0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Religionssosiologi, religiøse grupper i befolkningen, religion og politikk, nyreligiøsitet, ungdom og religion, kirke- og religionsstatistikk

Utvalgte publikasjoner

Botvar, Pål Ketil (2019): Religion and humour – will the two sides ever meet? How religious people view humour about religion in the public sphere, s. 139-153. Waxmann. ISBN 978-3-8309-4054-8

Botvar, Pål Ketil (2019): When the Wind is the Answer: The Use of Bob Dylan Songs in Worship Services in Protestant Churches. Kapittel 4, s.119-141. Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendammundervisning.no/_a-god-of-time-and-space-9788202616540

Breskaya, Olga; Botvar, Pål Ketil (2019). Views on religious freedom among young people in Belarus and Norway: Similarities and contrasts. Religions. ISSN: 2077-1444. 10 (6). doi:10.3390/rel10060361.

Botvar, Pål Ketil (2019): Å le eller ikke le: Holdninger til religionshumor i den norske befolkning. Kapittel 2. s 31 - 53. ISBN: 978-82-02-64617-2 Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendammundervisning.no/_ingen-spok-9788202590437.

Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 978-82-02-64617-2Cappelen Damm Akademisk. 299 s. https://www.cappelendammundervisning.no/_ingen-spok-9788202590437.

Botvar, Pål Ketil; Breskaya, Olga; Sjöborg, Anders; Rogobete, Silviu (2018). Religion, Trust in Institutions and Attitudes Towards Abortion: A Comparison of Lutheran and Orthodox Countries. ISBN: 978-3-319-98772-9. Springer. s 271-301.

Botvar, Pål Ketil; Sarti, Claudia; Zielinska, Katarzyna; Zwierzdzynski, Marcin (2018). Religion and Attitudes Towards Abortion and Euthanasia Among Young People in Poland and Norway. ISBN: 978-3-319-98772-9. Springer. s 243-271.

Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders (2018). Social Conflicts, Religion and Human Rights Support: A Study of Young Christians and Muslims in Scandinavia. ISBN: 978-3-319-77352-0. Springer. s 20.

Botvar, Pål Ketil (2018). Social Capital and Religion in the Public Sphere: Attitudes to Visible Forms of Religion Among Norwegian High-School Students. ISBN: 978-3-319-59284-8. Springer. s 16.Bo

Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil; Brottveit, Ånund (2017). Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. ISBN: 978-82-530-3912-1. Pax Forlag. 269 s.

Pål Ketil Botvar og Trysnes, Irene (2017). "Jeg kaller det Stine-tro." Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 136 - 156.

Botvar, Pål Ketil (2016): Religion, sosial kapital og integrering. En sammenlikning av surveydata fra Norge, Polen og Baltikum. Kristne migrantmenigheter i Norden. S. 223-243. ISBN: 9788283140934. Portal Akademisk.

Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil; Høeg, Ida Marie (2013). Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. ISBN: 978-82-15-02081-5. Universitetsforlaget. 227 s.

Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. ISBN: 978-82-8265-019-9. Dreyer Forlag A/S. 247 s.

Botvar, Pål Ketil; Schmidt, Ulla (2010). Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. 223 s.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (2019). Humor og religion - et umake par?. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 9 - 30.
 • Botvar, Pål Ketil (2019). Religion and humour – will the two sides ever meet? How religious people view humour about religion in the public sphere. Understanding Religion. Empirical Perspectives in Practical Theology. Essays in Honour of Hans-Georg Ziebertz. ISBN: 978-3-8309-4054-8. Waxmann Verlag. 8. s 139 - 153.
 • Breskaya, Olga; Botvar, Pål Ketil (2019). Views on religious freedom among young people in Belarus and Norway: Similarities and contrasts. Religions. ISSN: 2077-1444. 10 (6). doi:10.3390/rel10060361.
 • Botvar, Pål Ketil (2019). When the Wind is the Answer. The Use of Bob Dylan Songs in Worship Services in Protestant Churches. A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. ISBN: 9788202616540. Cappelen Damm Akademisk. Chapter 4. s 119 - 141.
 • Botvar, Pål Ketil (2019). Å le eller ikke le: Holdninger til religionshumor i den norske befolkning. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 31 - 53.
 • Trysnes, Irene; Botvar, Pål Ketil (2017). "Jeg kaller det Stine-tro." Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 136 - 156.
 • Botvar, Pål Ketil; Mosdøl, Hallvard Olavson (2014). Gudstjenestereform og endringsorientering : en kvantitativ analyse av liturgiske endringer i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi. ISSN: 1893-4773. 31 (2). s 48 - 60.
 • Botvar, Pål Ketil; Henriksen, Jan-Olav (2010). Hva skjer med den alternative religiøsiteten?. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 115 (4). s 307 - 319.
 • Botvar, Pål Ketil; Henriksen, Jan-Olav (2010). Mot en alternativreligiøs revolusjon?. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. Kap.. s 60 - 80.
 • Repstad, Pål; Botvar, Pål Ketil; Aagedal, Olaf (2010). Regionaliseringen av norsk religiøsitet. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. kapittel. s 44 - 59.
 • Botvar, Pål Ketil; Breskaya, Olga; Sjöborg, Anders; Rogobete, Silviu (2018). Religion, Trust in Institutions and Attitudes Towards Abortion: A Comparison of Lutheran and Orthodox Countries. ISBN: 978-3-319-98772-9. Springer. s 30.
 • Botvar, Pål Ketil; Sarti, Claudia; Zielinska, Katarzyna; Zwierzdzynski, Marcin (2018). Religion and Attitudes Towards Abortion and Euthanasia Among Young People in Poland and Norway. ISBN: 978-3-319-98772-9. Springer. s 28.
 • Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders (2018). Social Conflicts, Religion and Human Rights Support: A Study of Young Christians and Muslims in Scandinavia. ISBN: 978-3-319-77352-0. Springer. s 20.
 • Botvar, Pål Ketil (2018). Social Capital and Religion in the Public Sphere: Attitudes to Visible Forms of Religion Among Norwegian High-School Students. ISBN: 978-3-319-59284-8. Springer. s 16.
 • Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil; Brottveit, Ånund (2017). Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. ISBN: 978-82-530-3912-1. Pax Forlag. s 269.
 • Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil; Høeg, Ida Marie (2013). Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. ISBN: 978-82-15-02081-5. Universitetsforlaget. s 227.
 • Botvar, Pål Ketil; Aasgaard, Reidar; Kvalvaag, Robert (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. ISBN: 978-82-8265-019-9. Dreyer Forlag A/S. s 247.
 • Henriksen, Jan-Olav; Botvar, Pål Ketil (2006). Tro : 13 essays om tro. ISBN: 8292496394. Kom forl.. s 219.
 • Botvar, Pål Ketil; Schmidt, Ulla (2010). Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. s 223.

Sist endret: 9.01.2020 13:01