0
Hopp til hovedinnhold

Øyvind Tønnesson

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
10-16

Jeg er historiker, med en Cand.Philol.-grad (1997) i historie og statsvitenskap og PhD i historie (2013) fra Universitetet i Oslo. Jeg har også bred erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv:

    1981-90: flere stillinger og etatsutdanning i Postverket
    1990-93: politisk sekretær i Sosialistisk Venstreparti
    1994-97: vikariater som kommentarjournalist i Dagbladet
    1997-98: forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget (Store Norske Leksikon)
    1998-2000: prosjektmedarbeider, Det norske Nobelinstitutt
    2000-15: høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
    2005-08: forsker, Universitetet i Oslo

Ved siden av studier og arbeid har jeg engasjert meg noe politisk, og jeg synger og spiller gitar både for meg selv og for og med andre.
 

Faglige interesser

Jeg er koordinator for bachelorprogrammet i historie ved UiA og har et engasjement for historiefaget generelt som en samfunnskritisk og -bevarende kraft. Selv underviser jeg bredt i moderne internasjonal historie, men er særlig interessert i dannelsen og utviklingen av internasjonale organisasjoner i det 20. århundre, samt den tenkning (fredstenkning/internasjonalisme) som drev frem, underbygget, eller fulgte denne prosessen. Ved UiA underviser jeg særlig på studieemnene Hi-115, Konflikt og fred og Hi-117, Verden og Norge på 1900-tallet. Sistnevnte er et oversiktsemne. Jeg utvikler nå et fordypningsemne om internasjonale organisasjoner i historisk perspektiv.

Prosjekter

Som historiker har jeg særlig vært med på prosjektet Norsk Hydros historie i perioden 1995-97, og Den norske fredstradisjonen (2005-12) ved Universitetet i Oslo. Jeg er nå knyttet til historieseksjonen ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder og noe til prosjektet The Invention of International Bureaucracy.The League of Nations and the Creation of International Public Administration,c. 1920-1960, som ledes fra Aarhus Universitet. Jeg ser der på hvordan NGOer og transnasjonale nettverk påvirket oppbyggingen av internasjonalt byråkrati og hva det skulle arbeide med.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tønnesson Øyvind Flyktninger, fred og sikkerhet Moral eller realisme i Nobels fredspris’ historie (2017).
 • Tønnesson Øyvind Folkeforbundet : en tragedie? (2013).
 • Tønnesson Øyvind Christian Lous Lange : (fredsprisen 1921) (2005).
 • Tønnesson Øyvind Fleksibilisering av grunnfagsstudiet i samtidshistorie : et prosjekt som gikk i grøfta? (2005).
 • Tønnesson Øyvind Hvorfor ikke Gandhi? (2005).
 • Tønnesson Øyvind Internasjonalisten Christian L. Lange : representant for en norsk fredstradisjon? (2005). Historisk Tidsskrift . ISSN 0018-263X. 84 (2), s 311 - 324
 • Tønnesson Øyvind Nordisk råd 1952-2002 (2002).
 • Tønnesson Øyvind Trends in Nobel Peace Prize in the twentieth century (2001). ? . ISSN . 26 (4), s 433 - 442
 • Tønnesson Øyvind With Fascism on the Doorstep: the Nobel Institution in Norway 1940-1945 (2001).
 • Tønnesson Øyvind Fascismens spøkelse (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Tønnesson Øyvind Stortinget, freden og Nobelkomiteen (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Tønnesson Øyvind Flyktninger, fred og sikkerhet Moral eller realisme i Nobels fredspris’ historie (2017).
 • Tønnesson Øyvind Flyktninger, fred og sikkerhet – et historisk perspektiv (2016).
 • Tønnesson Øyvind Israel og Palestina: en sørgelig historie (2016).
 • Tønnesson Øyvind Kommentar til Iselin Theien’s Fra krig til krig. En biografi om C.J.Hambro, (2016).
 • Tønnesson Øyvind Fredens dilemmaer (2016). Agderposten . ISSN 0805-3723.
 • Tønnesson Øyvind Organizing International Peace Politics: Nobel Laureate Christian L. Lange Between Utopia and Changing Realities, 1899-1923 (2016).
 • Tønnesson Øyvind Christian Lous Lange – den "glemte" fredsprisvinneren (2015). Norgeshistorien på nett . ISSN .
 • Tønnesson Øyvind En selvstendig utenrikspolitikk (2015). Norgeshistorien på nett . ISSN .

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail