteratur og etikk. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Del 2. s 137 - 155.
 • Leer-Salvesen, Paul (2011). Naturens argumentative kraft. Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. Kapitel 5. s 77 - 87.
 • Leer-Salvesen, Paul (2011). Normative evaluations in theological ethics. Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. ISBN: 978-3-631-61993-3. Peter Lang Publishing Group. s 65 - 76.
 • Leer-Salvesen, Paul (2010). Står om tårnene faller. Åpen Kirke Emil Otto Syvertsen red. ISBN: 9788299681674. Kristiansand Domkirke. faglig_bok_forlag. s 8.
 • Leer-Salvesen, Paul (2009). Moderne prester - ved èn av dem. Å forske blant sine egne : universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 196 - 207.
 • Leer-Salvesen, Paul (2009). Reconciliation without violence. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 63 (2). s 162 - 177.
 • Leer-Salvesen, Paul (2008). Person og gjerning. Menneskeverd - Festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press. s 129 - 138.
 • Leer-Salvesen, Paul (2008). Postludium om tilgivelse. Religionspædagogisk Forum. ISSN: 1902-8903. 2 (2). s 83 - 90.
 • Leer-Salvesen, Paul (2008). Sorg over det onde. Fengselsliv og Menneskeverd. Verbum. faglig_bok_forlag. s 179 - 198.
 • Leer-Salvesen, Paul (2007). Blandete ekteskap. Den norske kirke - Mellomkirkelig Råds skriftserie. Den norske kirke - Mellomkirkelig Råd. faglig_bok_forlag. s 10.
 • Leer-Salvesen, Paul (2007). Forskningsetikk - i Agder Vitenskapsakademi Årbok 2006. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2006. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 3.
 • Leer-Salvesen, Paul (2007). Mea culpa - Om skyld og soning i Dostojevskijs roman Forbrytelse og straff og Per Flys film Drapet. Fra Dante til Umberto Eco - Atten tekster om teologi og litteratur. Unipub forlag. s 15.
 • Leer-Salvesen, Paul (2007). Postludium - Framtidsbilder. Gud på Sørlandet. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 122 - 127.
 • Leer-Salvesen, Paul (2006). Straff og soning s. 141-150 i Straffens menneskelige ansigt - en antologi om etik, ret og religion i fængselet. Red. Lene Kühle og Carl Lomholt. Anis forlag Danmark 2006. Straffens menneskelige ansigt - en antologi om etik, ret og religion i fængselet red Lene Kühle og Carl Lomholt. Anis. faglig_bok_forlag. s 141 - 150.
 • Leer-Salvesen, Paul (2005). Moderne prester og pastorer. Moderne prester og pastorer. Fagbokforlaget. s 20.
 • Leer-Salvesen, Paul (2005). Vold Skolens ansvar for voldsfenomenet. ?. (1). s 12 - 16.
 • Leer-Salvesen, Paul (2004). Drap og selvmord: en etisk refleksjon. Suicidologi. ISSN: 1501-6994. Nr. 1/2004 9. årgang
 • Leer-Salvesen, Paul (2004). Forsoning. Det virker alt den Ånd - Nordiske teologiske tolkninger. Kirsten Busch Nielsen og Cristina Grenholm, Anis forlag. s 147 - 182.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Er det mulig å forstå drap?. ?. 4-01 29. årgangs 93 - 96.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Preludium: Arven fra Hippokrates Profesjon og dannelse Profesjonsetiske perspektiver. De profesjonelle. Fagbokforlaget. s 11 - 50.
 • Nylehn, Børre; Leer-Salvesen, Paul (2002). Profesjon og dannelse - en dialog. De profesjonelle. Relasjoner, identitet og utdanning. x. faglig_bok_forlag. s 171 - 184.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Straff og forsoning. Straff i det norske samfunnet. x. faglig_bok_forlag. s 213 - 234.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Sørlandskristendommen - myter og realiteter. Bløde konsonanter - hard religion. Kommunion forlag. s 180 - 186.
 • Leer-Salvesen, Paul; Repstad, Pål; Ryen, Anne (2001). Barn og etikk. Verneverdig - Barnevern, forskning og etikk. Fagbokforlaget. s 185 - 197.
 • Leer-Salvesen, Paul (2001). Er dyret skapt i Guds bilde?. ?. (6). s 255 - 262.
 • Leer-Salvesen, Paul; Bergmann, Sigurd (2001). Jeg gjorde det ikke med vilje. Man får inte tvinga någon - Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tenkning. Bokförlaget Nya Doxa. s 156 - 165.
 • Leer-Salvesen, Paul (2001). Kan retten forsone?. ?. 24 (3). s 80 - 83.
 • Leer-Salvesen, Paul (2000). Skyld, skyldfrihet og ny moral : En presentasjon av Alms doktordisputas. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. s 200 - 206.
 • Leer-Salvesen, Paul; Bergmann, Sigurd; Bråkenhielm, Carl Reinhold (1998). Vardagskulturens teologi - Skyld og tilgivelse mellom gjerningsmann og offer. Vardagskulturens teologi. Bokförlaget Nye Doxa. s 312 - 330.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eggleston, Carolyn R. (1997). Guilt and Grief: Comments on the Ethics of Punishment. Yearbook of Correctional Education 1995-97. California State University,Center for the Study of Correctional E. s 1 - 12.
 • Leer-Salvesen, Paul; Grevbo, Tor Johan S. (1997). Når en teolog skriver skjønnlitteratur. Teologi og litteratur i dialog. Presteforeningens studiebibliotek. s 177 - 188.
 • Leer-Salvesen, Paul; Krøvel, Bernt etc (1997). Vold og skyld. Vold og Psykiatri - om forståelse og behandling. Tano Aschehoug. s 160 - 172.
 • Leer-Salvesen, Paul; Kvarme, Ole Chri. M. (1995). Evangeliet bare for rettferdige? - Skyld, straff og soning i Norge. Evangeliet i vår kultur. Verbum forlag. s 72 - 91.
 • Leer-Salvesen, Paul; Christoffersen, Svein Aage etc (1995). Skyldfølelsen. Arv og Utfordring - Menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon. Universitetsforlaget. s 317 - 330.
 • Leer-Salvesen, Paul (1990). Guilt and Atonement. Criminal Violence in Scandinavia. Universitetsforlaget/Oxford University Press. s 128 - 140.
 • Leer-Salvesen, Paul (2022). Søke. Sannhet. Etikk og metode for forskere og journalister. ISBN: 9788245037357. Fagbokforlaget. s 192.
 • Leer-Salvesen, Paul (2021). Etikk for profesjonelle. ISBN: 978-82-450-3328-1. Fagbokforlaget. s 183.
 • Leer-Salvesen, Paul (2020). Bør Norge tillate polygame ekteskap? En verdikonflikt i et pluralistisk demokrati. ISBN: 978-82-02-67533-2. Cappelen Damm Akademisk. s 18.
 • Eidhamar, Levi Geir; Leer-Salvesen, Paul; Hølen, Vigdis (2007). Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. ISBN: 978-82-7634-716-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 338.
 • Mesel, Terje; Leer-Salvesen, Paul (2016). Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag.
 • Eidhamar, Levi Geir; Leer-Salvesen, Paul (2014). NESTEN SOM DEG SELV BARN OG ETIKK. ISBN: 9788202444778. Cappelen Damm AS. s 174.
 • Hammerlin, Yngve; Leer-Salvesen, Paul (2014). Voldens ansikter. ISBN: 9788202431976. Cappelen Damm Akademisk. s 266.
 • Leer-Salvesen, Paul (2013). Et ja. ISBN: 978-82-8249-166-2. Iko-Forlaget. s 60.
 • Mesel, Terje; Leer-Salvesen, Paul (2013). Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. s 298.
 • Leer-Salvesen, Paul (2012). Min kirkebok 6. ISBN: 978-82-8249-059-7. IKO-forlaget. s 62.
 • Leer-Salvesen, Paul (2011). Forsoning. ISBN: 978-87-91191-83-1. Alfa. s 305.
 • Langås, Unni; Leer-Salvesen, Paul (2011). Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap. ISBN: 978-82-92712-39-9. Portal forlag. s 205.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Austad, Torleiv; Leer-Salvesen, Paul; Oftestad, Bernt T. (2002). Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 978-82-7634-354-0. Høyskoleforlaget. s 330.
 • Furseth, Inger; Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in Late Modernity. Essays in Honor of Pål Repstad. ISBN: 9788251922111. Tapir Akademisk Forlag. s 233.
 • Leer-Salvesen, Paul (2009). Tanker for en søndag. ISBN: 9788254311363. Verbum Forlag. s 209.
 • Leer-Salvesen, Paul (2009). Forsoning etter krenkelser. ISBN: 978-82-450-0256-0. Fagbokforlaget. s 218.
 • Leer-Salvesen, Paul; Løvåsen, Birte (2007). Mine dager er som gresset - Om død, begravelse og sorg. Portal forlag. s 87.
 • Eidhamar, Levi Geir; Leer-Salvesen, Paul; Hølen, Vigdis (2007). Den Andre - Etikk og filosofi i skolen 2. utgave. ISBN: 9788276347166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 338.
 • Furseth, Inger; Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in Late Modernity - Essays in Honor of Pål Repstad. ISBN: 9788251922111. Tapir Akademisk Forlag. s 233.
 • Leer-Salvesen, Paul (2005). Moderne prester. ISBN: 8254310408. Verbum forlag. s 194.
 • Leer-Salvesen, Paul (2004). Tilgivelsen. ISBN: 8741224361. Hans Reitzels Forlag.
 • Leer-Salvesen, Paul; Repstad, Kari (2003). Jobbe med etikk. ISBN: 8252161499. Det Norske Samlaget. s 101.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Et ja. IKO-fprlaget. s 40.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Min skyld. Verbum forlag. s 120.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (2001). Den Andre - Etikk og filosofi i skolen. ISBN: 8276343015. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 352.
 • Leer-Salvesen, Paul; Støkken, Anne Marie; Nylehn, Børre (2002). De profesjonelle: relasjoner, identitet og utdanning. ISBN: 8215001793. Universitetsforlaget. s 60.
 • Leer-Salvesen, Paul (2002). Tilgivelse. Universitetsforlaget. s 186.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv. Cappelen. s 203.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv. Cappelen. s 203.
 • Leer-Salvesen, Paul (1991). Menneske og straff - En refleksjon om skyld og straff som et bidrag til arbeidet med straffens etikk. Universitetsforlaget. s 422.
 • Leer-Salvesen, Paul; Hanssen, Haakon Smedsvig; Aase, Andreas (1996). Natur og mennesker - en miljøhistorie. ISBN: 8200225321. Universitetsforlaget.
 • Leer-Salvesen, Paul; Eidhamar, Levi Geir (1998). Nesten som deg selv - Barn og etikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 200.
 • Leer-Salvesen, Paul (1999). Huspostill - Lesestykker for et nytt årtusen. Verbum forlag. s 386.
 • Leer-Salvesen, Paul (1999). Tilgivelse. ISBN: 8200128830. Universitetsforlaget. s 186.
 • Furseth, Inger; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul (2007). Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad. ISBN: 9788251922111. Tapir Akademisk Forlag. s 233.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Skottene, Ragnar (2004). Kristendommen II. Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 354.
 • Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Skottene, Ragnar (2004). Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Austad, Torleiv; Oftestad, Bernt T.; Oftestad, Bernt T.; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul (2002). Det kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 8276343546. x. s 330.
 • Mæland, Bård; Mæland, Bård; Ådna, Gerd Marie; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Horsfjord, Vebjørn L. (2007). Troende møter troende : et studiehefte om religionsmøtet / utarbeidet av Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Mellomkirkelig råd. s 54.

Sist endret: 31.07.2023 14:07