Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Øyvind Tønnesson

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
10-16

Jeg er historiker, med en Cand.Philol.-grad (1997) i historie og statsvitenskap og PhD i historie (2013) fra Universitetet i Oslo. Jeg har også bred erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv:

    1981-90: flere stillinger og etatsutdanning i Postverket
    1990-93: politisk sekretær i Sosialistisk Venstreparti
    1994-97: vikariater som kommentarjournalist i Dagbladet
    1997-98: forlagsredaktør i Kunnskapsforlaget (Store Norske Leksikon)
    1998-2000: prosjektmedarbeider, Det norske Nobelinstitutt
    2000-15: høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
    2005-08: forsker, Universitetet i Oslo

Ved siden av studier og arbeid har jeg engasjert meg noe politisk, og jeg synger og spiller gitar både for meg selv og for og med andre.
 

Faglige interesser

Jeg er koordinator for bachelorprogrammet i historie ved UiA og har et engasjement for historiefaget generelt som en samfunnskritisk og -bevarende kraft. Selv underviser jeg bredt i moderne internasjonal historie, men er særlig interessert i dannelsen og utviklingen av internasjonale organisasjoner i det 20. århundre, samt den tenkning (fredstenkning/internasjonalisme) som drev frem, underbygget, eller fulgte denne prosessen. Ved UiA underviser jeg særlig på studieemnene Hi-115, Konflikt og fred og Hi-117, Verden og Norge på 1900-tallet. Sistnevnte er et oversiktsemne. Jeg utvikler nå et fordypningsemne om internasjonale organisasjoner i historisk perspektiv.

Prosjekter

Som historiker har jeg særlig vært med på prosjektet Norsk Hydros historie i perioden 1995-97, og Den norske fredstradisjonen (2005-12) ved Universitetet i Oslo. Jeg er nå knyttet til historieseksjonen ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder og noe til prosjektet The Invention of International Bureaucracy.The League of Nations and the Creation of International Public Administration,c. 1920-1960, som ledes fra Aarhus Universitet. Jeg ser der på hvordan NGOer og transnasjonale nettverk påvirket oppbyggingen av internasjonalt byråkrati og hva det skulle arbeide med.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind (2021). Rød, grønn eller blå bunnlinje? – arven etter 1968. Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. 1. s 13 - 21.
 • Tønnesson, Øyvind (2017). Flyktninger, fred og sikkerhet Moral eller realisme i Nobels fredspris’ historie. På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. ISBN: 9788202574130. Cappelen Damm Akademisk. Artikkel. s 163 - 182.
 • Tønnesson, Øyvind (2013). Folkeforbundet : en tragedie?. Krig og fred i det lange 20. århundre. ISBN: 978-82-02-43191-4. Cappelen Damm Akademisk. 9. s 211 - 234.
 • Tønnesson, Øyvind (2005). Christian Lous Lange : (fredsprisen 1921). Norske nobelprisvinnere : fra Bjørnson til Kydland. Universitetsforlaget. s 83 - 115.
 • Tønnesson, Øyvind (2005). Fleksibilisering av grunnfagsstudiet i samtidshistorie : et prosjekt som gikk i grøfta?. Til å bli klok av ... : et knippe prosjekterfaringer 2004. Norgesuniversitetet. faglig_bok_institusjon. s 177 - 187.
 • Tønnesson, Øyvind (2005). Hvorfor ikke Gandhi?. Tanker om fred. Nobels fredssenter. faglig_bok_institusjon.
 • Tønnesson, Øyvind (2005). Internasjonalisten Christian L. Lange : representant for en norsk fredstradisjon?. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 84 (2). s 311 - 324.
 • Tønnesson, Øyvind (2002). Nordisk råd 1952-2002. 50 år : Nordisk råd 1952-2002 : til nordisk nytte?. Nordisk råd. faglig_bok_institusjon. s 11 - 150.
 • Tønnesson, Øyvind (2001). Trends in Nobel Peace Prize in the twentieth century. ?. 26 (4). s 433 - 442.
 • Tønnesson, Øyvind (2001). With Fascism on the Doorstep: the Nobel Institution in Norway 1940-1945. The Nobel e-Museum. Nobelstiftelsen. faglig_bok_institusjon. s 1 - 11.
 • Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind; Vaags, Ralph Henk (2021). Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. s 368.
 • Tønnesson, Øyvind (2022). FNs bærekraftsmål – et (slutt-)kapittel i historien om internasjonal organisering?.
 • Tønnesson, Øyvind (2022). Hvor ble det av fredsbevegelsen?.
 • Tønnesson, Øyvind (2022). Når komponistene Franck, Debussy og Tournemire står på plakaten: et foredrag om deres tid i internasjonal historie..
 • Kvåle, Gunhild; Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind (2021). Colletts kafe podkast: Arven etter 1968..
 • Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind (2021). Presentasjon av Arven etter 1968.
 • Tønnesson, Øyvind (2021). Fra «Jernringen rundt Bredevannet» til Bryssel og Genève: Fredsprisvinner Christian Lous Lange og den mangfoldige ‘fredssaken’.
 • Tønnesson, Øyvind (2021). Fredsprisvinner Christian Lous Lange: Nobels vilje, tatt på kornet!.
 • Tønnesson, Øyvind (2021). En glødende pragmatiker: Christian Lous Lange og «Det internasjonale problem».
 • Tønnesson, Øyvind (2021). "Det er en sentral del av konflikten" – om de palestinske flyktningene etter krigen i 1949.
 • Tønnesson, Øyvind (2021). Norsk multilateralisme – en lengre historie i korte trekk.

Sist endret: 4.08.2021 13:08